Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
03.05.2019.

Javni konkurs za prijem lica u svojstvu civilnih lica na službi u Vojsci Srbije u radni odnos na neodređeno vreme
MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE

SEKTOR ZA MATERIJALNE RESURSE
UPRAVA ZA ODBRAMBENE TEHNOLOGIJE
Vojnotehnički institut
raspisuje

JAVNI KONKURS
za prijem lica u svojstvu civilnih lica na službi
u Vojsci Srbije u radni odnos na neodređeno vreme radi popune formacijskih mesta u:
 
I.    Naziv ustanove Ministarstva odbrane u kojoj se vrši popuna radnih mesta:
Vojnotehnički institut Beograd, Uprave za odbrambene tehnologije, Sektora za materijalne resurse, Ministarstva odbrane, Republike Srbije

Radna mesta koja se popunjavaju:
1.   istraživač, VSS – 1 izvršilac,
2.   istraživač, VSS – 1 izvršilac,
3.   istraživač, VSS – 1 izvršilac,
4.   viši tehnički saradnik, SSS – 1 izvršilac,
5.   istraživač, VSS – 1 izvršilac,
6.   istraživač, VSS – 1 izvršilac,
7.   istraživač, VSS – 1 izvršilac,
8.   istraživač, VSS – 1 izvršilac,
9.   viši tehnički saradnik, SSS – 1 izvršilac,
10. viši tehnički saradnik, SSS – 1 izvršilac,
11. radnik na prototipskim poslovima, 3. stepen – 1 izvršilac,
12. radnik na prototipskim poslovima, 5. stepen – 2 izvršioca,
13. radnik na prototipskim poslovima, 3. stepen – 1 izvršilac,
14. radnik na prototipskim poslovima, 3. stepen – 2 izvršioca,
15. radnik na prototipskim poslovima, 3. stepen – 1 izvršilac,
16. radnik na prototipskim poslovima, 3. stepen – 1 izvršilac,
17. referent za ugovaranje, VSS – 1 izvršilac,
18. elektromehaničar za vozila točkaše, 3. stepen – 1 izvršilac,
19. elektroinstalater – automatičar, 5. stepen – 1 izvršilac,
20. rukovalac parnih kotlova sa ATK, 3. stepen – 3 izvršioca,
21. radnik za spremanje prostorija, PKV – 4 izvršioca,
22. delovođa – operater – vozač, SSS – 1 izvršilac,
23. viši tehnički saradnik, SSS – 1 izvršilac.

OPŠTI USLOVI:

–    da su kandidati punoletni državljani Republike Srbije,
–    da su zdravstveno sposobni za rad u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije,
–    da imaju odgovarajuću stručnu spremu za radno mesto za koje konkurišu,
–    da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa,
–    da nisu osuđivani na kaznu zatvora od najmanje 6 meseci,
–    da su bezbednosno provereni i da nema bezbednosnih smetnji za prijem na radna mesta na koja konkurišu.
 
POSEBNI USLOVI:

za radno mesto pod red. br. 1:
–    završen odgovarajući fakultet, moduli: elektronika, ili elektronika i mikrosistemi, ili mikroelektronika, ili primenjena elektronika, ili signali i sistemi, ili obrada signala, embeded sistemi i algoritmi, ima zvanje diplomirani inženjer elektrotehnike, magistar elektrotehničkih nauka ili master inženjer elektrotehnike i računarstva, prosečna ocena u toku studija 8,00 i više;
za radno mesto pod red. br. 2:
–    završen odgovarajući fakultet, moduli: motori SUS ili motorna vozila, da kandidat ima zvanje diplomirani mašinski inženjer, magistar tehničkih nauka ili master inženjer mašinstva, prosečna ocena u toku studija 8,00 i više;
za radno mesto pod red. br. 3:
–    završen odgovarajući fakultet, studijski program metalurško inženjerstvo na osnovnim i master studijama, da kandidat ima zvanje, diplomirani inženjer metalurgije, magistar ili master inženjer metalurgije, prosečna ocena u toku studija 8,00 i više;
za radno mesto pod red. br. 4:
–    završena srednja škola u četvorogodišnjem trajanju, područje rada: hemija;
za radno mesto pod red. br. 5:
–    završen odgovarajući fakultet, modul: sistemsko inženjerstvo i radio-komunikacije, ili računarstvo i informatika, ili softversko inženjerstvo i informacione tehnologije, ili računarska tehnika i informatika, ili telekomunikacioni sistemi, ili signali i sistemi, da kandidat ima zvanje diplomirani inženjer elektrotehnike, magistar elektrotehničkih nauka ili master inženjer elektrotehnike i računarstva, prosečna ocena u toku studija 8,00 i više;
za radno mesto pod red. br. 6:
–     završen odgovarajući fakultet, moduli: nanoelektronika, optoelektronika i laserska tehnika, ili elektronika i mikrosistemi, ili mikroelektronika, ili primenjena elektronika, ili telekomunikacije, ili računarska tehnika i informatika, ili upravljanje sistemima, ili signali i sistemi, ili obrada signala, ili sistemski inženjering i radio-komunikacije, ili embeded sistema i algoritmi, ili računarsko inženjerstvo ili softversko inženjerstvo ili računarske komunikacije, da kandidat ima zvanje diplomirani inženjer elektrotehnike, magistar elektrotehničkih nauka ili master inženjer elektrotehnike i računarstva, prosečna ocena u toku studija 8,00 i više;
za radno mesto pod red. br. 7:
–     završen odgovarajući fakultet, smer: elektronika i mirkosistemi, ili mikroelektronika, ili primenjena elektronika, ili telekomunikacije, ili računarska tehnika i informatika, ili upravljanje sistemima, ili signali i sistemi, ili obrada signala, ili sistemski inženjering i radio-komunikacije, ili embeded sistema i algoritmi, ili računarsko inženjerstvo ili softversko inženjerstvo ili računarske komunikacije, da kandidat ima zvanje diplomirani inženjer elektrotehnike, magistar elektrotehničkih nauka ili master inženjer elektrotehnike i računarstva, prosečna ocena u toku studija 8,00 i više;
za radno mesto pod red. br. 8:
–    završen odgovarajući fakultet, smer: elektronika i mirkosistemi, ili mikroelektronika, ili primenjena elektronika, ili telekomunikacije, ili računarska tehnika i informatika, ili upravljanje sistemima, ili signali i sistemi, ili obrada signala, ili sistemski inženjering i radio-komunikacije, ili embeded sistema i algoritmi, ili računarsko inženjerstvo ili softversko inženjerstvo ili računarske komunikacije, da kandidat ima zvanje diplomirani inženjer elektrotehnike, magistar elektrotehničkih nauka ili master inženjer elektrotehnike i računarstva, prosečna ocena u toku studija 8,00 i više;
za radno mesto pod red. br. 9:
–    završena srednja škola u četvorogodišnjem trajanju, područje rada: elektrotehnika;
za radno mesto pod red. br. 10:
–    završena srednja škola u četvorogodišnjem trajanju, područje rada: mašinstvo i obrada metala;
za radno mesto pod red. br. 11:
–    završena srednja škola u trogodišnjem trajanju, obrazovni profil (zanimanje) električar;
za radno mesto pod red. br. 12:
–    završen 5. stepen stručne spreme, obrazovni profili: metalostrugar – specijalista ili metaloglodač – specijalista ili metalobrusač – specijalista;
za radno mesto pod red. br. 13:
–    završena srednja škola u trogodišnjem trajanju, obrazovni profil (zanimanje) autoelektričar;
za radno mesto pod red. br. 14:
–    završena srednja škola u trogodišnjem trajanju, obrazovni profil (zanimanje) bravar;
za radno mesto pod red. br. 15:
–    završena srednja škola u trogodišnjem trajanju, obrazovni profil (zanimanje) bravar – zavarivač ili zavarivač;
za radno mesto pod red. br. 16:
–    završena srednja škola u trogodišnjem trajanju, obrazovni profil (zanimanje) autolimar;
za radno mesto pod red. br. 17:
–    završen odgovarajući fakultet i stečeno visoko obrazovanje iz oblasti ekonomskih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od 240 ESP bodova ili stečen VII-1 stepen stručne spreme iz oblasti ekonomskih nauka, da kandidat ima zvanje diplomirani ekonomista, da kandidat ima sertifikat službenika za javne nabavke;
za radno mesto pod red. br. 18:
–    završena srednja škola u trogodišnjem trajanju, obrazovni profil (zanimanje) auto-električar;
za radno mesto pod red. br. 19:
–    obrazovni profil (zanimanje) elektroinstalater ili električar sa završenim 5. stepen stručne spreme, područje rada: elektrotehnika;
za radno mesto pod red. br. 20:
–    završena srednja škola u trogodišnjem trajanju, područje rada: mašinstvo i obrada metala, da kandidat ima položen stručni ispit za rukovaoca parnih kotlova;
za radno mesto pod red. br. 21:
–    završena osmogodišnja škola;
za radno mesto pod red. br. 22:
–    završena srednja škola u četvorogodišnjem trajanju, područje rada: ekonomija, pravo i administracija, vozačka dozvola B kategorije;
za radno mesto pod red. br. 23:
–    završena srednja škola u četvorogodišnjem trajanju, područje rada: elektrotehnika.

II.  Zajedničko za sva radna mesta:
Izborni postupak: U izbornom postupku biće primenjeni kriterijumi propisani tačkom 4. Odluke o utvrđivanju mera za sprovođenje strategije karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije („Službeni vojni list”, br. 6/14, 23/15, 30/17 i 26/18).

Za radna mesta pod rednim brojem 1, 2, 3, 5, 6, 7 i 8 biće sprovedene sledeće aktivnosti u selekciji: prosek ocena sa nivoa školovanja predviđenog za formacijsko mesto koje se popunjava (30% od ukupnog broja bodova), provera znanja i sposobnosti uključujući i proveru znanja engleskog jezika (20% od ukupnog broja bodova i to provera stručnih znanja 15%, a provera znanja engleskog jezika 5%), psihološka procena kandidata (40% od ukupnog broja bodova), razgovor sa kandidatom (10% od ukupnog broja bodova), medicinsko-zdravstvena procena i bezbednosna provera.

Za radna mesta pod rednim brojem 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 i 23 biće sprovedene sledeće aktivnosti u selekciji: prosek ocena sa nivoa školovanja predviđenog za formacijsko mesto koje se popunjava (30% od ukupnog broja bodova), provera znanja i sposobnosti (20% od ukupnog broja bodova), psihološka procena kandidata (40% od ukupnog broja bodova) i razgovor sa kandidatom (10% od ukupnog broja bodova), medicinsko-zdravstvena procena i bezbednosna provera.

Za radna mesto pod rednim brojem 20 i 21 biće sprovedene sledeće aktivnosti u selekciji: prosek ocena sa nivoa školovanja predviđenog za formacijsko mesto koje se popunjava (40% od ukupnog broja bodova), psihološka procena kandidata (40% od ukupnog broja bodova) i razgovor sa kandidatom (20% od ukupnog broja bodova), medicinsko-zdravstvena procena i bezbednosna provera.

Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak: Kandidati čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi dokazi i koji ispunjavaju sve uslove za zaposlenje na formacijskim mestima za koja konkurišu biće upućeni na psihološku procenu kapaciteta u nadležne vojnozdravstvene ustanove. Navedena procena vrši se putem standardizovanih testova.

O datumu, vremenu i mestu obavljanja procene psiholoških kapaciteta kandidati će biti blagovremeno obavešteni pisanim putem ili na e-mail adrese navedene u prijavi.

Kandidati koji ne zadovolje na psihološkoj proceni ili koji se ne odazovu pozivu da učestvuju u ovoj fazi izbornog postupka gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku.

Za kandidate koji zadovolje procenu psiholoških kapaciteta biće organizovana provera znanja i sposobnosti.

Provera znanja engleskog jezika sprovodi se putem standardizovanih testova u organizaciji Katedre za strane jezike Vojne akademije.

Provera znanja i sposobnosti za radna mesta pod rednim brojem 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 18, 19 i 23 sprovodi se iz oblasti elektrotehnike i to na taj način što kandidat na testu znanja odgovara na pitanja biranjem jednog tačnog odgovora ili više tačnih odgovora, a vrednuje se tako što se određuje procenat tačnih odgovora. Kandidati sa više od 50% tačnih odgovora mogu da učestvuju u daljem toku selekcije.

Provera znanja i sposobnosti za radna mesta pod rednim brojem 2, 10, 12, 14, 15 i 16 sprovodi se iz oblasti mašinstva i to na taj način što kandidat na testu znanja odgovara na pitanja biranjem jednog tačnog odgovora ili više tačnih odgovora, a vrednuje se tako što se određuje procenat tačnih odgovora. Kandidati sa više od 50% tačnih odgovora mogu da učestvuju u daljem toku selekcije.

Provera znanja i sposobnosti za radna mesta pod rednim brojem 3 i 4 sprovodi se iz oblasti metalurgije i hemije i to na taj način što kandidat na testu znanja odgovara na pitanja biranjem jednog tačnog odgovora ili više tačnih odgovora, a vrednuje se tako što se određuje procenat tačnih odgovora. Kandidati sa više od 50% tačnih odgovora mogu da učestvuju u daljem toku selekcije.

Provera znanja i sposobnosti za radno mesto pod rednim brojem 17 sprovodi se iz oblasti javnih nabavki i to na taj način što kandidat na testu znanja odgovara na pitanja biranjem jednog tačnog odgovora ili više tačnih odgovora, a vrednuje se tako što se određuje procenat tačnih odgovora. Kandidati sa više od 50% tačnih odgovora mogu da učestvuju u daljem toku selekcije.

Provera znanja i sposobnosti za radno mesto pod rednim brojem 22 sprovodi se iz oblasti kancelarijskog poslovanja i to na taj način što kandidat na testu znanja odgovara na pitanja biranjem jednog tačnog odgovora ili više tačnih odgovora, a vrednuje se tako što se određuje procenat tačnih odgovora. Kandidati sa više od 50% tačnih odgovora mogu da učestvuju u daljem toku selekcije.

Kandidati koji ne zadovolje na proveri znanja ili koji se ne odazovu pozivu da učestvuju u ovoj fazi izbornog postupka gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku.

Za kandidate koji zadovolje proveru znanja i sposobnosti biće organizovan razgovor.

O datumu, vremenu i mestu obavljanja provere znanja i sposobnosti i razgovora kandidati će biti blagovremeno obavešteni pisanim putem ili putem mail na e-mail adrese navedene u prijavi.

Za kandidate koji uđu u najuži izbor, uz njihovu pisanu saglasnost biće izvršena bezbednosna provera u skladu sa propisima kojima je uređeno vršenje bezbednosne provere u Ministarstvu odbrane.

Izabrani kandidati pre prijema u radni odnos dostaviće lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za rad na formacijskom mestu na koje su konkurisali.

Mesto rada: Beograd.
 
III.          Rok za podnošenje prijave na javni konkurs je 30 (trideset) dana i počinje da teče narednog dana od dana kada je javni konkurs oglašen u magazinu „Odbrana”, na veb-stranici Ministarstva odbrane, u dnevnom listu „Politika” i u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.
 
IV. Lica zadužena za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Nataša Radovanović, dipl. pravnik, tel. 011/2051-317, i Nada Kočović, dipl. ekonomista, tel. 011/2051-242.
 
V.  Adresa na koju se podnosi prijava na javni konkurs:
Poštom na adresu Vojnotehnički institut, Ratka Resanovića 1, 11000 Beograd, sa naznakom „za javni konkurs”. Lična dostava prijava može se izvršiti u delovodstvu Vojnotehničkog instituta, Ratka Resanovića 1, Beograd.
 
VI. Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs:
Uz prijavu u kojoj se navode osnovni lični podaci, adresa stanovanja, kontakt telefon, mail adresa, redni broj radnog mesta na koje se konkuriše, kandidati, pored kratke biografije prilažu i sledeće:

– za radna mesta pod rednim brojem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22 i 23: original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema, odnosno stečeno propisano zvanje ili zanimanje; uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci); izvod iz matične knjige rođenih (ako nije novi obrazac – ne starije od šest meseci); uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od šest meseci); uverenje nadležnog organa MUP da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora u trajanju od najmanje šest (6) meseci; uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa;

– za radna mesta pod rednim brojem 17 i 20: original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema, odnosno stečeno propisano zvanje; uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci); izvod iz matične knjige rođenih (ako nije novi obrazac – ne starije od šest meseci); uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od šest meseci); uverenje nadležnog organa MUP da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora u trajanju od najmanje šest (6) meseci; uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa, sertifikat službenika za javne nabavke odnosno uverenje o položenom stručnom ispitu za rukovaoca parnih kotlova.

Kandidati sa završenim master studijama dužni su da dostave i diplome ili uverenja o završenim osnovnim akademskim studijama.
Kandidati sa završenim magistarskim studijama dužni su da dostave i diplome ili uverenja o stečenoj visokoj stručnoj spremi.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili u fotokopiji koju je overio javni beležnik.

Izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao.

NAPOMENA:

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili u fotokopiji overenoj kod javnog beležnika biće odbačene zaključkom.

Saglasno odredbi člana 125. Zakona o Vojsci Srbije pri izboru za prijem u službu u svojstvu civilnog lica na službi u Vojsci Srbije dodatno se vrednuje činjenica da je kandidat supružnik, odnosno član porodice poginulog profesionalnog pripadnika Vojske Srbije premeštenog iz jednog u drugo mesto službovanja i supružnik odnosno član porodice profesionalnog vojnog lica.

Probni rad obavezan je za sve one kandidate koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad za radni odnos zasnovan na neodređeno vreme traje 6 meseci. Zaposlenom koji ne zadovolji na probnom radu otkazuje se radni odnos bez prava na novčanu naknadu bez otkaza.

Javni konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje ministar odbrane.

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 18/16) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da ostvari uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti: da organ pribavi podatke o kojim se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na veb-stranici Ministarstva odbrane Republike Srbije www.mod.gov.rs. Potpisanu izjavu neophodno je dostaviti uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje iz MUP-a da lice nije osuđivano na kaznu zatvora u trajanju od najmanje 6 meseci; uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa.

Kandidati koji konkurišu na više formacijskih mesta podnose pojedinačne prijave za svako formacijsko mesto na koje konkurišu u kojima navode uz koju od prijava su priložili tražene dokaze.

Lice koje je već zaposleno u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, a koje se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih, podnosi rešenje o raspoređivanju na radno mesto, odnosno formacijsko mesto u organizacionoj jedinici u kojoj radi, ili rešenje da je neraspoređeno.