Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
03.12.2020.

Uspešno izvedena taktička vežba sa bojevim gađanjem „Zajednički udar 2020“Pripadnici Četvrte brigade Kopnene vojske uspešno su danas izveli taktičku vežbu sa bojevim gađanjem „Zajednički udar 2020“ na Vojnom kompleksu „Pasuljanske livade“.

Komandant Četvrte brigade pukovnik Novica Petrović istakao je da su jedinice Četvrte brigade Kopnene vojske u prethodnih deset dana realizovale sadržaje obuke, a reč je o delu pešadijskih, artiljerijskih, tenkovskih i mehanizovanih jedinica koje su izvodile taktička uvežbavanja, taktičke vežbe i taktičke vežbe sa bojevim gađanjima.

- Realizacijom tih vežbi, ovde na poligonu, želeli smo da ostvarimo cilj kako bi podigli upotrebnu vrednost naših jedinica i da radimo na podizanju borbene gotovosti kako bi bili u stanju da odgovorimo namenskim zadacima koji se pred jedinice postavljaju – naglasio je pukovnik Petrović.

On je istakao da je zadovoljan radom svih pripadnika Četvrte brigade i trudom koji su uložili u izvođenje ove vežbe.

- Posebno sam zadovoljan realizacijom vatrenih zadataka i izvršenjem gađanja koja su realizovana u okviru taktičkih vežbi sa bojevim gađanjem – istakao je pukovnik Petrović.

Prema njegovim rečima, osim redovnih zadataka koje pripadnici Četvrte brigade obavljaju u Kopnenoj zoni bezbednosti, težište je na obuci kako bi bili spremni za izvršenje svih ciljeva i upotrebu jedinica. Tokom realizacije svih aktivnosti, zaključio je pukovnik Petrović, preduzimane su sve propisane mere kako se zaštitilo zdravlje ljudi, imajući u vidu pandemiju virusa korona.

Kako je istakao komandant 46. tenkovskog bataljona major Ljubiša Micić, na poligonu „Pasuljanske livade“ realizovana su školska gađanja, posadna bojeva gađanja, taktičke vežbe, taktička uvežbavanja i taktička vežba sa bojevim gađanjem.

- Danas je izvedena taktička vežba sa bojevim gađajem - tenkovska četa u napadu ojačana mehanizovanim vodom. Ljudstvo koje je učestvovalo u izvođenju vežbe je motivisano – istakao je major Micić ocenjujući da su rezultati gađanja vrlo dobri i odlični i da je zadovoljan zalaganjem ljudstva u složenim vremenskim uslovima.

U vojnom kompleksu „Pasuljanske livade“ pripadnici Četvrte brigade nalaze se od 24. novembra, gde je realizovana obuka vojnika i starešina u uslovima bliskim realnim za borbenu upotrebu ključnog naoružanja koje se nalazi u jedinici.

Programom obuke predviđena su uvežbavanja taktičkih radnji i postupaka i realizacija bojevih gađanja pešadijskih, tenkovskih, mehanizovanih i artiljerijskih jedinica. Kruna celokupne obuke jesu taktičke vežbe i taktičke vežbe sa bojevim gađanjem, među kojima je ova koja je danas izvedena.
 
photoFOTOGALERIJA
videoVIDEOGALERIJA
03.12.2020
mp4 (109,96 MB)
Taktička vežba sa bojevim gađanjem „Zajednički udar 2020“
03.12.2020
mp4 (126,83 MB)
Izjava pukovnika Novice Petrovića
03.12.2020
mp4 (42,36 MB)
Izjava majora Ljubiše Micića