Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
27.07.2021.

Konkurs za dodelu studentskih stipendija za školsku 2021/2022. godinuNa osnovu člana 13. stav 1. Pravilnika o uslovima i načinu stipendiranja za potrebe Vojske Srbije i o postupku utvrđivanja i povraćaja troškova stipendiranja („Službeni vojni list”, broj 9/19, 26/19 i 18/20), Ministarstvo odbrane, Sektor za ljudske resurse raspisuje  

KONKURS ZA DODELU STUDENTSKIH STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU2021/2022. GODINU  

Naziv organizacione jedinice Ministarstva odbrane koja je iskazala potrebe za stipendiranjem
 
Vojska Srbije
 
2 studenta integrisanih akademskih studija:
 
 • 2 studenta fakulteta iz oblasti farmacije.
 
13 studenata osnovnih akademskih studija:
 
 • 1 student fakulteta iz oblasti elektronike i računarstva;
 • 3 studenta fakulteta iz oblasti elektrotehnike i računarstva;
 • 2 studenta fakulteta iz oblasti matematike;
 • 3 studenta fakulteta iz oblasti građevinarstva;
 • 2 studenta fakulteta iz oblasti mašinskog inžinjerstva;
 • 2 studenta fakulteta iz oblasti zaštite na radu ili zaštite životne sredine.
 
Sektor za materijalne resurse
 
19 studenata master akademskih studija:
 
 • 16 studenata fakulteta iz oblasti mašinskog inžinjerstva;
 • 3 studenata fakulteta iz oblasti hemijskog inžinjerstva.
 
8 studenata osnovnih akademskih studija:
 
 • 8 studenata fakulteta iz oblasti elektrotehničkog i računarskog inžinjerstva.
 
Jedan student integrisanih akademskih studija na rednom broju 1 će po završetku studija biti primljen na službu u Vojsku Srbije, mesto službovanja Novi Sad  u svojstvu civilnog lica, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije. Jedan student integrisanih akademskih studija na rednom broju 1 će po završetku studija i odgovarajuće vojne obuke biti primljen u profesionalnu vojnu službu u Vojsku Srbije, mesto službovanja Batajnica, u svojstvu oficira, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.
 
Student osnovnih akademskih studija na rednom broju 1 će po završetku studija biti primljen na službu u Vojsku Srbije, mesto službovanja Prokuplje, u svojstvu civilnog lica, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.
 
Studenti osnovnih akademskih studija na rednom broju 2 i 3 će po završetku studija biti primljeni na službu u Vojsku Srbije, mesto službovanja Beograd, u svojstvu civilnog lica, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.
 
Studenti osnovnih akademskih studija na rednom broju 4 će po završetku studija i odgovarajuće vojne obuke biti primljeni u profesionalnu vojnu službu u Vojsku Srbije, mesto službovanja Pančevo (1), Novi Sad (1) i Niš (1), u svojstvu oficira, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.
 
Jedan student osnovnih akademskih studija na rednom broju 5 će po završetku studija biti primljen na službu u Vojsku Srbije, mesto službovanja Novi Sad, u svojstvu civilnog lica, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije. Jedan student osnovnih akademskih studija na rednom broju 5 će po završetku studija i odgovarajuće vojne obuke biti primljen u profesionalnu vojnu službu u Vojsku Srbije, mesto službovanja Lađevci, u svojstvu oficira, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.
 
Studenti osnovnih akademskih studija na rednom broju 6 će po završetku studija i odgovarajuće vojne obuke biti primljeni u profesionalnu vojnu službu u Vojsku Srbije, mesto službovanja Lađevci, u svojstvu oficira, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.
 
Studenti master akademskih studija na rednom broju 1 će po završetku studija biti primljeni na službu u Ministarstvo odbrane, mesto službovanja Beograd (15) i Kragujevac (1).
 
Studenti master akademskih studija na rednom broju 2 i studenti osnovnih akademskih studija po završetku studija će biti primljeni na službu u Ministarstvo odbrane, mesto službovanja Beograd.
 
Po završenim studijama studenti na rednim brojevima 1 (jedan student), 4, 5 (jedan student) i 6 se upućuju na odgovarajuću vojnu obuku sa oružjem.
 
I   USLOVI ZA DODELU STUDENTSKIH STIPENDIJA
 
Pravo na studentsku stipendiju imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog ili drugog stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, koji  nisu gubili nijednu godinu tokom studija, koji su prema nastavnom programu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju položili sve ispite iz prethodnih godina studija i postigli prosečnu ocenu najmanje 7,50 i koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije.
 
Stipendija se dodeljuje studentu pod uslovom da prihvati da stupi u službu u Vojsku Srbije i ostane u službi najmanje dvostruko vreme trajanja stipendiranja.
 
Pored opštih uslova, lica moraju da ispunjavaju i posebne uslove:
 
– da su zdravstveno sposobna i da zadovoljavaju kriterijume psihološke procene za službu u Vojsci Srbije;
– da se protiv njih ne vodi krivični postupak za krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti i da nisu osuđivana za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili kaznom maloletničkog zatvora ili im nije izricana zavodska mera;
– da su upisala studije koje odgovaraju navedenim obrazovnim profilima.
 
Za stipendiranje lica iz građanstva na integrisanim akademskim studijama radi prijema u Vojsku Srbije na rednom broju 1:
– studenti pete godine Farmaceutskog fakulteta (studentski program farmacija).
Za stipendiranje lica iz građanstva na osnovnim akademskim studijama radi prijema u Vojsku Srbije na rednom broju 1:
– student četvrte godine Elektronskog fakulteta (moduli elektronika ili računarstvo i informatika).
Za stipendiranje lica iz građanstva na osnovnim akademskim studijama radi prijema u Vojsku Srbije na rednom broju 2:
– 2 studenta četvrte godine osnovnih akademskih studija Elektrotehničkog fakulteta (studijski program elektrotehnika i računarstvo, modul energetika);
– 1 student četvrte godine Elektrotehničkog fakulteta (studijski program elektrotehnika i računarstvo).
Za stipendiranje lica iz građanstva na osnovnim akademskim studijama radi prijema u Vojsku Srbije na rednom broju 3:
– student četvrte godine Matematičkog fakulteta (studijski program matematika).
Za stipendiranje lica iz građanstva na osnovnim akademskim studijama radi prijema u Vojsku Srbije na rednom broju 4:
– studenti četvrte godine Građevinskog fakulteta (studijski program građevinarstvo).
Za stipendiranje lica iz građanstva na osnovnim akademskim studijama radi prijema u Vojsku Srbije na rednom broju 5:
– 1 student četvrte godine Mašinskog fakulteta (studijski program mašinsko inženjerstvo, modul termoenergetika);
– 1 student četvrte godine Mašinskog fakulteta (studijski program mašinsko inženjerstvo).
Za stipendiranje lica iz građanstva na osnovnim akademskim studijama radi prijema u Vojsku Srbije na rednom broju 6:
– studenti četvrte godine Fakulteta zaštite na radu (studijski program zaštita na radu ili zaštita životne sredine).
 
Za stipendiranje lica iz građanstva na master akademskim studijama radi prijema u Ministarstvo odbrane na rednom broju 1:
– 6 studenata I ili II godine master akademskih studija Mašinskog fakulteta, modul Sistemi naoružanja, sa prethodno završenim osnovnim akademskim studijama;
– 4 studenta master akademskih studija Fakulteta inženjerskih nauka, studijski program Vojnoindustrijsko inženjerstvo, sa prethodno završenim osnovnim akademskim studijama na istom studijskom programu;
– 5 studenata I ili II godine master akademskih studija Mašinskog fakulteta, modul Vazduhoplovstvo, sa prethodno završenim osnovnim akademskim studijama;
– 1 student II godine master akademskih studija Fakulteta inženjerskih nauka, studijski program mašinsko inženjerstvo, modul proizvodno mašinstvo, sa prethodno završenim osnovnim akademskim studijama na istom modulu.
Za stipendiranje lica iz građanstva na master akademskim studijama radi prijema u Ministarstvo odbrane na rednom broju 2:
– 3 studenta master akademskih studija Tehnološko-metalurškog fakulteta ili Tehnološkog fakulteta, studijski program: hemijsko inženjerstvo, izborno područje: polimerno inženjerstvo na osnovnim i master studijama.
Za stipendiranje lica iz građanstva na osnovnim akademskim studijama radi prijema u Ministarstvo odbrane:
– 1 student III ili IV godine osnovnih akademskih studija Elektrotehničkog fakulteta ili Fakulteta tehničkih nauka ili Elektronskog fakulteta, modul Računarska tehnika i informatika, ili Softversko inženjerstvo, ili Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije, ili Računarstvo i automatika, ili Informacione tehnologije, ili Računarsko i softversko inženjerstvo, ili Računarstvo i informatika, ili Inženjerstvo informacionih sistema, ili Računarska tehnika i računarske komunikacije;
– 3 studenta III ili IV godine osnovnih akademskih studija Elektrotehničkog fakulteta, ili Fakulteta tehničkih nauka, ili Elektronskog fakulteta, modul Elektronika, ili Signali i sistemi, ili Elektronske komponente i mikrosistemi, ili Mehatronika ili Mikroračunarska elektronika;
– 2 studenta III ili IV godine osnovnih akademskih studija Elektrotehničkog fakulteta, ili Fakulteta tehničkih nauka, ili Elektronskog fakulteta, modul Energetika ili Elektroenergetika, ili Energetska elektronika i električne mašine, ili Elektroenergetski sistemi;
– 2 studenta III ili IV godine osnovnih akademskih studija Elektrotehničkog fakulteta, ili Fakulteta tehničkih nauka, ili Elektronskog fakulteta, modul Radio komunikacije, Komunikacije i informacione tehnologije, ili Telekomunikacije i informacione tehnologije, ili Signali i Sistemi, ili Informaciono-komunikacione tehnologije i obrada signala, ili Sistemsko inženjerstvo, ili Mikrotalasna tehnika, ili Računarski upravljački sistemi, ili Računarstvo i automatika.
Visina studentske stipendije za školsku 2021/2022. godinu mesečno iznosi:
– za master akademske studije – 50.000,00 dinara;
– za studente pete godine integrisanih akademskih studija – 50.000,00 dinara;
– za studente četvrte godine osnovnih akademskih studija – 40.000,00 dinara;
– za studente treće godine osnovnih akademskih studija – 35.000,00 dinara.
 
II POTREBNA DOKUMENTA
 
Student prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi sledeća dokumenta:
 
 • PRIJAVU (obrazac) [.DOC]
 • UVERENjE o državljanstvu Republike Srbije
 • UVERENjE o upisanim studijama drugog stepena za studente master akademskih studija;
 • POTVRDU o ostvarenom uspehu sa prve godine master akademskih studija, ukoliko master akademske studije traju dve godine,
 • UVERENjE o diplomiranju na osnovnim akademskim studijama (overena fotokopija) za studente master akademskih studija;
 • POTVRDU da je upisan u petu, četvrtu ili treću godinu osnovnih akademskih studija za studente osnovnih akademskih studija;
 • POTVRDU o ostvarenom uspehu sa prethodnih godina studija za studente osnovnih akademskih studija;
 • štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju važeće lične karte (bez čipa);
 • nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od šest meseci);
 • nadležnog organa MUP-a da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora od najmanje šest meseci, ili kaznom maloletničkog zatvora, ili im nije izricana zavodska mera (ne starije od šest meseci);
 • POTVRDU odgovarajuće visokoškolske ustanove da ne ostvaruje pravo na studentski kredit ili stipendiju po drugom osnovu ili IZJAVU da se odriče stipendije ili kredita ukoliko ih ostvaruje po drugom osnovu.
 
Podneta konkursna dokumenta se ne vraćaju.
 
III ROK ZA PODNOŠENjE DOKUMENATA I ODLUČIVANjE O DODELI STIPENDIJE
 
Rok za prijavljivanje na konkurs i podnošenje potrebnih dokumenata je do 29. oktobra 2021. godine.
 
Obrazac prijave za konkurs preuzeti sa sajta Ministarstva odbrane na adresi: www.mod.gov.rs, u rubrici „Konkursi, oglasi, javne nabavke”.
 
Prijave na konkurs dostaviti na adresu: Sektor za ljudske resurse Ministarstva odbrane, Beograd, Nemanjina br. 15, sa naznakom „Prijava za Konkurs za dodelu studentskih stipendija”.
 
Neblagovremenom prijavom smatra se prijava koja je predata nakon isteka roka za prijavljivanje i ista se neće razmatrati.
 
Nepotpunom prijavom smatra se prijava koja ne sadrži svu potrebnu dokumentaciju koja je navedena u konkursu i odbaciće se kao neispravna.
 
Odluku o dodeli studentske stipendije za tekuću školsku godinu donosi ministar odbrane na osnovu konačne rang-liste.
 
IV KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA
 
Redosled prijavljenih kandidata za dodelu studentske stipendije utvrđuje se na osnovu:
 
 1. uspeha ostvarenog u prethodnom školovanju;
 2. i studiranja.
 
Uspeh ostvaren u prethodnom školovanju iskazuje se brojem bodova u visini prosečne ocene položenih ispita tokom studiranja (od 7,50 do 10 bodova).
 
Efikasnost studiranja iskazuje se brojem bodova prema godini studija u koju je student upisan:
 1. za III godinu – 4,00 bodova;
 2. za IV godinu – 4,50 bodova;
 3. za V godinu – 5,00 bodova.
 
Kandidati se rangiraju prema ukupnom broju bodova ostvarenom po svim osnovama koje se vrednuju za dodelu studentske stipendije.
 
Rangiranje se vrši na osnovu dostavljene dokumentacije.
 
Pod jednakim uslovima prioritet u dodeli studentskih stipendija imaće studenti završnih godina master,odnosno osnovnih akademskih studija.
 
Prilikom rangiranja prvenstvo pod jednakim uslovima ima kandidat koji je član porodice poginulog profesionalnog pripadnika Vojske Srbije, poginulog ili umrlog od posledica povreda zadobijenih u vršenju službe u Vojsci Srbije i profesionalnog pripadnika Vojske Srbije premeštenog iz jednog u drugo mesto službovanja.
 
V POSTUPAK
 
Kandidat za dobijanje studentske stipendije podnosi prijavu sa potrebnom konkursnom dokumentacijom Sektoru za ljudske resurse Ministarstva odbrane.
 
Komisiju za razmatranje pristiglih molbi i rangiranje kandidata obrazuje organizaciona jedinica Ministarstva odbrane nadležna za kadrove. 
 
Na osnovu izvršenog rangiranja kandidata Uprava za kadrove Sektora za ljudske resurse Ministarstva odbrane utvrđuje predlog rang-liste kandidata za studentsku stipendiju i objavljuje je na internet adresi Ministarstva odbrane.
 
Kandidat nezadovoljan predlogom rang-liste ima pravo prigovora u roku od 10 (deset) dana od dana njegovog objavljivanja na internet adresi Ministarstva odbrane.
 
Kandidat podnosi prigovor Ministarstvu odbrane – Komisiji za rešavanje po prigovoru na predlog rang-liste, koju formira ministar odbrane, preko Uprave za kadrove Sektora za ljudske resurse Ministarstva odbrane.
 
Komisija razmatra prigovore i utvrđuje konačnu rang-listu kandidata za studentsku stipendiju, koja se objavljuje na internet adresi Ministarstva odbrane.
 
Ministar odbrane donosi odluku o dodeli studentske stipendije na osnovu konačne rang-liste.
 
Na osnovu konačne odluke ministra odbrane o dodeli studentske stipendije student zaključuje ugovor o stipendiji sa Ministarstvom odbrane, kojim se bliže uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem stipendije.
                       
VI ISPLATA STIPENDIJA
 
Studentu se isplaćuje studentska stipendija u deset jednakih mesečnih rata, do 15. u mesecu za prethodni mesec.