Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
30.03.2020.

Saopštenje
Povodom nastavka zlonamerne, planske i naručene kampanje koja se vodi protiv Ministarstva odbrane i ministra Vulina, a radi istinitog obaveštavanja javnosti, ističemo da Uprava za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane, u okviru svojih funkcionalnih nadležnosti, već više od deset godina pribavlja identičnu uslugu media monitoringa koji sadrži standardne zahteve - pres-kliping, elektronski kliping, veb-kliping, prenos medijskih objava, naslovne strane štampanih medija, alarm-kliping i eksponiranost ministra odbrane na mesečnom nivou u medijima. Nabavka za 10 godina nikada nije bila kritikovana osim od kada je ministar odbrane Aleksandar Vulin. 
 
Ove usluge pribavljaju se na godišnjem nivou i nabavka je uvrštena u Godišnji plan javnih nabavki Ministarstva odbrane za 2020. godinu koji je donet početkom godine, a njeno pokretanje planirano je za mart mesec. 
 
Svako kome je stalo do istine može da se uveri da se protiv Ministarstva odbrane i ministra Vulina vodi planirana i naručena kampanja. Identičnu nabavku kao Ministarstvo odbrane, u skladu sa svojim planovima sprovelo je i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, i završilo je 27. marta 2020. godine. Pomenuto ministarstvo u svojoj nabavci traži medijsku eksponiranost ministarstva i ministra, baš kao i Ministarstvo omladine i sporta koje je nešto ranije završilo ovakvu nabavku tražeći i analizu zastupljenosti ministara Vlade u medijima. Istu nabavku nešto ranije završilo je i Ministarstvo pravde i mnoga druga ministarstva. Njih niko nije napao i nema razloga za napad, jer su kao i Ministarstvo odbrane samo sproveli aktivnost koja se sprovodi u skladu sa zakonom.
 
Kampanja protiv Ministarstva odbrane i ministra Vulina je planirana i naručena i pošto nije bilo naručivanja napada na druge ministre nije ni bilo kampanje protiv njih, bez obzira na identičnu nabavku. 
 
Iz svega navedenog jasno je da naručeni napad nema nikakve veze sa nabavkom medijske analize, i da je ona tek povod za kampanju protiv ministarstva i ministra.