Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
17.05.2019.

Oglas radi otuđenja nepokretnosti koje nisu neophodne za funkcionisanje Vojske Srbije putem prikupljanja pismenih ponudaREPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU
REPUBLIKE SRBIJE
Beograd, ul. Kralja Milana br. 16
 
                        Na osnovu člana 27. stav 1. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-drugi zakon, 108/16, 113/17 i 95/18),  raspisuje

O  G  L  A  S
RADI  OTUĐENjA NEPOKRETNOSTI KOJE NISU NEOPHODNE ZA FUNKCIONISANjE VOJSKE SRBIJE
PUTEM PRIKUPLjANjA PISMENIH PONUDA
 
PREDMET OTUĐENjA
 
                       
  1. Vojni kompleks „Ul. Jovana Popovića bb” Klub vojske Srbije u Beloj Crkvi, ukupne površine 3231,23 m2, i to: objekat KN-2 (Klub vojske), površine 2827,03 m2, objekat KN-3 (kuglana), površine 196,44 m2, objekat KN-4 (zgrada za hidroforsko postrojenje), površine 17,06 m2 i objekat KN-6 (kuhinja sa restoranom), površine 190,70 m2, svi postojeći na kat. parc. broj 2247 KO Bela Crkva, i zemljište koje čini kat. parc. broj 2247 KO Bela Crkva, ukupne površine 42 a 88 m2, upisana u LN broj 1880 KO Bela Crkva, po ukupnoj sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 246.075,52 evra.
    Visina depozita 250.000,00 dinara, poziv na broj 2019746469720190104
 
 2. Vojni kompleks „Sajmište”, po nameni skladišni kompleks u Mladenovcu, koji čini 3 (tri) objekta ukupne površine 607,40 m2 i to: objekat KN-8 „Magacin”, korisne površine 56,25 m2, objekat KN-10 „Upravna zgrada komande”, korisne površine 381,81 m2 i objekat KN-22 „Stražara”, korisne površine 169,34 m2, kao i zemljište ukupne površine 1 ha 55 a 53 m2, koje čine kat. parc. broj 1980, površine 1 ha 51 a 42 m2 i kat. parc. broj 1981, površine 4 a 11 m2, obe KO Mladenovac Varoš, sve upisano u LN  broj 2581 KO Mladenovac Varoš, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 1.358.142,43 evra.
 
  Visina depozita 1.300.000,00 dinara, poziv na broj 2019746469720190204
 
  3. Vojni kompleks „Sremčica”, objekat UPT Čukarica, Beograd, koga čini zemljište i to kat. parc. br. 335/4, površine 24 ha 69 a 76 m2 i kat. parc. br. 2869/2, površine 114 m2, obe upisane u LN br. 4055 KO Sremčica, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 1.153.631,90 evra.
 
Visina depozita 1.150.000,00 dinara, poziv na broj 2019946469720190104
 
 
4. Vojni kompleks „Kličevac“ vežbalište u Valjevu koje čini zemljište i to  kat. parc. br. 11438 , površine 97 a 88 m2, upisano u LN broj  14765) KO Valjevo, po početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 155.392,51 evra.
 
       Visina depozita 150.000,00 dinara, poziv na broj 2019946469720190204
 
5. Skladišni kompleks – „Grljan", objekat posebne namene u Zaječaru, koga čini 7 (sedam) objekata i to: objekat KN-2, upravna zgrada zidani, površine 78,48 m2, objekat KN-3, magacin, zidani, površine 587,07 m2, objekat KN-4, radionica, zidani, površine 461,44 m2, objekat KN-5, kuhinja sa trpezarijom, zidani, površine 117,74 m2, objekat KN-6, kupatilo, zidani, površine 70,72 m2, objekat KN-7, toalet, zidani, površine 25,81 m2 i objekat KN-8, garaža, montažni, površine 74,72 m2, ukupne površine 1.415,98 m2, svi postojeći na kat.parc.br. 2678 KO Grljan, i zemljište koga čini kat. parc. br. 2678, KO Grljan, ukupne površine 13.517 m2, upisana u LN br. 1488 KO Grljan, po ukupnoj sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 124.870,57 evra.
 
    Visina depozita 120.000,00 dinara, poziv na broj 2019746469720190304

6. Vojni kompleks – kasarna „Dobočaš ˮ u Irigu,  a koji čine 3 (tri) objekta ukupne površine 320,05 m2, i to: objekat KN-2 (kupatilo sa perionicom) površine 65,15 m2, objekat KN-4 (upravna zgrada skladišta) površine 254,26 m2 i objekat KN-13 (stražarnica) površine 0,64 m2, postojeći na kat. parc. br. 2504 KO Vrdnik, i zemljište koje čini kat parc. br. 2504,  površine 30 a 28 m2, upisana u LN br. 746 KO Vrdnik, po ukupnoj sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 52.731,21 evro.
Visina depozita 50.000,00 dinara, poziv na broj 2019746469720190404
 
7. Vojni  kompleks "Vila Katarina", po nameni skladište u Knjaževcu, koji kompleks čini 4 vanknjižnih objekata ukupne korisne površine 298,55m2 i to objekat KN-2 (magacin), korisne površine 264 m2, objekat KN-3 (stražara), korisne površne 25,07 m2, KN-4 (magacine), korisne površine 8,33 m2 i objekat KN-16, (stražarska kućica), korisne površine 1,15 m2, svi postojeći na kat. parc. broj 2675 KO Knjaževac, i zemljište koje čini kat. parc. 2675 KO Knjaževac, ukupne površine površine 28 a 21 m2, upisana u LN broj 17182 KO Knjaževac, po ukupnoj  sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 22.707,42 evra.
 
  Visina depozita 20.000,00 dinara, poziv na broj 2019746469720190504
 
 8. Vojni kompleksa – "Iline vode", strelište, u Kragujevcu, koga čini zemljište i to: 481/5182 realnih delova, kat. parc. br. 3930, ukupne površine 5182 m2, upisana u LN br. 10404 KO Kragujevac 1 i  kat.parc. br. 3942,  površine 22819 m2, upisana u LN broj: 8904 KO Kragujevac 1, po ukupnoj sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 226.793,20 evra.
   Visina depozita 230.000,00 dinara, poziv na broj 2019946469720190304
 
 
  9. Vojni kompleks „Mira“, skladište u Leskovcu, a koji kompleks čini 15 vanknjižnih objekata, ukupne površine 3.621,62 m2, i to objekat KN-2 (stražarnica, zidana) površine 1,00m2, objekat KN-3 (garaža zatvorena sa tri strane, zidana) površine 397,60m2, objekat KN-4 (garaža zatvorena sa tri strane, zidana) površine 944,64m2, objekat KN-5 (stražarnica, zidana) površine 1,00m2,  objekat KN-6 (nadstrešnica, zidana) površine 460,22m2, objekat KN-8 (magacin, zidan) površine 324,73m2, objekat KN-9 (magacin, zidan) površine 17,97m2, objekat KN-10 (magacin, zidan) površine 299,09m2, objekat KN-11 (kupatilo sa toaletom, zidan) površine 12,29m2, objekat KN-12 (magacin, zidan) površine 97,34m2, objekat KN-13 (magacin, zidan) površine 43,31m2, objekat KN-32 (staja za sitnu stoku, zidan) površine 377,24m2, objekat KN-38 (magacin, zidan) površine 12,94m2, objekat KN-39 (magacin, zidan) površine 197,88m2, i objekat KN-40 (magacin, zidan) površine 434,37m2, svi postojeći na kat. parc. br. 15184/3 KO Leskovac, i zemljište koje čini kat. parc. br. 15184/3 KO Leskovac, ukupne površine 5ha 98 a, upisana u LN broj 15236 KO Leskovac, po ukupnoj sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 868.948,48 evra.
 
       Visina depozita 870.000,00 dinara, poziv na broj 2019746469720190604
 
  10. Vojni kompleks skladišta „VINARCE”, Leskovac, koga čine objekti koje faktički koristi Ministarstvo odbrane, ukupne površine 103,12 m2, i to: objekat KN - 2 (stražara), površine 91,57 m2 i objekat KN - 3 (magacin intendantski), površine 11,55 m2, oba postojeća na kat. parc. br. 1425 KO Vinarce i objekti ukupne površine 395,27 m2, i to: objekat KN - 2 (magacin), površine 35,67 m2, objekat KN - 3 (magacin), površine 9,32 m2, objekat KN - 4 (magacin), površine 157,71 m2, objekat KN - 5 (magacin), površine 35,90 m2 i  objekat KN - 6 (magacin), površine 156,67 m2,  postojeći kat. parc. br. 1519 KO Vinarce, i zemljište koje čini kat. parc. br. 1425 KO Vinarce, površine 10 a 70 m2 i  kat. parc. br. 1519 KO Vinarce, površine 1 ha 71 a 44 m2, obe upisane u LN broj 654 KO Vinarce, po ukupnoj  sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 210.137,48 evra.
       Visina depozita 210.000,00 dinara, poziv na broj 2019746469720190704
                  
 11. Vojni kompleks – "Medoševac" skladište PG u Nišu, koga čini 8 (osam) objekata, ukupne površine 791,53 m2, i to: KN-2 (stražara), površine 61,80 m2, KN-3 (nadstrešnica), površine 63,54 m2, KN-4 (magacin), površine 62,98 m2, KN-6 (bunker za komandno mesto), površine 28,48 m2, KN-7 (rezervoar), površine 184,96 m2, KN-8 (rezervoar), površine 184,96 m2, KN-9 (magacin MS tehničke službe), površine 204,00 m2 i KN-18 (stražarnica), površine 0,81 m2, svi postojeći na kat. parc. br. 79, i zemljište, ukupne površine 39.594,00 m2 koga čini kat. parc. br. 79, KO Medoševac, upisana u LN br. 1539, KO Medoševac, po ukupnoj sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 1.140.877,97 evra.
 Visina depozita 1.140.000,00 dinara, poziv na broj 2019746469720190804
 
 
12. Vojni kompleks – „Alibegovac - Karagač“, u Novom Sadu, koga čine vanknjižni objekti, i to: objekat KN-2 (magacin), površine 23,95 m2, objekat KN-3 (magacin), površine 13,13 m2, objekat KN-4 (zgrada za agregate), površine 16,24 m2, objekat KN-5 (klozet), površine 1,32 m2, objekat KN-6 (stražara), površine 39,84 m2, objekat KN-8 (magacin), površine 103,57 m2, objekat KN-9 (magacin MS tehničke službe), površine 27,56 m2, objekat KN-10 (magacin MS tehničke službe), površine 27,56 m2, objekat KN-11 (magacin MS tehničke službe), površine 41,20 m2, objekat KN-12 (magacin MS tehničke službe), površine 41,20 m2, objekat KN-13 (magacin MS tehničke službe), površine 41,20 m2, objekat KN-14 (magacin MS tehničke službe), površine 41,20 m2, objekat KN-15 (magacin MS tehničke službe), površine 50,05 m2, objekat KN-16 (magacin MS tehničke službe), površine 35,99 m2, objekat KN-17 (magacin MS tehničke službe), površine 27,56 m2, objekat KN-26 (nadstrešnica), površine 17,10 m2, objekat KN-39 (stražarnica), površine 1,20 m2, objekat KN-40 (boksovi za pse), površine 16,29 m2 i objekat KN-41 (nadstrešnica za razvodni ormar), površine 3 m2, postojeći na kat.parc.br. 6593/1 i 6594/2, obe KO Petrovaradin, sa zemljištem koga čine kat.parc.br. 6593/1, površine 2 ha 37 a 79 m2 i 6594/2, površine 5 a 15 m2, obe KO Petrovaradin, upisane u LN br. 5328 KO Petrovaradin, po  početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 486.021,89 evra.
 
    Visina depozita 490.000,00 dinara, poziv na broj 2019746469720190904
 
 13. Vojni kompleks „Mišeluk - Gornja Kamenica”, po nameni skladište UBS, u Novom Sadu, koji čini 5 (pet) vanknjižnih objekata, ukupne površine 634,52 m2 i to: objekat KN-3 „Stražara”, korisne površine 74,29 m2, objekat KN-4 „Magacin artifikacije”, korisne površine 11,22 m2, objekat KN-5 „Magacin”, korisne površine 479,05 m2, objekat KN-6 „Magacin artifikacije”, korisne površine 34,98 m2 i objekat KN-7 „Magacin artifikacije”, korisne površine 34,98 m2, kao i zemljište ukupne površine 2 ha 20 a 45 m2, koje čine kat. parc. broj 4133/1, površine 2 ha 14 a 50 m2, kat. parc. broj 4133/4, površine 1 a 44 m2, kat. parc. broj 4133/5, površine 3 a 16 m2 i kat. parc. broj 4133/6, površine 1 a 35 m2, sve KO Sremska Kamenica, sve upisane u LN broj 758 KO Sremska Kamenica, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 1.544.782,00 evra.
 
 Visina depozita 1.500.000,00 dinara, poziv na broj 2019746469720191004

14. Vojni kompleks „Bukovac”, u Petrovaradinu kod Novog Sada, odnosno zemljište koje čini kat. parc. broj 2889 KO Bukovac, površine 1 ha 15 a 53 m2, upisana u LN broj 188 KO Bukovac, po ukupnoj sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 97.257,24 evra.
 
Visina depozita 100.000,00 dinara, poziv na broj  2019946469720190404
 
 
 
15. Vojni kompleks „Paragovo“ skladište PG u Novom Sadu, koji čini tri (3) vanknjižna objekta visokogradnje ukupne površine 491,70 m2 i to: objekat KN-12, magacin MS tehničke službe, zidan, površine 351,00 m2; objekat KN-15, zgrada za punjenje ambalaže, zidana, površine 139,82 m2 i objekat KN-16, stražarnica, betonska, površine 0,88 m2  i  zemljište koje čini kat. parc. br. 2736, KO Sremska Kamenica, površne 3 ha 00 a 14 m2, upisana u LN broj 758 KO Sremska Kamenica, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 540.251,17 evra.
 Visina depozita 540.000,00 dinara, poziv na broj 2019746469720191104
           
16. Vojni kompleks  „Jovan Šerbanović“ u Petrovcu na Mlavi koga čini 34 vanknjižnih objekta, ukupne površine 8.637,68 m2, i to: 10 objekata postojećih na kat. parc. br. 2354, površine 1.909,88 m2 i 24 objekta, postojećih na kat. parc. br. 2370, površine 6.727,80 m2, obe u KO Petrovac na Mlavi i zemljište koje čini kat. parc. br. 2354, površine 4 h 12 a 88 m2  i kat. parc. br. 2370, površine 3 h 96 a 93 m2, obe  upisane u LN broj 10345 KO Petrovac na Mlavi, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 1.404.237,94 evra.
 
 Visina depozita 1.400.000,00 dinara, poziv na broj 2019746469720191204
 
  17. Vojni kompleks „Ćirikovac”, skladište u Požarevcu,  koji kompleks čine vanknjižni objekti postojeći na kat. parc. br. 3416 KO Ćirikovac, i to: objekat KN-2 - zgrada za stanovanje vojnika, površine 114,50m2 i objekat KN-4 - magacin eskploziva i municije, površine 198,60m2, kao i zemljište koje čini kat. parc. br. 3416 KO Ćirikovac, površine 1ha 82a 82m2, upisana u LN broj 69 KO Ćirikovac, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 26.986,00 evra.
 
                    Visina depozita 27.000,00 dinara, poziv na broj 2019746469720191304

18. Vojni kompleks –  skladišta UBS "Barice", u Raškoj, koji se nalazi na putu Raška - selo Gnjilica (Manastir Končulj), opština Raška, a koje čine 8 (osam) vanknjižnih objektata, ukupne površine 233,75 m2, i to: objekat KN-8 (magacin eksploziva i municije), površine 6,25 m2,  objekat KN-9 (magacin eksploziva i municije), površine 2,25 m2,  objekat KN-10 (osmatračnica), površine 6,00 m2, objekat KN-35 (magacin za smeštaj ubojnih sredstava), površine 210,43 m2, KN-45 (stražarska kućica), površine 1,04 m2, objekat KN-46(stražarska kućica), površine 0,81 m2, objekat KN-47 (stražarska kućica), površine 0,97 m2 i objekat KN-48 (osmatračnica), površine 6,00 m2, postojeći na kat. parc. br. 375 KO Supnje, sa zemljištem koje čini kat. parc. br. 375, KO Supnje, ukupne površine 62.352 m2, upisana u LN br. 96 KO Supnje, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 136.884,77 evra.
 
Visina depozita 140.000,00 dinara, poziv na broj 2019746469720191404
 
19. Vojni kompleks „Šikara“ vežbalište u Somboru koji čini zemljište i to kat. parc. br. 20311/2, površine 2 ha 69 a 84 m2 i kat. parc. br. 20311/3, površine 1 ha 10 a 38 m2, odnosno ukupne površine 3 ha 80 a 22 m2, upisane u LN broj 5251 KO Sombor-2, po ukupnoj sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 39.640,04 evra.
 Visina depozita  40.000,00 dinara, poziv na broj 2019946469720190504
 
20. Vojni kompleks „Belegiš“- objekat UPT u Staroj Pazovi koji kompleks čini objekat KN – 2 (operativni centar) površine 257 m2, postojeći na kat. parc. br. 3326/2 KO Belegiš  i zemljište ukupne površine 6 ha 7 a 56 m2, koje čine kat. parc. br. 3258/2, površine 10 a 97 m2, kat. parc. br. 3259/2, površine 11 a 65 m2, kat. parc. br. 3262/2, površine 46 a 10 m2, kat. parc. br. 3322/3, površine 18 a 48 m2, kat. parc. br. 3326/2, površine 4 ha 95 a 63 m2, kat. parc. br. 3329/16, površine 3 a 26 m2, kat. parc. br. 3329/17, površine 3 a 86 m2, kat. parc. br. 3329/18, površine 7 a 12 m2 i kat. parc. br. 3329/19, površine 10 a 49 m2, sve KO Belegiš i sve upisano u LN 1437 KO Belegiš, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 99.306,00 evra.
    Visina depozita 100.000,00 dinara, poziv na broj 2019746469720191504
 
  21. Vojni kompleks – „Stanišin rid", u Surdulici, koga čini kat.parc.br. 342, površine 40 a 97 m2, upisana u LN broj 604 KO Vlasina Stojkovićeva, kao pašnjak 5. klase, po ukupnoj sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 27.329,33 evra.
Visina depozita 27.000,00 dinara, poziv na broj 2019946469720190604
 
22. Vojni kompleks „Vlasina - Stojkovićevo“ u Surdulici,  koga čine objekti, ukupne korisne površine 1084,65 m2,  i to: objekat KN-2 (upravna zgrada), korisne površine 344,99 m2, objekat KN-3 (učionica), korisne površine 47,89 m2, objekat KN-4 (magacin), korisne površine 22,84 m2, objekat KN-5 (perionica), korisne površine 138,04 m2, objekat KN-6 (magacin), korisne površine 8,75 m2, objekat KN-7 (magacin), korisne površine 144,84 m2, objekat KN-8 (stražarnica), korisne površine 1 m2, objekti KN-33, KN-34, KN-35, KN-36, KN-37 i KN-38 (bungalovi, drvene konstrukcije), svaki korisne površine od 43,57 m2, objekat KN-39 (garaža), korisne površine 107,59 m2 i KN-40 (poljski WC), korisne površine 7,29 m2, svi postojeći na kat. parc. br. 2850, upisani u LN broj 604 KO Vlasina Stojkovićeva, i to pod br. zg. 1, kao „zgrada državnih organa i organizacija - KASARNA, površine 375 m2“,  pod br. zg. 2 kao „zgrada državnih organa i organizacija - KASARNA, površine 200 m2“, pod br. zg. 3 kao „zgrada državnih organa i organizacija - KASARNA, površine 190 m2 i pod br. zg. 4 kao „zgrada državnih organa i organizacija - KASARNA, površine 72 m2“ i zemljište  koje čini kat. parc. br. 2850, površine 65 a 67 m2, sve upisano u LN broj 604 KO Vlasina Stojkovićeva, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 116.975,55 evra.
Visina depozita 120.000,00 dinara, poziv na broj 2019746469720191604

 23. poslovni prostor, površine 88 m2, u Beogradu, u prizemlju zgrade u ul. Vojvode Stepe br. 139, postojeće na kat. parc. broj  6481 KO Voždovac,  upisan u LN broj 6398 KO Voždovac, kao poseban deo zgrade broj 1,  pod rednim brojem 2 kao „poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost u  kć. br. 139-141,  po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 122.554,11 evra.
 
       Visina depozita 120.000,00 dinara, poziv na broj 2019746469720191704
 
  24. poslovni prostor, površine 59 m2, u Novom Beogradu, u prizemlju zgrade u ul. Milentija Popovića br. 18, postojeće na kat. parc. broj  2277 KO Novi Beograd,  upisan u LN broj 3499 KO Novi Beograd, kao poseban deo zgrade broj 2,  pod rednim brojem 2 kao "poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost ",  po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 85.224,24 evra.
 
         Visina depozita 85.000,00 dinara, poziv na broj 2019746469720191804
 
  25. poslovni prostor, površine 61 m2, u Novom Beogradu, u prizemlju zgrade u ul. Milentija Popovića br. 20, postojeće na kat. parc. broj  2277 KO Novi Beograd,  upisan u LN broj 3499 KO Novi Beograd, kao poseban deo zgrade broj 3,  pod rednim brojem 1 kao „poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost“,  po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 68.989,17 evra.
 
         Visina depozita 70.000,00 dinara, poziv na broj 2019746469720191904
 
26. poslovni prostor, površine 34 m2, u Novom Beogradu, u niskom prizemlju zgrade u ul. Milentija Popovića br. 39, postojeće na kat. parc. broj  2830/10 KO Novi Beograd,  upisan u LN broj 2749 KO Novi Beograd, kao poseban deo zgrade broj 2,  pod rednim brojem 2 kao „poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost“, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 34.246,71 evra.
         Visina depozita 35.000,00 dinara, poziv na broj 2019746469720192004

  27. poslovni prostor, površine 62 m2, u Novom Beogradu, u niskom prizemlju zgrade u ul. Milentija Popovića br. 41,  postojeće na kat. parc. broj  2830/10 KO Novi Beograd,  upisan u LN broj 2749 KO Novi Beograd, kao poseban deo zgrade broj 3,  pod rednim brojem 8. kao „poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost“, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 70.256,13 evra.
         Visina depozita 70.000,00 dinara, poziv na broj 2019746469720192104
 
 28. poslovni prostor, površine 32 m2, u Beogradu, u prizemlju zgrade u ul. Omorika broj 6-10,  ulaz br.10, postojeće na kat. parc. broj 2043/5 KO Čukarica,  upisan u LN broj  5853 KO Čukarica,  kao poseban deo zgrade broj 1, pod rednim brojem 2, kao „poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost“,  po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 30.996,00 evra.
 
        Visina depozita 30.000,00 dinara, poziv na broj 2019746469720192204
 
 
29. poslovnog prostora, površine 25 m2, u Beogradu, u prizemlju zgrade u ul. Vinogradski venac br. 21, postojećeg na kat. parc. broj  2659/14 KO Čukarica,  upisanog u LN broj 4767 KO Čukarica, kao poseban deo zgrade broj 1, ulaz 21, pod rednim brojem 3 kao „poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost u aneksu k. br. 21“, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 24.119,85 evra.
         Visina depozita 25.000,00 dinara, poziv na broj 2019746469720192304
 
30. poslovni prostor, površine 12 m2, u Beogradu, u prizemlju zgrade u ul. Vinogradski venac broj 27, postojeće na kat. parc. broj 2659/15 KO Čukarica,  upisan u LN broj  5622 KO Čukarica,  kao poseban deo zgrade broj 1, pod rednim brojem 7, kao „poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost-lokal br. 7“, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 11.623,50 evra.
 
         Visina depozita 10.000,00 dinara, poziv na broj 2019746469720192404
                                              
Za vojni kompleks pod rednim br. 3, 6, 11, 14, 17, 18, i 20  se pretpostavlja da su tokom NATO bombardovanja zagađeni neeksplodiranim ubojnim sredstvima, da isti nisu ispitani i nisu očišćeni od neeksplodiranih ubojnih sredstava i troškovi ispitivanja i čišćenja padaju na teret kupaca.
            Svi vojni kompleksi i poslovni prostori mogu se razgledati, uz obaveznu prethodnu najavu obilaska, dana 27. i 28. maja 2019. godine, u vremenu od 12,00 do 13,00 časova.
                        Sve potrebne informacije povodom ovog oglasa, mogu se dobiti u vremenu od 10 do 15 časova u Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije, na telefon 011/3346-607 i u Ministarstvu odbrane, o statusu vojnih kompleksa i u vezi obilaska istih, od vojnih službenika Jelene Grujić i Stefana Stefanovića, na telefon 011/3201-759.
 
2. USLOVI OTUĐENjA
 
Predmetne nepokretnosti otuđuju se kao jedinstvene celine, u postojećem –„viđenom“ stanju, bez prava kupca na naknadne reklamacije.                                        
Konačna kupoprodajna cena nepokretnosti biće utvrđena nakon sprovedenog postupka prikupljanja pismenih ponuda.
Kupoprodajna cena nepokretnosti, utvrđena u visini najpovoljnije ponude, uplatiće se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, na uplatni račun budžeta Republike Srbije.
Rok plaćanja kupoprodajne cene je 8 (osam) dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.
 
3. USLOVI PRIJAVLjIVANjA
 
Rok za podnošenje ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja oglasa.
Pravo učešća na oglasu imaju sva pravna lica i fizička lica, koja uplate depozit u visini naznačenoj pored svakog vojnog kompleksa, a koja ispunjavaju uslove oglasa.
Uredna i potpuna pisana ponuda, pored ostalog, mora da sadrži sve podatke o podnosiocu ponude, i to:
            - za fizička lica: ime i prezime, adresu stana i fotokopiju lične karte;
            - za pravna lica: naziv i sedište, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar privrednih subjekata, kopiju ugovora o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke kod koje ima račun, kopiju rešenja o dodeljenom poreskom identifikacionom broju - PIB, ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje (direktor), njegov potpis;
            - broj računa za vraćanje depozita
 
Polaganje depozita vršiće se uplatom na račun: 840-833804-55 Republička direkcija za imovinu Republike Srbije – depozit za sprovođenje postupka raspolaganja vojnom i drugom državnom imovinom, sa pozivom na broj naveden uz svaki kompleks pojedinačno.
Ponude se, uz dokaz o uplati depozita, dostavljaju na adresu:
 
Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, 11000 Beograd, ul. Kralja Milana br. 16, preporučenom pošiljkom ili se lično predaju na pisarnici Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, u zatvorenoj koverti na kojoj je jasno označeno: PONUDA ZA KUPOVINU - redni broj i naziv nepokretnosti - NE OTVARAJ.
Nepotpune i neblagovremene ponude neće biti razmatrane.
Ponuda u kojoj cena nije navedena u evrima ili je data opisno neće se razmatrati.
 
4. IZBOR NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA
 
Postupak otvaranja pismenih ponuda sprovešće se komisijski.
Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene kupoprodajne cene, kao i da ispunjava sve uslove ovog oglasa.
U slučaju da dva ili više ponuđača ponude istu kupoprodajnu cenu Direkcija zadržava pravo da po slobodnom uverenju i proceni izvrši izbor najpovoljnijeg ponuđača.
Ukoliko na oglas pristigne jedna ponuda, ista će se uzeti u razmatranje.
Ukoliko ponuđač čija je ponuda proglašena najpovoljnijom, u roku od 8 dana od dana prijema poziva za zaključenje ugovora, ne potpiše ugovor, smatraće se da je odustao od kupoprodaje, a na zaključenje ugovora biće pozvan sledeći najpovoljniji ponuđač.
Učesnike oglasa Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, obavestiće pismeno o izboru najpovoljnije ponude, u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke nadležnog organa, o izboru najpovoljnijeg ponuđača.
Depozit se u slučaju da ponuđač ne bude izabran kao najpovoljniji, vraća u roku od 20 radnih dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, a u slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od zaključenja ugovora, uplaćeni depozit neće biti vraćen.