Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
19.11.2020.

Obuka voda za zaštitu snaga u mirovnoj misiji UNIFIL u LibanuU Centru za obuku jedinica za multinacionalne operacije u bazi “Jug” u toku je obuka voda za zaštitu snaga iz sastava Komande za obuku za učešće u mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Libanu.

Tokom ovog dela priprema, realizuje se kolektivna obuka u uslovima sličnim onima u zoni operacije, a supozicije koje vod rešava su u potpunosti prilagođene situacijama u kojima se može naći tokom izvršavanja zadataka u misiji.
 
Pre upućivanja u mirovnu operaciju, realizuje se intenzivna obuka u kabinetima, na poligonima i vežbalištima Vojske Srbije kako bi se obezbedila potpuna spremnost jedinice za izvršavanje namenskih zadataka.
 
Programom su obuhvaćeni sadržaji iz taktičke, vatrene, fizičke i sanitetske obuke i teme iz međunarodnog humanitarnog prava, sa težištem na realizaciji zadataka prilikom patroliranja i obezbeđenja baze. U završnom delu priprema vod za zaštitu snaga očekuje trodnevna taktička vežba na kojoj će se proveriti obučenost i interoperabilnost jedinice za učešće u ovoj misiji.

Vojska Srbije angažuje vod za zaštitu snaga u misiji Ujedinjenih nacija u Libanu od 2014. godine. Osnovni zadatak našeg voda, koji se nalazi u sastavu italijanskog kontingenta, je obezbeđenje baze u kojoj su smeštene snage Ujedinjenih nacija.
 
Ovo je jedna u nizu aktivnosti Centra za obuku jedinica za multinacionalne operacije koji je osnovna lokacija u Srbiji za kolektivnu obuku jedinica predviđenih za upućivanje u multinacionalne operacije.
 
Misija Centra je da obezbedi kvalifikovan personal i adekvatne uslove za obuku jedinica u rukovanju naoružanjem, taktikama, tehnikama i procedurama u mirovnim misijama, kao i izvođenje vežbi evaluacije u uslovima korišćenja modernih poligona, savremenih učioničkih kapaciteta, trenažera i simulatora, koji ga čine jedinstvenim u regionu.
 
Daljim razvojem planirano je da Centar dobije status regionalnog centra, a potom i status Centra Partnerstva za mir.
 
Na tom razvojnom putu uspostavljena je neposredna i efikasna saradnja sa Evropskom komandom Oružanih snaga SAD u Evropi i Nacionalnom gardom Ohaja, kroz brojne zajedničke aktivnosti u Srbiji i SAD. Rezultati te saradnje prevashodno se ogledaju u razmeni i sticanju iskustava u razvoju, organizaciji i funkcionisanju centara za obuku. Pružena je i značajna finansijska pomoć i izvršena nabavka najsavremenijih sredstava obuke putem donacije od strane američkog partnera.

Ključne aktivnosti obuke koje se realizuju u Centru su obuka jedinica za upućivanje u multinacionalne operacije, vežbe evaluacije deklarisanih jedinica Vojske Srbije za učešće u multinacionalnim operacijama, multinacionalne vežbe „Platinasti vuk“ i „Obazrivi vuk“ na kojima je do sada učešće uzelo više od 15 partnerskih zemalja, kao i brojni međunarodno sertifikovani kursevi koje izvode renomirani instruktori iz Vojske Srbije i partnerskih zemalja (kurs za učešće civilnih eksperata u mirovnim misijama, kurs instruktora obuke, kurs za vojne posmatrače, kurs za štabne oficire i kurs komandanata kontingenta).
 
Obuka u Centru realizuje se po principu celine/modula koji imaju mogućnost usavršavanja i nadovezivanja i to su funkcionalna obuka u učioničkim kapacitetima, obuka posluga i timova koja se realizuje na poligonu „Borovac“, kolektivna obuka i realizacija vežbi na vojnom kompleksu „Rujan“ i gađanja na multifunkcionalnom strelišnom kompleksu „Vrtogoš“.
 
Višestruke su koristi od korišćenja Centra koji se ogledaju u odličnoj obuci pripadnika Vojske Srbije, doprinosu bezbednosti u regionu i svetu i pozitivnim ekonomskim i finansijskim efektima.
 
Razvijanje kapaciteta Centra za obuku jedinica za multinacionalne operacije značajno doprinosi povećanju ugleda Republike Srbije, o čemu svedoče brojni zvanični izveštaji visokih funkcionera UN o profesionalnosti, kvalitetu priprema, obuke jedinica i besprekornoj realizaciji misija i zadataka u raznim multinacionalnim operacijama pod okriljem UN i EU širom sveta.
 
photoFOTOGALERIJA