Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.01.2020.

Javni konkurs za prijem lica u svojstvu civilnih lica na službi u Vojsci SrbijeMINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE
SEKTOR ZA MATERIJALNE RESURSE
UPRAVA ZA ODBRAMBENE TEHNOLOGIJE
Vojnotehnički institut
raspisuje
 
j a v n i
K O N K U R S
 
Za prijem lica u svojstvu civilnih lica na službi u Vojsci Srbije u radni odnos na neodređeno vreme,
 
radi popune formacijskih mesta u:
 
Naziv ustanove Ministarstva odbrane u kojoj se vrši popuna radnih mesta:
 
Vojnotehnički institut Beograd, Uprava za odbrambene tehnologije Sektora za materijalne resurse Ministarstva odbrane Republike Srbije
 
Radna mesta koja se popunjavaju:
 
Referent za zaštitu životne sredine, VSS – 1 izvršilac;
Viši tehnički saradnik, SSS – 1 izvršilac;
Viši tehnički saradnik, SSS – 1 izvršilac;
Viši tehnički saradnik, SSS – 1 izvršilac;
Viši tehnički saradnik, SSS – 1 izvršilac;
Viši tehnički saradnik, SSS – 2 izvršioca;
Radnik na prototipskim poslovima, 5. stepen – 1 izvršilac;
Viši tehnički saradnik, SSS – 1 izvršilac;
Radnik na prototipskim poslovima, 3. stepen – 1 izvršilac;
Vodeći tehnički saradnik, S1S – 1 izvršilac;
Viši tehnički saradnik, SSS – 1 izvršilac;
Radnik na prototipskim poslovima, 5. stepen – 2 izvršioca;
Radnik na prototipskim poslovima, 3. stepen – 1 izvršilac;
Radnik na prototipskim poslovima, 3. stepen – 1 izvršilac;
Viši tehnički saradnik, SSS – 1 izvršilac;
Rukovalac, SSS – 1 izvršilac;
Mehaničar za vozila točkaše – vozač, 5. stepen – 1 izvršilac;
Vozač, SSS – 1 izvršilac;
Načelnik Odseka, VSS – 1 izvršilac;  
Rukovalac parnih kotlova sa ATK, 3. stepen – 1 izvršilac;
Protivpožarac, SSS – 3 izvršioca;
Vozač – protivpožarac, SSS – 1 izvršilac;  
Protivpožarac – vozač, SSS – 3 izvršioca;
Protivpožarac, SSS – 3 izvršioca;
Pomoćni radnik, NSS – 2 izvršioca;
Viši operater sistema, SSS – 1 izvršilac;
Čuvar, 3. stepen – 2 izvršioca;
Referent, VSS – 1 izvršilac;  
Referent, VSS – 1 izvršilac;
Referent, VSS – 1 izvršilac;  
Viši tehnički saradnik, SSS – 1 izvršilac;
Viši tehnički saradnik, SSS – 1 izvršilac;
Operater za obradu i unos pod. – knjižničar, SSS – 1 izvršilac.
 
 
Opšti uslovi:
 
da su kandidati punoletni državljani Republike Srbije;
da su zdravstveno sposobni za rad u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije;
da imaju odgovarajuću stručnu spremu za radno mesto za koje konkurišu;
da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;
da nisu osuđivani na kaznu zatvora od najmanje 6 meseci;
da su bezbednosno provereni i da nema bezbednosnih smetnji za prijem na radna mesta za koja konkurišu.
 
 
Posebni uslovi:
 
Za radno mesto pod red. br. 1:
završen odgovarajući fakultet, da kandidat ima zvanje diplomirani inženjer zaštite životne sredine ili master strukovni inženjer zaštite životne sredine ili master inženjer zaštite životne sredine;
 
Za radno mesto pod red. br. 2:
završena srednja škola u četvorogodišnjem trajanju, područje rada: mašinstvo i obrada metala;
 
Za radno mesto pod red. br. 3:
završena srednja škola u četvorogodišnjem trajanju, područje rada: elektrotehnika;
 
Za radno mesto pod red. br. 4:
završena srednja škola u četvorogodišnjem trajanju, područje rada: mašinstvo, obrazovni profil (zanimanje): kontrolor tehničar;
 
Za radno mesto pod red. br. 5:
završena srednja škola u četvorogodišnjem trajanju, područje rada: elektrotehnika;
 
Za radno mesto pod red. br. 6:
završena srednja škola u četvorogodišnjem trajanju, područje rada: elektrotehnika;
 
 
Za radno mesto pod red. br. 7:
završen 5. stepen stručne spreme, područje rada: mašinstvo i obrada metala, obrazovni profil (zanimanje): mehaničar specijalista;
Za radno mesto pod red. br. 8:
završena srednja škola u četvorogodišnjem trajanju, područje rada: mašinstvo i obrada metala;
 
Za radno mesto pod red. br. 9:
završena srednja škola u trogodišnjem trajanju, obrazovni profil (zanimanje): električar;
 
Za radno mesto pod red. br. 10:
završena viša mašinska škola ili osnovne akademske ili strukovne studije 1. stepena (180 ESPB), da kandidat ima zvanje mašinski inženjer ili inženjer mašinstva ili strukovni inženjer mašinstva;
 
Za radno mesto pod red. br. 11:
završena srednja škola u četvorogodišnjem trajanju, područje rada: mašinstvo i obrada metala, obrazovni profil (zanimanje): tehničar za kompjutersko upravljanje;
 
Za radno mesto pod red. br. 12:
završen 5. stepen stručne spreme, područje rada: mašinstvo i obrada metala, obrazovni profili (zanimanja): metalostrugar – specijalista ili metaloglodač – specijalista ili metalobrusač – specijalista;
 
Za radno mesto pod red. br. 13:
završena srednja škola u trogodišnjem trajanju, obrazovni profil (zanimanje): elektromehaničar;
 
Za radno mesto pod red. br. 14:
završena srednja škola u trogodišnjem trajanju, obrazovni profil (zanimanje): autolimar;
 
Za radno mesto pod red. br. 15:
završena srednja škola u četvorogodišnjem trajanju, područje rada: elektrotehnika, obrazovni profil: elektrotehničar elektronike ili  elektrotehničar telekomunikacija;
 
Za radno mesto pod red. br. 16:
završena srednja škola u četvorogodišnjem trajanju; područje rada: ekonomija, pravo i administracija;
 
Za radno mesto pod red. br. 17:
završen 5. stepen stručne spreme, obrazovni profil (zanimanje): automehaničar – specijalista;
 
Za radno mesto pod red. br. 18:
završena srednja škola u četvorogodišnjem trajanju, područje rada: saobraćaj, posedovanje vozačke dozvole C kategorije;
 
Za radno mesto pod red. br. 19:
završen odgovarajući fakultet, da kandidat ima zvanje diplomirani mašinski inženjer ili master inženjer mašinstva;
 
Za radno mesto pod red. br. 20:
završena srednja škola u trogodišnjem trajanju, područje rada: mašinstvo i obrada metala, da kandidat ima položen stručni ispit za rukovaoca parnih kotlova sa ATK;
 
Za radno mesto pod red. br. 21:
završena srednja škola u četvorogodišnjem trajanju, položen stručni ispit iz oblasti zaštite od požara;
 
Za radno mesto pod red. br. 22:
završena srednja škola u četvorogodišnjem trajanju, položen stručni ispit iz oblasti zaštite od požara, vozačka dozvola C kategorije;
 
Za radno mesto pod red. br. 23:
završena srednja škola u četvorogodišnjem trajanju, položen stručni ispit iz oblasti zaštite od požara, vozačka dozvola C kategorije;
 
 Za radno mesto pod red. br. 24:
završena srednja škola u četvorogodišnjem trajanju, položen stručni ispit iz oblasti zaštite od požara;
 
Za radno mesto pod red. br. 25:
završena osmogodišnja škola;
 
Za radno mesto pod red. br. 26:
završena pravno-birotehnička ili pravno-poslovna škola u četvorogodišnjem trajanju;
 
Za radno mesto pod red. br. 27
završena srednja škola u trogodišnjem trajanju, odslužen vojni rok sa oružjem;
 
Za radno mesto pod red. br. 28:
završen odgovarajući fakultet, da kandidat ima zvanje diplomirani inženjer informatike ili master informatičar ili master inženjer informacionih tehnologija;
 
Za radno mesto pod red. br. 29:
završen odgovarajući fakultet, da kandidat ima zvanje diplomirani inženjer elektrotehnike ili master inženjer elektrotehnike i računarstva;
 
Za radno mesto pod red. br. 30:
završen odgovarajući fakultet iz oblasti tehničkih nauka;
 
Za radno mesto pod red. br. 31:
završena srednja škola u četvorogodišnjem trajanju, područje rada: elektrotehnika;
 
 Za radno mesto pod red. br. 32:
završena srednja škola u četvorogodišnjem trajanju, područje rada: mašinstvo i obrada metala;
 
Za radno mesto pod red. br. 33:
završena srednja škola u četvorogodišnjem trajanju, područje rada: ekonomija, pravo i administracija.
 
 
Zajedničko za sva radna mesta:
 
Izborni postupak: U izbornom postupku biće primenjena Odluka o kriterijumima za prijem civilnih lica na službu u Vojsci Srbije javnim konkursom i bez javnog konkursa („Službeni vojni list” br. 13/19).
 
Za radna mesta pod rednim brojem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 19, 26, 28, 29, 30, 31 i 32 biće sprovedene sledeće aktivnosti u izbornom postupku: prosek ocena sa nivoa školovanja predviđenog za formacijsko mesto koje se popunjava (30% od ukupnog broja bodova), provera znanja i sposobnosti (20% od ukupnog broja bodova), psihološka procena kandidata (40% od ukupnog broja bodova), razgovor sa kandidatom (10% od ukupnog broja bodova), medicinsko-zdravstvena procena i bezbednosna provera.
 
Za radna mesto pod rednim brojem 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 i 33 biće sprovedene sledeće aktivnosti u izbornom postupku: prosek ocena sa nivoa školovanja predviđenog za formacijsko mesto koje se popunjava (40% od ukupnog broja bodova), psihološka procena kandidata (40% od ukupnog broja bodova), razgovor sa kandidatom (20% od ukupnog broja bodova), medicinsko-zdravstvena procena i bezbednosna provera.
 
Mesto, dan i vreme sprovođenja izbornog postupka: Kandidati čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi dokazi i koji ispunjavaju sve uslove za zaposlenje na formacijskim mestima za koja konkurišu biće upućeni na psihološku procenu kapaciteta u nadležne vojnozdravstvene ustanove. Navedena procena vrši se putem standardizovanih testova.
 
O datumu, vremenu i mestu obavljanja procene psiholoških kapaciteta kandidati će biti blagovremeno obavešteni pisanim putem ili putem mejla na imejl adrese navedene u prijavi.
 
Kandidati koji ne zadovolje na psihološkoj proceni ili koji se ne odazovu pozivu da učestvuju u ovoj fazi izbornog postupka gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku.
 
Za kandidate koji zadovolje procenu psiholoških kapaciteta biće organizovana provera znanja i sposobnosti.
 
Provera znanja i sposobnosti za radna mesta pod rednim brojem 3, 5, 6, 9, 15, 29 i 31 je iz oblasti elektrotehnike, i sprovodi se tako što kandidat na testu znanja odgovara na pitanja biranjem jednog tačnog odgovora ili više tačnih odgovora, a vrednuje se tako što se određuje procenat tačnih odgovora. Kandidati sa više od 50% tačnih odgovora mogu da učestvuju u daljem toku selekcije.
 
Provera znanja i sposobnosti za radna mesta pod rednim brojem 2, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 19 i 32 je iz oblasti mašinstva i sprovodi se tako što kandidat na testu znanja odgovara na pitanja biranjem jednog tačnog odgovora ili više tačnih odgovora, a vrednuje se tako što se određuje procenat tačnih odgovora. Kandidati sa više od 50% tačnih odgovora mogu da učestvuju u daljem toku selekcije.
 
Provera znanja i sposobnosti za radno mesto pod rednim brojem 1 je iz oblasti zaštite životne sredine i sprovodi se tako što kandidat na testu znanja odgovara na pitanja biranjem jednog tačnog odgovora ili više tačnih odgovora, a vrednuje se tako što se određuje procenat tačnih odgovora. Kandidati sa više od 50% tačnih odgovora mogu da učestvuju u daljem toku selekcije.
 
Provera znanja i sposobnosti za radno mesto pod rednim brojem 26 je iz oblasti kancelarijskog poslovanja i sprovodi se tako što kandidat na testu znanja odgovara na pitanja biranjem jednog tačnog odgovora ili više tačnih odgovora, a vrednuje se tako što se određuje procenat tačnih odgovora. Kandidati sa više od 50% tačnih odgovora mogu da učestvuju u daljem toku selekcije.
 
Provera znanja i sposobnosti za radno mesto pod rednim brojem 28 sprovodi se iz oblasti informatike i to tako što kandidat na testu znanja odgovara na pitanja biranjem jednog tačnog odgovora ili više tačnih odgovora, a vrednuje se tako što se određuje procenat tačnih odgovora. Kandidati sa više od 50% tačnih odgovora mogu da učestvuju u daljem toku selekcije.
 
Provera znanja i sposobnosti za radno mesto pod rednim brojem 30 je iz oblasti tehničkih nauka i sprovodi se tako što kandidat na testu znanja odgovara na pitanja biranjem jednog tačnog odgovora ili više tačnih odgovora, a vrednuje se tako što se određuje procenat tačnih odgovora. Kandidati sa više od 50% tačnih odgovora mogu da učestvuju u daljem toku selekcije.
 
Kandidati koji ne zadovolje na proveri znanja ili koji se ne odazovu pozivu da učestvuju u ovoj fazi izbornog postupka gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku.
 
Za kandidate koji zadovolje proveru znanja i sposobnosti biće organizovan razgovor.
 
O datumu, vremenu i mestu obavljanja provere znanja i sposobnosti i razgovora kandidati će biti blagovremeno obavešteni pisanim putem ili putem mejla na imejl adrese navedene u prijavi.
 
Za kandidate koji uđu u najuži izbor, uz njihovu pisanu saglasnost, biće izvršena bezbednosna provera u skladu sa propisima kojima je uređeno vršenje bezbednosne provere u Ministarstvu odbrane.
 
Izabrani kandidati pre prijema u radni odnos dostaviće lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za rad na formacijskom mestu za koje su konkurisali.
 
Mesto rada: Beograd.
 
Rok za podnošenje prijave na javni konkurs je 30 (trideset) dana i počinje da teče narednog dana od dana kada je javni konkurs oglašen u magazinu „Odbrana”. Javni konkurs se objavljuje na veb-stranici Ministarstva odbrane, u dnevnom listu „Politika” i u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.
 
Lica zadužena za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Radovanović Nataša, dipl. pravnik, tel. 011/2051-317 i Kočović Nada, dipl. ekonomista, tel. 011/2051-242.
 
Adresa na koju se podnosi prijava na javni konkurs:
 
Poštom na adresu Vojnotehnički institut, Ratka Resanovića 1, 11000 Beograd, sa naznakom „za javni konkurs”. Prijave se mogu lično dostaviti u delovodstvu Vojnotehničkog instituta, Ratka Resanovića 1, Beograd.
 
Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs:
 
Uz prijavu u kojoj se navode osnovni lični podaci, adresa stanovanja, kontakt telefon, imejl adresa, redni broj radnog mesta na koje se konkuriše, kandidati, pored kratke biografije, prilažu i sledeće:
 
Za radna mesta pod rednim brojem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32 i 33: original ili overenu fotokopiju diplome kojom se potvrđuje stručna sprema, odnosno stečeno propisano zvanje ili zanimanje; uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci); izvod iz matične knjige rođenih (ako nije novi obrazac – ne starije od šest meseci); uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od šest meseci); uverenje nadležnog organa MUP-a da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora u trajanju od najmanje šest (6) meseci; uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa.
 
Za radno mesto pod rednim brojem 18: original ili overenu fotokopiju diplome kojom se potvrđuje stručna sprema, odnosno stečeno propisano zvanje; uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci); izvod iz matične knjige rođenih (ako nije novi obrazac – ne starije od šest meseci); uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od šest meseci); uverenje nadležnog organa MUP-a da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora u trajanju od najmanje šest (6) meseci; uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa, overenu fotokopiju vozačke dozvole.
 
Za radnom mesto pod rednim brojem 20: original ili overenu fotokopiju diplome kojom se potvrđuje stručna sprema, odnosno stečeno propisano zvanje; uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci); izvod iz matične knjige rođenih (ako nije novi obrazac – ne starije od šest meseci); uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od šest meseci); uverenje nadležnog organa MUP-a da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora u trajanju od najmanje šest (6) meseci; uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa, uverenje o položenom stručnom ispitu za rukovaoca parnih kotlova sa ATK.
 
Za radna mesta pod rednim brojem 21 i 24: original ili overenu fotokopiju diplome kojom se potvrđuje stručna sprema, odnosno stečeno propisano zvanje; uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci); izvod iz matične knjige rođenih (ako nije novi obrazac – ne starije od šest meseci); uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od šest meseci); uverenje nadležnog organa MUP-a da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora u trajanju od najmanje šest (6) meseci; uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa, uverenje o položenom stručnom ispitu iz oblasti zaštite od požara.
 
Za radna mesta pod rednim brojem 22 i 23: original ili overenu fotokopiju diplome kojom se potvrđuje stručna sprema, odnosno stečeno propisano zvanje; uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci); izvod iz matične knjige rođenih (ako nije novi obrazac – ne starije od šest meseci); uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od šest meseci); uverenje nadležnog organa MUP-a da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora u trajanju od najmanje šest (6) meseci; uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa, overenu fotokopiju vozačke dozvole, uverenje o položenom stručnom ispitu iz oblasti zaštite od požara.
 
Za radno mesto pod rednim brojem 27: original ili overenu fotokopiju diplome kojom se potvrđuje stručna sprema, odnosno stečeno propisano zvanje; uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci); izvod iz matične knjige rođenih (ako nije novi obrazac – ne starije od šest meseci); uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od šest meseci); uverenje nadležnog organa MUP-a da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora u trajanju od najmanje šest (6) meseci; uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa, uverenje odnosno potvrdu nadležnog centra Ministarstva odbrane da je kandidat odslužio vojni rok sa oružjem ili overenu fotokopiju vojne knjižice.
 
Svi dokazi se prilažu u originalu ili u fotokopiji koja je overena od strane javnog beležnika.
 
Izuzetno, u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao.
 
Napomena:
 
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili u fotokopiji overenoj kod javnog beležnika biće odbačene zaključkom.
 
Saglasno odredbi člana 125 Zakona o Vojsci Srbije pri izboru za prijem u službu u svojstvu civilnog lica na službi u Vojsci Srbije dodatno se vrednuje činjenica da je kandidat supružnik, odnosno član porodice poginulog profesionalnog pripadnika Vojske Srbije, poginulog ili umrlog od posledica povreda zadobijenih u vršenju službe u Vojsci Srbije, dete palog borca, supružnik profesionalnog pripadnika Vojske Srbije premeštenog iz jednog u drugo mesto službovanja i supružnik odnosno član porodice profesionalnog vojnog lica.
 
Probni rad je obavezan za sve kandidate koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad za radni odnos zasnovan na neodređeno vreme traje 6 meseci. Zaposlenom koji ne zadovolji na probnom radu otkazuje se radni odnos bez prava na novčanu naknadu bez otkaza.
 
Javni konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje ministar odbrane.
 
Odredbom člana 9 i člana 103 Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 18/16) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.
 
Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti: da organ pribavi podatke o kojim se vodi službena evidencija ili da kandidat to učini sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na veb-stranici Ministarstva odbrane Republike Srbije www.mod.gov.rs. Potpisanu izjavu je neophodno dostaviti uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.
 
Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, uverenje iz MUP-a da lice nije osuđivano na kaznu zatvora u trajanju od najmanje 6 meseci i uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa.
 
Kandidati koji konkurišu na više formacijskih mesta podnose pojedinačne prijave za svako formacijsko mesto na koje konkurišu, u kojima navode uz koju od prijava su priložili tražene dokaze.
 
Lice koje je već zaposleno u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, a koje se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih, podnosi rešenje o raspoređivanju na radno mesto, odnosno formacijsko mesto u organizacionoj jedinici u kojoj radi, ili rešenje da je neraspoređeno.