Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
18.06.2021.

Konkurs za dodelu učeničkih stipendija za školsku 2021/2022. godinuNa osnovu člana 13. stav 1. Pravilnika o uslovima i načinu stipendiranja za potrebe Vojske Srbije i o postupku utvrđivanja i povraćaja troškova stipendiranja („Službeni vojni list“, broj 9/19, 26/19 i 18/20), Ministarstvo odbrane, Sektor za ljudske resurse raspisuje
 
 
KONKURS ZA DODELU UČENIČKIH STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU
 
Naziv organizacione jedinice Ministarstva odbrane koja je iskazala potrebe za stipendiranjem:
 
Vojska Srbije:
 • 1 učenik koji se školuje na četvrtoj godini srednje škole tehničkog ili mašinskog smera u četvorogodišnjem trajanju;
 • 2 učenika koja se školuju na trećoj godini srednje škole tehničkog smera, u trogodišnjem trajanju;
 • 1 učenik koji se školuje na trećoj godini srednje škole poljoprivrednog ili prehrambenog smera u trogodišnjem trajanju;
 • 1 učenik koji se školuje na trećoj godini srednje škole tehničkog ili mašinskog smera u trogodišnjem trajanju;
 • 1 učenik koji se školuje na četvrtoj godini srednje škole građevinskog ili tehničkog smera u četvorogodišnjem trajanju;
 • 5 učenika koji se školuju na trećoj godini srednje škole tehničkog smera u trogodišnjem trajanju;
 • 2 učenika koja se školuju na trećoj godini srednje škole građevinskog ili tehničkog smera u trogodišnjem trajanju;
 • 1 učenik koji se školuje na trećoj godini srednje škole tehničkog smera u trogodišnjem trajanju;
 • 1 učenik koji se školuje na trećoj godini srednje škole elektrotehničkog ili tehničkog smera u trogodišnjem trajanju;
 • 1 učenik koji se školuje na trećoj godini srednje škole mašinskog ili tehničkog smera u trogodišnjem trajanju;
 • 1 učenik koji se školuje na četvrtoj godini srednje škole stomatološkog smera u četvorogodišnjem trajanju;
 • 1 učenik koji se školuje na četvrtoj godini srednje škole medicinskog smera u četvorogodišnjem trajanju;
 • 2 učenika koja se školuju na četvrtoj godini srednje škole elektrotehničkog smera u četvorogodišnjem trajanju;
 • 1 učenik koji se školuje na četvrtoj godini srednje škole elektrotehničkog smera u četvorogodišnjem trajanju;
 • 1 učenik koji se školuje na četvrtoj godini srednje škole medicinskog smera u četvorogodišnjem trajanju;
Uprava za vojno zdravstvo:
 • 1 učenik koji se školuje na trećoj godini srednje škole poljoprivrednog ili prehrambenog smera u trogodišnjem trajanju;
 • 1 učenik koji se školuje na trećoj godini srednje škole prehrambenog smera u trogodišnjem trajanju.
 
Učenik na rednom broju 1 će po završetku škole biti primljen u radni odnos u Vojsku Srbije, mesto službovanja Nikinci, u svojstvu civilnog lica, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.
 
Učenici na rednom broju 2 će po završetku škole biti primljeni u radni odnos u Vojsku Srbije, mesto službovanja Beograd (1) i Novi Sad (1) u svojstvu civilnog lica, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.
 
Učenici na rednim brojevima 3 i 4 će po završetku škole biti primljeni u radni odnos u Vojsku Srbije, mesto službovanja Beograd, u svojstvu civilnog lica, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.
 
Učenici na rednim brojevima 5, 11 i 12 će po završetku škole biti primljeni u radni odnos u Vojsku Srbije, mesto službovanja Sremska Mitrovica, u svojstvu civilnog lica, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.
 
Učenici na rednom broju 6 će po završetku škole biti primljeni u radni odnos u Vojsku Srbije, mesta službovanja Novi Sad (2), Bačka Topola (1), Sremska Mitrovica (1) i Niš (1), u svojstvu civilnog lica, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.
 
Učenici na rednom broju 7 će po završetku škole biti primljeni u radni odnos u Vojsku Srbije, mesta službovanja Sremska Mitrovica (1) i Niš (1), u svojstvu civilnog lica, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.
 
Učenik na rednom broju 8 će po završetku škole biti primljen u radni odnos u Vojsku Srbije, mesto službovanja Bačka Topola, u svojstvu civilnog lica, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.
 
Učenici na rednim brojevima 9 i 10 će po završetku škole biti primljeni u radni odnos u Vojsku Srbije, mesto službovanja Novi Sad, u svojstvu civilnog lica, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.
 
Učenici na rednom broju 13 će po završetku škole i odgovarajuće vojne obuke sa oružjem biti primljeni u profesionalnu vojnu službu u Vojsku Srbije, mesto službovanja Zuce (1) i Jakovo (1), u svojstvu podoficira, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.
 
Učenik na rednom broju 14 će po završetku škole i odgovarajuće vojne obuke sa oružjem biti primljen u profesionalnu vojnu službu u Vojsku Srbije, mesta službovanja Novi Sad, u svojstvu podoficira, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.
 
Učenik na rednom broju 15 će po završetku škole i odgovarajuće vojne obuke sa oružjem biti primljen u profesionalnu vojnu službu u Vojsku Srbije mesto službovanja Zaječar, u svojstvu podoficira, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.
 
Učenik na rednom broju 1 će po završetku škole biti primljen u radni odnos u Upravu za vojno zdravstvo, mesto službovanja Beograd, u svojstvu civilnog lica, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.
 
Učenik na rednom broju 2 će po završetku škole biti primljen u radni odnos u Upravu za vojno zdravstvo, mesto službovanja Beograd, u svojstvu civilnog lica, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.
 
Po završenoj srednjoj školi učenici na rednim brojevima 13, 14 i 15 se upućuju na odgovarajuću vojnu obuku sa oružjem.
 
Po uspešno završenoj odgovarajućoj vojnoj obuci sa oružjem učenici na rednim brojevima 13, 14 i 15 će biti primljeni u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.
 
I   USLOVI ZA DODELU UČENIČKIH STIPENDIJA
 
Pravo na učeničku stipendiju imaju učenici srednjih škola čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su prvi put upisani u određeni razred u tekućoj školskoj godini čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, koji  stalno postižu najmanje vrlodobar uspeh u učenju i odličan uspeh u vladanju i čiji roditelj ili staratelj ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije.
 
Stipendija se dodeljuje učeniku pod uslovom da prihvati da stupi u službu u Vojsku Srbije i ostane u službi najmanje dvostruko vreme trajanja školovanja ili stipendiranja.
 
Pored opštih uslova, lica moraju da ispunjavaju i posebne uslove:
 
da su zdravstveno sposobna za službu u Vojsci Srbije;
da se protiv njih ne vodi krivični postupak za krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti i da nisu osuđivani za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili kaznom maloletničkog zatvora ili im nije izricana zavodska mera;
da su upisala školu koja odgovara navedenim obrazovnim profilima.
 
Za stipendiranje lica iz građanstva radi prijema u Vojsku Srbije:
na rednom broju 1 - da je učenik četvrte godine srednje tehničke ili mašinske škole ili druge srednje škole, obrazovni profil  mašinski tehničar motornih vozila;
na rednom broju 2 - da je učenik treće godine srednje tehničke škole ili druge srednje škole, područje rada tekstilstvo i kožarstvo, obrazovni profil  obućar;
na rednom broju 3 - da je učenik treće godine srednje poljoprivredne ili prehrambene ili druge srednje škole, područje rada poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane, obrazovni profil mesar;
na rednom broju 4 - da je učenik treće godine srednje tehničke ili mašinske škole ili druge srednje škole, područje rada mašinstvo i obrada metala, obrazovni profil bravar - zavarivač;
na rednom broju 5 - da je učenik četvrte godine srednje građevinske ili tehničke škole ili druge srednje škole, područje rada geodezija i građevinarstvo, obrazovni profil građevinski tehničar;
na rednom broju 6 - da je učenik treće godine srednje tehničke škole ili druge srednje škole, područje rada geodezija i građevinarstvo, obrazovni profil dekorater zidnih površina ili operater osnovnih građevinskih radova;
na rednom broju 7 - da je učenik treće godine srednje građevinske ili tehničke škole ili druge srednje škole, područje rada geodezija i građevinarstvo, obrazovni profil zidar-fasader ili operater osnovnih građevinskih radova;
na rednom broju 8 - da je učenik treće godine srednje tehničke škole ili druge srednje škole, područje rada šumarstvo i obrada drveta, obrazovni profil stolar ili operater za izradu nameštaja;
na rednom broju 9 - da je učenik treće godine srednje elektrotehničke ili tehničke škole ili druge srednje škole, područje rada elektrotehnika, obrazovni profil elektroenergetičar za mreže i postrojenja ili elektrotehničar energetike;
na rednom broju 10 - da je učenik treće godine srednje mašinske ili tehničke škole ili druge srednje škole, područje rada mašinstvo i obrada metala, obrazovni profil bravar ili bravar-zavarivač;
na rednom broju 11 - da je učenik četvrte godine srednje zubotehničke ili medicinske škole ili druge srednje škole, područje rada zdravstvo i socijalna zaštita, obrazovni profil stomatološka sestra-tehničar ili zubni tehničar;
na rednom broju 12 - da je učenik četvrte godine srednje medicinske škole ili druge srednje škole, područje rada zdravstvo i socijalna zaštita, obrazovni profil laboratorijski tehničar;
na rednom broju 13 - da je učenik četvrte godine Vazduhoplovne akademije ili srednje elektrotehničke škole ili druge srednje škole, obrazovni profil mehatroničar za raketne sisteme;
na rednom broju 14 - da je učenik četvrte godine srednje elektrotehničke škole ili druge srednje škole, obrazovni profil elektrotehničar elektronike;
na rednom broju 15 - da je učenik četvrte godine srednje medicinske škole ili druge srednje škole, područje rada zdravstvo i socijalna zaštita, obrazovni profil farmaceutski tehničar;
 
Za stipendiranje lica iz građanstva radi prijema u Upravu za vojno zdravstvo:
na rednom broju 1 - da je učenik treće godine srednje poljoprivredne ili prehrambene škole ili druge srednje škole, područje rada poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane, obrazovni profil mesar-kobasičar;
na rednom broju 2 - da je učenik treće godine srednje prehrambene škole ili druge srednje škole, područje rada trgovina, ugostiteljstvo i turizam, obrazovni profil poslastičar.
 
Visina učeničke stipendije za školsku 2021/2022. godinu mesečno iznosi:
za učenike četvrtog razreda srednje škole – 25.000,00 dinara i
za učenike trećeg razreda srednje škole – 20.000,00 dinara.
 
II   POTREBNA DOKUMENTA
 
Učenik prilikom prijavljivanja na konkurs  podnosi sledeća dokumenta:
 
PRIJAVA (Obrazac) [.doc];
UVERENjE o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od šest meseci);
POTVRDA o prebivalištu roditelja odnosno staratelja;
SVEDOČANSTVA o svim završenim prethodnim razredima srednje škole;
POTVRDA da je upisao četvrtu odnosno treću godinu srednje škole u tekućoj školskoj godini;
UVERENjE nadležnog suda (ili MUP-a za maloletna lica) da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od šest meseci);
UVERENjE nadležnog organa MUP da kandidat nije krivično osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili kaznom maloletničkog zatvora ili mu nije izricana zavodska mera (ne starije od šest meseci);
UVERENjE o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice učenika za period januar-jun tekuće godine;
POTVRDA odgovarajuće školske ustanove da ne ostvaruje pravo na učeničku stipendiju ili kredit po drugom osnovu.
 
Podneta konkursna dokumenta se ne vraćaju.
 
III ROK ZA PODNOŠENjE DOKUMENATA I ODLUČIVANjE O DODELI STIPENDIJE
 
Rok za prijavljivanje na konkurs i podnošenje potrebnih dokumenata je do 30. septembra 2021. godine.
 
Obrazac prijave za konkurs može se preuzeti sa sajta Ministarstva odbrane na adresi: www.mod.gov.rs, u rubrici „Konkursi, oglasi, javne nabavke”.
 
Prijave na konkurs dostaviti na adresu: Sektor za ljudske resurse Ministarstva odbrane, Beograd, Nemanjina br. 15 sa naznakom „Prijava za Konkurs za dodelu učeničkih stipendija”.
 
Neblagovremenom prijavom smatra se prijava koja je predata nakon isteka roka za prijavljivanje i ista se neće razmatrati.
 
Nepotpunom prijavom smatra se prijava koja ne sadrži svu potrebnu dokumentaciju koja je navedena u konkursu i koja će se odbaciti kao neispravna.
 
Odluku o dodeli učeničke stipendije za tekuću školsku godinu donosi ministar odbrane na osnovu konačne rang-liste.
 
IV    KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA
 
Redosled prijavljenih kandidata za dodelu učeničke stipendije utvrđuje se na osnovu:
 
uspeha ostvarenog u prethodnom školovanju, i to:
opšteg uspeha  od I  do III razreda četvorogodišnje srednje škole, odnosno opšteg uspeha u I i II razredu trogodišnje srednje škole;
upisanog razreda srednje škole.
 
socijalno-ekonomskog statusa porodice.
 
Opšti uspeh iz prethodno završenog razreda srednje škole iskazuje se brojem bodova u visini opšteg uspeha iz prethodno završenog razreda srednje škole (od 3,50 do 5,00 bodova).
 
Broj bodova za upisani IV razred srednje škole iznosi 1,00 bod,
 
Broj bodova za upisani III razred srednje škole iznosi 0,60 bodova.
 
Socijalno-ekonomski status porodice iskazuje se brojem bodova za prosek ukupnih mesečnih prihoda po članu porodice učenika za period januar – jun tekuće godine, i to:
do 20% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji bez poreza i doprinosa – 0,30 bodova;
od 20% do 40% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji bez poreza i doprinosa – 0,15 bodova;
više od 40% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji bez poreza i doprinosa – 0 bodova.
 
Prosečna mesečna zarada računa se prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.
 
Kandidati se rangiraju prema ukupnom broju bodova ostvarenom po svim osnovama koje se vrednuju za dodelu učeničke stipendije.
 
Rangiranje se vrši na osnovu dostavljene dokumentacije.
 
Prilikom rangiranja prvenstvo pod jednakim uslovima ima kandidat koji je član porodice poginulog profesionalnog pripadnika Vojske Srbije, poginulog ili umrlog od posledica povreda zadobijenih u vršenju službe u Vojsci Srbije i profesionalnog pripadnika Vojske Srbije premeštenog iz jednog mesta u drugo mesto službovanja.
 
V  POSTUPAK
 
Kandidat za dobijanje učeničke stipendije podnosi prijavu sa potrebnom konkursnom dokumentacijom Sektoru za ljudske resurse Ministarstva odbrane.
 
Komisiju za razmatranje pristiglih molbi i rangiranje kandidata, obrazuje organizaciona jedinica Ministarstva odbrane nadležna za kadrove. 
 
Na osnovu izvršenog rangiranja kandidata Uprava za kadrove Sektora za ljudske resurse Ministarstva odbrane utvrđuje predlog rang-liste kandidata za učeničku stipendiju i obajavljuje je na internet adresi Ministarstva odbrane.
 
Kandidat nezadovoljan predlogom rang-liste ima pravo prigovora u roku od 10 (deset) dana od dana njegovog objavljivanja na internet adresi Ministarstva odbrane.
 
Kandidat podnosi prigovor Ministarstvu odbrane – Komisiji za rešavanje po prigovoru na predlog rang-liste, koju formira ministar odbrane, preko Uprave za kadrove Sektora za ljudske resurse Ministarstva odbrane.
 
Komisija razmatra prigovore i utvrđuje konačnu rang-listu kandidata za učeničku stipendiju koja se objavljuje na internet adresi Ministarstva odbrane.
 
Ministar odbrane donosi odluku o dodeli učeničke stipendije na osnovu konačne rang-liste.
 
Na osnovu konačne odluke ministra odbrane o dodeli  učeničke stipendije,  učenik odnosno roditelj ili staratelj zaključuje ugovor o stipendiji sa Ministarstvom odbrane, kojim se bliže uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem stipendije.
 
                       
VI    ISPLATA STIPENDIJA
 
Učeniku se isplaćuje učenička stipendija u deset jednakih mesečnih rata, do 15-og u mesecu za prethodni mesec.