Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
20.11.2020.

Oglas radi otuđenja nepokretnosti koje nisu neophodne za funkcionisanje Vojske Srbije putem prikupljanja pismenih ponudaREPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU
REPUBLIKE SRBIJE
Beograd, ul. Kralja Milana br. 16
 
Na osnovu člana 27. stav 1. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-drugi zakon, 108/16, 113/17 i 95/18),  raspisuje

O  G  L  A  S
RADI  OTUĐENjA NEPOKRETNOSTI KOJE NISU NEOPHODNE ZA FUNKCIONISANjE VOJSKE SRBIJE
PUTEM PRIKUPLjANjA PISMENIH PONUDA
 
  1. PREDMET OTUĐENjA
 
1. Vojni kompleks – „Klub Vojske“ u Negotinu, koji se sastoji od 2 (dva) objekta, ukupne površine 689,59 m2, i to: objekta KN -2 (Klub vojske), spratnosti Pr+1 površine 673,16 m2 i objekta KN-3 (magacin), površine 16,43 m2, koji vojni kompleks se nalazi, na uglu ul. Ljube Nešića br. 15 i ul. Dobrile Radosavljević, postojeći na kat. parc. br. 1036 KO Negotin, sa zemljištem, koje čini kat. parc. br. 1036 KO Negotin, ukupne površine 2.219 m2, sve upisano u LN broj: 2087 KO Negotin, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 280.825,09 evra.
              Visina depozita 1.600.000,00 dinara, poziv na broj 20209464253520200401
 
2. Vojni kompleks „Zabrđe“, po nameni skladište, u Petrovcu na Mlavi, koji čini 9 (devet) vanknjižnih objekata, ukupne neto površine 623,33 m2, i to objekat KN-2, stražara, površine 141,13 m2, objekat KN-3 magacin eksploziva i municije, površine 21,14 m2, objekat KN-4 magacin eksploziva i municije,  površine 21,03 m2, objekat KN-7 stražarnica, površine 0,70 m2, objekat KN-8, magacin MS inted.službe, površine 405,18 m2, objekat KN-10, stražarnica,  površine 0,70 m2, objekat KN-11, magacin, eksploziva i municije, površine 28,97 m2, objekat KN-12, stražarnica,  površine 0,70 m2 i objekat KN-30, objekat pumpne stanice za vodu, površine 3,78 m2, kao i zemljište ukupne površine 2 ha 21 a 69 m2, koje čini kat. parc. broj 2555, KO Zabrđe, upisana u LN  broj 662 KO Zabrđe, po sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 60.539,42 evra.
 
     Visina depozita 350.000,00 dinara, poziv na broj 20209464253520200402
 
3. Vojni kompleks „Bukovac”, u Petrovaradinu kod Novog Sada, odnosno zemljište koje čini kat. parc. broj 2889 KO Bukovac, površine 1 ha 15 a 53 m2, upisana u LN broj 188 KO Bukovac, po ukupnoj sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 77.805,76 evra.
 
     Visina depozita 450.000,00 dinara, poziv na broj 20209464253520200403
 
4. Vojni kompleks skladište „Potok Mesić-Belocrkvanski put“ u Vršcu koje nepokretnosti čine 12 vanknjižnih  objekata visokogradnje ukupne korisne površine 3.348,01 m2, i to objekat KN-3 stražara, površine 72,25 m2, objekat KN-5, magacin, površine 459 m2, objekat KN-6, magacin, površine 372,60  m2, objekat KN-7, magacin, površine 9,61 m2, objekat KN-8, magacin, površine 128 m2, objekat KN-9, garaža, površine 1940 m2, objekat KN-20, stajski objekat-farma, površine 194,55 m2, objekat KN-25, koš za kukuruz, površine 42,30 m2, objekat KN-26, drvara, površine 120,60 m2, objekat KN-27, psetarnik, površine 6,80 m2, objekat KN-28, stražarska kućica, površine 1,15 m2 i objekat KN-29, stražarska kućica, površine 1,15 m2, postojeće na kat. parc. br. 24671/2,  i zemljište i to:  kat. parc. br. 24671/1, površine 87a  86 m2, kat. parc. br. 24671/2, površine 8 ha 70 a 93 m2 i kat. parc. br. 24664/2, površine 1 ha 03 a 99 m2, sve KO Vršac, sve upisano u LN broj 1049 KO Vršac, po sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 637.450,36 evra.
 
  Visina depozita 3.700.000,00 dinara, poziv na broj 20209464253520200404
 
5. Vojni kompleks –  skladišta UBS "Barice", u Raškoj, koji se nalazi na putu Raška - selo Gnjilica (Manastir Končulj), opština Raška, a koje čine 8 (osam) vanknjižnih objektata, ukupne površine 233,75 m2, i to: objekat KN-8 (magacin eksploziva i municije), površine 6,25 m2,  objekat KN-9 (magacin eksploziva i municije), površine 2,25 m2,  objekat KN-10 (osmatračnica), površine 6,00 m2, objekat KN-35 (magacin za smeštaj ubojnih sredstava), površine 210,43 m2, KN-45 (stražarska kućica), površine 1,04 m2, objekat KN-46(stražarska kućica), površine 0,81 m2, objekat KN-47 (stražarska kućica), površine 0,97 m2 i objekat KN-48 (osmatračnica), površine 6,00 m2, postojeći na kat. parc. br. 375 KO Supnje, sa zemljištem koje čini kat. parc. br. 375, KO Supnje, ukupne površine 62.352 m2, upisana u LN br. 96 KO Supnje, po sniženoj  početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 109.507,82 evra.
 
     Visina depozita 640.000,00 dinara, poziv na broj 20209464253520200405
 
6. Vojni kompleks „Sremčica”, objekat UPT Čukarica, Beograd, koga čini zemljište i to kat. parc. br. 335/4, površine 24 ha 69 a 76 m2 i kat. parc. br. 2869/2, površine 114 m2, obe upisane u LN br. 4055 KO Sremčica, po sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 922.905,12 evra.
 
  Visina depozita 5.400.000,00 dinara, poziv na broj 20209464253520200406
 
7. Vojni kompleks „Kličevac“ vežbalište u Valjevu koje čini zemljište i to  kat. parc. br. 11438 , površine 97 a 88 m2, upisano u LN broj  14765 KO Valjevo, po sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 124.314,01 evra.
     Visina depozita 730.000,00 dinara, poziv na broj 20209464253520200407
           
8. Vojni kompleks – „Stanišin rid", u Surdulici, koga čini kat.parc.br. 342, površine 40 a 97 m2, upisana u LN broj 604 KO Vlasina Stojkovićeva, kao pašnjak 5. klase, po sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 21.863,46 evra.
 
     Visina depozita 160.000,00 dinara, poziv na broj 20209464253520200408
 
9. Vojni kompleks „Mira“, skladište u Leskovcu, a koji kompleks čini 15 vanknjižnih objekata, ukupne površine 3.621,62 m2, i to objekat KN-2 (stražarnica, zidana) površine 1,00m2, objekat KN-3 (garaža zatvorena sa tri strane, zidana) površine 397,60m2, objekat KN-4 (garaža zatvorena sa tri strane, zidana) površine 944,64m2, objekat KN-5 (stražarnica, zidana) površine 1,00m2,  objekat KN-6 (nadstrešnica, zidana) površine 460,22m2, objekat KN-8 (magacin, zidan) površine 324,73m2, objekat KN-9 (magacin, zidan) površine 17,97m2, objekat KN-10 (magacin, zidan) površine 299,09m2, objekat KN-11 (kupatilo sa toaletom, zidan) površine 12,29m2, objekat KN-12 (magacin, zidan) površine 97,34m2, objekat KN-13 (magacin, zidan) površine 43,31m2, objekat KN-32 (staja za sitnu stoku, zidan) površine 377,24m2, objekat KN-38 (magacin, zidan) površine 12,94m2, objekat KN-39 (magacin, zidan) površine 197,88m2, i objekat KN-40 (magacin, zidan) površine 434,37m2, svi postojeći na kat. parc. br. 15184/3 KO Leskovac, i zemljište koje čini kat. parc. br. 15184/3 KO Leskovac, ukupne površine 5ha 98 a, upisana u LN broj 15236 KO Leskovac, po sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 695.158,78 evra.
 
  Visina depozita 4.000.000,00 dinara, poziv na broj 20209464253520200409
 
10. Vojni  kompleks "Vila Katarina", po nameni skladište u Knjaževcu, koji kompleks čini 4 vanknjižnih objekata ukupne korisne površine 298,55m2 i to objekat KN-2 (magacin), korisne površine 264 m2, objekat KN-3 (stražara), korisne površne 25,07 m2, KN-4 (magacine), korisne površine 8,33 m2 i objekat KN-16, (stražarska kućica), korisne površine 1,15 m2, svi postojeći na kat. parc. broj 2675 KO Knjaževac, i zemljište koje čini kat. parc. 2675 KO Knjaževac, ukupne površine površine 28 a 21 m2, upisana u LN broj 17182 KO Knjaževac, po ukupnoj sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 18.165,93 evra.
     Visina depozita 100.000,00 dinara, poziv na broj 20209464253520200410
 
11. garažno mesto broj 14, površine 13 m2, u Novom Beogradu, u  ul. Milentija Popovića br. 32A, postojeće na kat. parc. broj 2268/2 KO Novi Beograd, upisano u LN broj 2775 KO Novi Beograd, kao poseban deo objekta broj 1-garaže, broj posebnog dela 14, u podrumu, kao „jedno garažno mesto površine 13 m2“, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 10.978,07 evra.
       Visina depozita 64.000,00 dinara, poziv na broj 20207464253520200411
 
12. garažno mesto broj 33, površine 13 m2, u Novom Beogradu, u ul. Milentija Popovića br. 32A, postojeće na kat. parc. broj 2268/2 KO Novi Beograd, upisano u LN broj 2775 KO Novi Beograd, kao poseban deo objekta broj 1-garaže, broj posebnog dela 33, u podrumu, kao „jedno garažno mesto površine 13 m2“, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 10.978,07 evra.
       Visina depozita 64.000,00 dinara, poziv na broj 20207464253520200412
 
13. garažno mesto broj 45, površine 10 m2, u podrumu zgrade u Novom Beogradu, u ul. Milutina Milankovića br. 34, postojeće na kat. parc. broj 2850 KO Novi Beograd, sve upisano u LN broj 2766 KO Novi Beograd, kao poseban deo objekta broj 1, pod 45/GM“, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 5.384,88 evra.
       Visina depozita 50.000,00 dinara, poziv na broj 20207464253520200413
 
14. garažno mesto broj 15, površine 10 m2, u podrumu zgrade u Novom Beogradu, u ul. Milutina Milankovića br. 34, postojeće na kat. parc. broj 2850 KO Novi Beograd, sve upisano u LN broj 2766 KO Novi Beograd, kao poseban deo objekta broj 1, pod 15/GM“, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 8.465,30 evra.
       Visina depozita 49.000,00 dinara, poziv na broj 20207464253520200414
 
15. garažno mesto broj 82, površine 10 m2, u podrumu zgrade u Novom Beogradu, u ul. Milutina Milankovića br. 34, postojeće na kat. parc. broj 2850 KO Novi Beograd, sve upisano u LN broj 2766 KO Novi Beograd, kao poseban deo objekta broj 1, pod 82/GM“, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 5.384,88 evra.
       Visina depozita 50.000,00 dinara, poziv na broj 20207464253520200415
 
16. poslovni prostor br. 2, površine 39 m2, u Novom Beogradu, u prizemlju zgrade u ul. Milutina Milankovića br. 30, postojeće na kat. parc. broj 2837 KO Novi Beograd, upisan u LN broj 3516 KO Novi Beograd, kao poseban deo zgrade broj 1, pod rednim brojem 2 kao "poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost", po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 45.717,64 evra.
 
     Visina depozita 268.000,00 dinara, poziv na broj 20207464253520200416
 
17. poslovni prostor br. 1, površine 37 m2, u Novom Beogradu, u prizemlju zgrade u ul. Milutina Milankovića br. 28, postojeće na kat. parc. broj 2834 KO Novi Beograd, upisan u LN broj 3514 KO Novi Beograd, kao poseban deo zgrade broj 1, pod rednim brojem 1 kao "poslovni prostor – jedna prostorija za koji nije utvrđena delatnost", po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 43.332,03 evra.
     Visina depozita 254.000,00 dinara, poziv na broj 20207464253520200417
 
18. poslovni prostorbr. 2/A koji se nalazi u suterenu objekta br. 2, u Novom Beogradu, u ul. Bulevar Arsenija Čarnojevića broj 19, korisne površine 99 m2, postojećeg na kat. parc. broj 2830/4, upisan u LN broj  2743 KO Novi Beograd,  kao „poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost“, po  početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 112.029,63 evra.
    Visina depozita 659.000,00 dinara, poziv na broj  20207464253520200418
 
19. poslovni prostor br. 2, koji se nalazi u prizemlju objekta broj 7, u ul. Ljubomira Nikolića br. 13, u Nišu, korisne površine 85 m2, postojećem na kat. parc. br. 10322/2, upisanom u LN br. 6050 KO KO Niš Ćele Kula, „kao poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, lokal br. 2 u severozapadnom delu“, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 74.687,00 evra.
    Visina depozita 439.000,00 dinara, poziv na broj  20207464253520200419
 
20. poslovni prostor br. 1, koji se nalazi u prizemlju objekta broj 12, u ul. Ljubomira Nikolića br. 19 u Nišu,  korisne površine 162 m2, svi postojećem na kat. parc. br. 10322/2, upisanog u LN br. 6050 KO KO Niš Ćele kula, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od  142.344,64 evra.
   Visina depozita 836.000,00 dinara, poziv na broj  20207464253520200420
 
21. poslovni prostor br. 2, koji se nalazi u prizemlju objekta broj 8, u ul. Ljubomira Nikolića br. 15 u Nišu,  korisne površine 138 m2, postojećem na kat. parc. br. 10322/2, upisanom u LN br. 6050 KO KO Niš Ćele Kula, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od  121.256,54 evra.
    Visina depozita 712.000,00 dinara, poziv na broj  20207464253520200421
 
22. poslovni prostor br. 1, koji se nalazi u prizemlju objekta broj 11, u ul. Ljubomira Nikolića br. 17 u Nišu,  korisne površine 92 m2, postojećem na kat. parc. br. 10322/2, upisanom u LN br. 6050 KO KO Niš Ćele Kula, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od  80.837,69 evra.
    Visina depozita 475.000,00 dinara, poziv na broj  20207464253520200422
 
23. poslovni prostor br. 1, koji se nalazi u prizemlju objekta broj 8, u ul. Ljubomira Nikolića br. 15 u Nišu,  korisne površine 92 m2, postojećem na kat. parc. br. 10322/2, upisanom u LN br. 6050 KO KO Niš Ćele Kula, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od  80.837,69 evra.
Visina depozita 475.000,00 dinara, poziv na broj  20207464253520200423
 
24. poslovni prostor, površine 27 m2, u Novom Beogradu, u niskom prizemlju zgrade u ul. Milentija Popovića br. 33, postojeće na kat. parc. broj  2830/9 KO Novi Beograd,  upisan u LN broj 2748 KO Novi Beograd, kao poseban deo zgrade broj 1,  pod rednim brojem 2 kao "poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost  po ukupnoj sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 27.143,44 evra.
    Visina depozita 160.000,00 dinara, poziv na broj 20207464253520200424
 
25. poslovni prostor br. 1, površine 19 m2, koji se nalazi u prizemlju stambenog objekta u Valjevu, u ul. Jovana Dučića br. 3, postojećem na kat. parc. broj  3536/7 KO Valjevo,  upisanom u LN broj 15778 KO Valjevo, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 12.957,78 evra.
 
       Visina depozita 76.000,00 dinara, poziv na broj 20207464253520200425
 
26. poslovni prostor br. 1, površine 106 m2, koji se nalazi u Valjevu, u prizemlju stambeno-poslovne zgrade u ul. Jakova Nenadovića br. 2, postojeće na kat. parc. broj  3536 KO Valjevo,  upisanom u LN broj 15154 KO Valjevo, kao „poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, površine 106 m2“, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 72.243,55 evra.
 
     Visina depozita 424.000,00 dinara, poziv na broj 20207464253520200426
 
27. poslovni prostor, površine 65 m2, u Beogradu, u prizemlju zgrade u ul. Stjepana Filipovića br. 28, postojeće na kat. parc. broj  3283/2 KO Savski venac,  upisan u LN broj 874 KO Savski venac, kao poseban deo zgrade broj 1, pod rednim brojem 2 kao "poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost lokal",  po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 96.729,75 evra.
 
     Visina depozita 568.000,00 dinara, poziv na broj 20207464253520200427
 
28. poslovni prostor br. 3, površine 15 m2, u Novom Beogradu, u prizemlju zgrade u ul. Milutina Milankovića br. 144, postojeće na kat. parc. broj 1240 KO Novi Beograd, upisan u LN broj 3521 KO Novi Beograd, kao poseban deo zgrade broj 6,  pod rednim brojem 3 kao "poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost ",  po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 17.551,27 evra.
 
     Visina depozita 103.000,00 dinara, poziv na broj 20207464253520200428
 
29. poslovni prostor, površine 151 m2, u Novom Beogradu, u podrumu zgrade u ul. Nehruova br. 61, postojeće na kat. parc. broj 3227 KO Novi Beograd,  upisan u LN broj 3982 KO Novi Beograd, kao poseban deo zgrade broj 4, pod rednim brojem 5 kao "poslovni prostor - jedna prostorija za koju nije utvrđena delatnost –MAGACIN, površine 151 m2", po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 128.955,19 evra.
 
     Visina depozita 758.000,00 dinara, poziv na broj 20207464253520200429
 
30. poslovni prostor br. 8, površine 24 m2, u Novom Beogradu, u ul. Vladimira Popovića br. 34, u prizemlju objekta br. 6, postojećeg na kat. parc. broj  2830/11 KO Novi Beograd, upisan u LN broj 2750 KO Novi Beograd, kao "poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost broj posebnog dela 8",  po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 27.158,70 evra.
 
     Visina depozita 160.000,00 dinara, poziv na broj 20207464253520200430
 
31. poslovni prostor br. 2, površine 16 m2, u Nišu, u prizemlju zgrade u ul. Francuska br. 4,  postojeće na kat. parc. br. 10322/2, upisan u LN br. 6050 KO KO Niš Ćele Kula, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od  14.058,73 evra.
Visina depozita 82.600,00 dinara, poziv na broj  20207464253520200431
 
32. poslovni prostor br. 2, korisne površine 128 m2, koji se nalazi u prizemlju objekta - stambene zgrade za kolektivno stanovanje, sa pratećim magacinom broj 1, korisne površine 143 m2, koji se nalazi u podrumu objekta, u ul. Ljubomira Nikolića br. 17, Nišu, postojećem na kat.parc.br. 10322/2 KO Niš-Ćele kula, upisanom u LN br. 6050 KO Niš – Ćele kula, kao „poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost“, odnosno, „poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost  - magacin, lokala 2, iz zgrade br. 17 u severnoistočnom delu zgrade“ po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 176.913,71 evra.
 Visina depozita 1.040.000,00 dinara, poziv na broj  20207464253520200432
                      
33. poslovni prostor, površine 49 m2, u Nišu, u prizemlju zgrade u ul. Prvomajska br. 2A, postojeće na kat. parc. broj  2521 KO Niš-Ćele Kula,  upisan u LN broj 5926 Niš-Ćele Kula,  kao poseban deo zgrade broj 1,  pod rednim brojem 1 kao "poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost ",  po sniženoj  početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 54.098,33 evra.
 
    Visina depozita 318.000,00 dinara, poziv na broj  20207464253520200433
 
34. poslovni prostor, površine 95 m2, u Nišu, u prizemlju zgrade u ul. Deligradska br. 2, postojeće na kat. parc. broj 4480 KO Niš „Bubanj“,  upisan u LN broj 6152 Niš „Bubanj“,  kao poseban deo zgrade broj 2, pod rednim brojem 1 kao "poslovni prostor – dve prostorije za koji nije utvrđena delatnost-lokal u jugoistočnom delu prizemlja", po početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 82.755,03 evra.
    Visina depozita 486.000,00 dinara, poziv na broj  20207464253520200434
 
35. poslovni prostor br. 1A, površine 134 m2, u Beogradu, u prizemlju zgrade br. 1, u ul. Paunova br. 75, postojeće na kat. parc. broj  11974/2 KO Voždovac,  upisan u LN broj 3958 KO Voždovac, kao „poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, magacin, prizemlje“, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 144.967,64 evra.
 
    Visina depozita 852.200,00 dinara, poziv na broj 20207464253520200435
 
                   36. poslovni prostor, površine 104 m2, u Novom Beogradu, u niskom prizemlju zgrade u ul. Bulevar Arsenija Čarnojevića broj 17, postojeće na kat. parc. broj  2830/4 KO Novi Beograd,  upisan u LN broj 2743 KO Novi Beograd , kao poseban deo zgrade broj 1, pod rednim brojem 1, kao "poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost", po sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 101.116,25 evra.
     Visina depozita 594.000,00 dinara, poziv na broj 20207464253520200436
 
37. poslovni prostor u Novom Beogradu, površine 27 m2, u niskom prizemlju zgrade u ul. Bulevar Arsenija Čarnojevića broj 23, postojeće na kat. parc. broj 2830/3 KO Novi Beograd, upisan u LN broj  2742 KO Novi Beograd, kao poseban deo zgrade broj 1, pod rednim brojem 3, kao „poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost“, po sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 23.626,30 evra.
    Visina depozita 138.000,00 dinara, poziv na broj  20207464253520200437
 
38. poslovni prostor, površine 33 m2, u Novom Beogradu, u prizemlju zgrade u ul. Milentija Popovića br. 11, postojeće na kat. parc. broj  2830/2 KO Novi Beograd,  upisan u LN broj 2741 KO Novi Beograd, kao poseban deo zgrade broj 1,  pod rednim brojem 3. kao „poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, po sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 29.857,78 evra.
    Visina depozita 175.000,00 dinara, poziv na broj  20207464253520200438
 
39. poslovni prostor, površine 20 m2, u Novom Beogradu, u niskom prizemlju zgrade u ul. Milentija Popovića br. 39, postojeće na kat. parc. broj  2830/10 KO Novi Beograd,  upisan u LN broj 2749 KO Novi Beograd, kao poseban deo zgrade broj 2, pod rednim brojem 1, kao „poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, po  početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 20.145,12 evra.
 
    Visina depozita 201.000,00 dinara, poziv na broj  20207464253520200439
 
40. poslovni prostor, površine 61 m2, u Novom Beogradu, u prizemlju zgrade u ul. Milentija Popovića br. 30, postojeće na kat. parc. broj  2275 KO Novi Beograd,  upisan u LN broj 3497 KO Novi Beograd, kao poseban deo zgrade broj 2,  pod rednim brojem 2 kao "poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost ",  po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 69.122,97 evra.
 
     Visina depozita 406.000,00 dinara, poziv na broj 20207464253520200440
 
41. poslovni prostor, površine 78 m2, u Novom Beogradu, u prizemlju zgrade u ul. Milentija Popovića br. 18, postojeće na kat. parc. broj  2277 KO Novi Beograd,  upisan u LN broj 3499 KO Novi Beograd, kao poseban deo zgrade broj 2,  pod rednim brojem 1 kao "poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost ",  po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 88.386,75 evra.
 
    Visina depozita 519.000,00 dinara, poziv na broj 20207464253520200441
 
42. poslovni prostor br.1, površine 134 m2, koji se nalazi u prizemlju zgrade u Beogradu u ul. Paunova br. 79, postojeće na kat. parc. broj  11974/2 KO Voždovac,  upisan u LN broj 3958 KO Voždovac, kao poseban deo zgrade broj 1,  pod rednim brojem 1. kao „poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost-magacin, prizemlje I“, po početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 151.198,76 evra.
    Visina depozita 889.000,00 dinara, poziv na broj  20207464253520200442
 
43. poslovni prostor br. 1/L, površine 54 m2, u Novom Beogradu, u  ul. Jurija Gagarina br. 62, u visokom prizemlju objekta br. 6, postojećeg na kat. parc. broj 3283 KO Novi Beograd, upisan u LN broj 4097 KO Novi Beograd, kao „poslovni prostor – jedna prostorija, za koji nije utvrđena delatnost“, broj posebnog dela 1/L, po početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 45.557,45 evra.
    Visina depozita 267.000,00 dinara, poziv na broj  20207464253520200443
 
44. poslovni prostor, površine 54 m2, u Novom Beogradu, u prizemlju zgrade u ul. Milentija Popovića br. 13, postojeće na kat. parc. broj  2830/2 KO Novi Beograd,  upisan u LN broj 2741 KO Novi Beograd, kao poseban deo zgrade broj 2,  pod rednim brojem 1 kao „poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, po sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 48.858,18 evra.
 
    Visina depozita 280.000,00 dinara, poziv na broj  20207464253520200444
 
45. poslovni prostor/magacin M2, površine 87 m2, u Novom Beogradu, u ul. Nehruova br. 65, u podrumu objekta br. 2, postojećeg na kat. parc. broj 3229 KO Novi Beograd,  upisanog u LN broj 3984 KO Novi Beograd, kao poseban deo broj M/2, kao "poslovni prostor jedna prostorija za koju nije utvrđena delatnost", po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 99.671,48 evra.
 
     Visina depozita 580.000,00 dinara, poziv na broj 20207464253520200445
 
                       
Za poslovne prostore od broja 16 do 45 postoje dugovanja na ime komunalnih usluga, utroška električne energije, toplotne energije i drugih troškova, te je potrebno da ponuđač uz ponudu dostavi izjavu da prihvata da plati sva dugovanja od strane prethodnih korisnika koja terete poslovni prostor u momentu zaključenja ugovora o kupoprodaji.
 
Za vojni kompleks pod rednim br. 3, 5 i 6 se pretpostavlja da su tokom NATO bombardovanja zagađeni neeksplodiranim ubojnim sredstvima, da isti nisu ispitani i nisu očišćeni od neeksplodiranih ubojnih sredstava i troškovi ispitivanja i čišćenja padaju na teret kupaca.
 
Svi vojni kompleksi i poslovni prostori mogu se razgledati, uz obaveznu prethodnu najavu obilaska, od 3. decembra 2020. godine do 10. decembra 2020. godine, u vremenu od 12,00 do 13,00 časova.
Sve potrebne informacije povodom ovog oglasa, mogu se dobiti u vremenu od 10 do 15 časova u Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije, na telefon 011/3200874 i u Ministarstvu odbrane, o statusu vojnih kompleksa i u vezi obilaska istih, na telefone 011/3201759 i 011/3006340.
U cilju sprečavanja širenja epidemije COVID 19 lica zainteresovana za obilaske, u obavezi su da se pridržavaju mera zaštite, odnosno da nose masku, dok boravak u zatvorenom prostoru nepokretnosti koje se razgleda mora biti ograničena na dva lica.
 
 
2. USLOVI OTUĐENjA
 
Predmetne nepokretnosti otuđuju se kao jedinstvene celine, u postojećem –„viđenom“ stanju, bez prava kupca na naknadne reklamacije.                                            
Konačna kupoprodajna cena nepokretnosti biće utvrđena nakon sprovedenog postupka prikupljanja pismenih ponuda.
Kupoprodajna cena nepokretnosti, utvrđena u visini najpovoljnije ponude, uplatiće se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, na uplatni račun budžeta Republike Srbije.
Rok plaćanja kupoprodajne cene je 8 (osam) dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.
 
3. USLOVI PRIJAVLjIVANjA
 
Rok za podnošenje ponuda je 21 (dvadesetjedan) dan od dana objavljivanja oglasa, odnosno do 11. decembra 2020. godine.
 
Pravo učešća na oglasu imaju sva pravna lica i fizička lica, koja uplate depozit u visini naznačenoj pored svakog vojnog kompleksa, a koja ispunjavaju uslove oglasa.
Uredna i potpuna pisana ponuda, pored ostalog, mora da sadrži sve podatke o podnosiocu ponude, i to:
            - za fizička lica: ime i prezime, adresu stana i fotokopiju lične karte;
            - za pravna lica: naziv i sedište, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar privrednih subjekata, kopiju ugovora o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke kod koje ima račun, kopiju rešenja o dodeljenom poreskom identifikacionom broju - PIB, ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje (direktor), njegov potpis;
            - broj računa za vraćanje depozita
 
Polaganje depozita vršiće se uplatom na račun: 840-833804-55 Republička direkcija za imovinu Republike Srbije – depozit za sprovođenje postupka raspolaganja vojnom i drugom državnom imovinom, sa pozivom na broj naveden uz svaki kompleks pojedinačno.
Ponude se, uz dokaz o uplati depozita, dostavljaju na adresu:
 
Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, 11000 Beograd, ul. Kralja Milana br. 16, preporučenom pošiljkom ili se lično predaju na pisarnici Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, u zatvorenoj koverti na kojoj je jasno označeno: PONUDA ZA KUPOVINU - redni broj i naziv nepokretnosti - NE OTVARAJ.
Nepotpune i neblagovremene ponude neće biti razmatrane.
Ponuda u kojoj cena nije navedena u evrima ili je data opisno neće se razmatrati.
 
4. IZBOR NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA
 
Postupak otvaranja pismenih ponuda sprovešće se komisijski.
Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene kupoprodajne cene, kao i da ispunjava sve uslove ovog oglasa.
U slučaju da dva ili više ponuđača ponude istu kupoprodajnu cenu Direkcija zadržava pravo da po slobodnom uverenju i proceni izvrši izbor najpovoljnijeg ponuđača.
Ukoliko na oglas pristigne jedna ponuda, ista će se uzeti u razmatranje.
Ukoliko ponuđač čija je ponuda proglašena najpovoljnijom, u roku od 8 dana od dana prijema poziva za zaključenje ugovora, ne potpiše ugovor, smatraće se da je odustao od kupoprodaje, a na zaključenje ugovora biće pozvan sledeći najpovoljniji ponuđač.
Učesnike oglasa Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, obavestiće pismeno o izboru najpovoljnije ponude, u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke nadležnog organa, o izboru najpovoljnijeg ponuđača.
Depozit se u slučaju da ponuđač ne bude izabran kao najpovoljniji, vraća u roku od 20 radnih dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, a u slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od zaključenja ugovora, uplaćeni depozit neće biti vraćen.
U izuzetnom slučaju ako se naknadno utvrdi nakon izbora najpovoljnijeg ponuđača za određenu nepokretnost da je predmetna nepokretnost od značaja za funkcionisanje sistema odbrane, Direkcija zadržava pravo da obavesti najpovoljnijeg ponuđača da se odustaje od prodaje i zaključenja ugovora i u tom slučaju depozit se vraća ponuđaču.