Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
29.10.2018.

Poseta delegacije Generalštaba Oružanih snaga Ruske FederacijeDelegacija Generalštaba Oružanih snaga Ruske Federacije koju je predvodio general-major Igor Diljevskij, zamenik načelnika Glavne operativne uprave Generalštaba Oružanih snaga Ruske Federacije boravila je u poseti Upravi za strategijsko planiranje Sektora za politiku odbrane. Delegaciju Ministarstva odbrane i Vojske Srbije predvodio je pukovnik Dragan Tatomir, načelnik Odeljenja za strategiju Uprave za strategijsko planiranje.

Na radnom sastanku razmatrana su pitanja iz oblasti izrade strategijskih dokumenata Republike Srbije u kontekstu aktuelnih promena u strategijskom okruženju na globalnom, regionalnom nivou i nacionalnom nivou, kao determinantama sadržaja navedenih dokumenata i dosadašnjem angažovanju Vojske Srbije u zajedničkim vežbama sa Oružanim snagama Ruske Federacije i aspektima dalje saradnje.
 
Ruska strana predstavila je iskustva Oružanih snaga Ruske Federacije iz Sirije, ocenu vojno-političke situacije u Evropi, sa težištem na situaciju u Ukrajini, ocenu političko-bezbednosne situacije u Africi, Bliskom Istoku i Centralno-azijskom regionu.
 
Članovi delagacije Generalštaba Oružanih snaga Ruske Federacije posetili su i komandu Kopnene vojske u Nišu, gde ih je primio general-potpukovnik Milosav Simović, komandant Kopnene vojske.