Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
15.10.2018.

Javni konkurs za pri­jem li­ca u svoj­stvu ci­vil­nih li­ca na slu­žbi u Voj­sci Sr­bi­jeGENERALŠTAB VOJSKE SRBIJE

r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS

za prijem lica u svojstvu civilnih lica na službi u Vojsci Srbije
u radni odnos na neodređeno vreme radi popune formacijskih mesta u

I. Vazduhoplovnom zavodu „Moma Stanojlović” – Batajnica, Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana

Formacijska mesta koja se popunjavaju:

1. Načelnik Odseka, S2S, jedan (1) izvršilac
2. Samostalni programer, S2S, dva (2) izvršioca
3. Načelnik Grupe, S2S, jedan (1) izvršilac
4. Referent za nabavke, S2S, jedan (1) izvršilac
5. Kontrolor kvaliteta, S2S, (1) izvršilac
6. Načelnik Odeljenja, S2S, jedan (1) izvršilac
7. Metrolog, S2S, jedan (1) izvršilac
8. Vodeći tehnolog, S2S, jedan (1) izvršilac
9. Poslovođa, S2S, jedan (1) izvršilac
10. Načelnik Pogona, S2S, jedan (1) izvršilac
11. Načelnik Pogona, S2S, jedan (1) izvršilac
12. Tehnolog, S1S, jedan (1) izvršilac
13. Referent za planiranje materijala, S1S, jedan (1) izvršilac
14. Vozač autobusa, VKV, jedan (1) izvršilac
15. Rukovalac parnih kotlova, VKV, jedan (1) izvršilac
16. Kontrolor remonta, VKV, jedan (1) izvršilac
17. Kontrolor remonta, VKV, jedan (1) izvršilac
18. Kontrolor remonta, VKV, jedan (1) izvršilac
19. Avio-mehaničar, VKV, jedan (1) izvršilac
20. Metalostrugar, VKV, jedan (1) izvršilac
21. Avio-mehaničar, VKV, jedan (1) izvršilac
22. Avio-mehaničar, VKV, jedan (1) izvršilac
23. Elektromehaničar, VKV, jedan (1) izvršilac
24. Mehaničar za radarsko-računarska sredstva, VKV, jedan (1) izvršilac
25. Mehaničar za vozila točkaše, VKV, dva (2) izvršioca
26. Auto-limar, VKV, jedan (1) izvršilac
27. Metalofarbar, VKV, dva (2) izvršioca
28. Precizni mehaničar, VKV, jedan (1) izvršilac
29. Delovođa-operater, SSS, jedan (1) izvršilac
30. Čuvar, SSS, jedan (1) izvršilac
31. Protivpožarac, SSS, jedan (1) izvršilac
32. Rukovalac TMS i RR, SSS, jedan (1) izvršilac
33. Elektromehaničar, SSS, jedan (1) izvršilac
34. Tehničar, SSS, jedan (1) izvršilac
35. Tehničar, SSS, jedan (1) izvršilac
36. Tehnički saradnik, SSS, jedan (1) izvršilac
37. Referent za planiranje materijala, SSS, jedan (1) izvršilac
38. Tehničar, SSS, dva (2) izvršioca
39. Tehničar, SSS, dva (2) izvršioca
40. Tehničar, SSS, jedan (1) izvršilac
41. Tehničar, SSS, jedan (1) izvršilac
42. Tehničar, SSS, dva (2) izvršioca
43. Tehničar, SSS, jedan (1) izvršilac
44. Avio-radarski tehničar, SSS, jedan (1) izvršilac
45. Avio-limar, SSS, jedan (1) izvršilac
46. Tehničar, SSS, dva (2) izvršioca
47. Tehničar, SSS, jedan (1) izvršilac
48. Tehničar, SSS, jedan (1) izvršilac
49. Avio-radarski tehničar, SSS, jedan (1) izvršilac
50. Tekstilni tehničar, SSS, jedan (1) izvršilac
51. Tehničar, SSS, jedan (1) izvršilac
52. Mehaničar za TT uređaje i sisteme, SSS, jedan (1) izvršilac
53. Mehaničar za vozila točkaše, SSS, jedan (1) izvršilac
54. Mehaničar za vozila točkaše, SSS, jedan (1) izvršilac
55. Referent za materijale, SSS, jedan (1) izvršilac
56. Tehničar za automatiku, SSS, dva (2) izvršioca
57. Tehničar za automatiku, SSS, jedan (1) izvršilac
58. Tehničar za termičku obradu materijala, SSS, jedan (1) izvršilac
59. Vulkanizer, SSS, jedan (1) izvršilac
60. Vulkanizer-završna obrada gumeno-zaptivnog materijala, SSS, jedan (1) izvrši-lac
61. Vulkanizer, SSS, tri (3) izvršioca
62. Građevinski bravar, KV, jedan (1) izvršilac
63. Limar, KV, jedan (1) izvršilac
64. Metalofarbar-peskirac, KV, jedan (1) izvršilac
65. Pomoćni radnik, NKV, jedan (1) izvršilac


Opšti uslovi:

- da su kandidati punoletni državljani Republike Srbije,
- da su zdravstveno sposobni za rad u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije,
- da imaju odgovarajuću stručnu spremu za radno mesto za koje konkurišu,
- da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa,
- da nisu osuđivani na kaznu zatvora od najmanje šest (6) meseci,
- da su bezbednosno provereni i da nema bezbednosnih smetnji za prijem na radna mesta na koja konkurišu.


Posebni uslovi:

Radno mesto pod rednim brojem 1:
- Završene studije organizacionih nauka, posedovanje stručnog naziva diplomirani in-ženjer organizacionih nauka ili specijalista strukovni inženjer organizacionih na-uka (240 ESPB),
- poznavanje rada na računaru,
- poznavanje jednog stranog jezika (prednost engleski i ruski).

Radno mesto pod rednim brojem 2:
- Završene studije organizacionih ili računarskih nauka ili elektrotehničkog i računarskog inženjerstva, posedovanje stručnog naziva diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva, specijalista strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva (240 ESPB), diplomirani informatičar, specijalista strukovni informatičar (240 ESPB), diplomirani inženjer organizacionih nauka ili specijalista strukovni in-ženjer organizacionih nauka (240 ESPB), smerovi studija: informacioni sistemi, ma-tematika i računarstvo,
- poznavanje jednog stranog jezika (prednost engleski i ruski).

Radno mesto pod rednim brojem 3:
- Završene studije mašinskog inženjerstva, posedovanje stručnog naziva diplomirani inženjer mašinstva ili specijalista strukovni inženjer mašinstva (240 ESPB),
- poznavanje jednog stranog jezika (prednost engleski i ruski),
- poznavanje rada na računaru,

Radno mesto pod rednim brojem 4:
- Završene studije ekonomskih nauka, posedovanje stručnog naziva diplomirani ekonomista ili specijalista strukovni ekonomista (240 ESPB),
- položen stručni ispit za službenika za javne nabavke,
- poznavanje jednog stranog jezika,
- poznavanje rada na računaru,

Radno mesto pod rednim brojem 5:
- Završene studije mašinskog inženjerstva, posedovanje stručnog naziva diplomirani inženjer mašinstva ili specijalista strukovni inženjer mašinstva (240 ESPB),
- poznavanje jednog stranog jezika (prednost engleski i ruski),
- poznavanje rada na računaru.

Radno mesto pod rednim brojem 6:
- Završene studije mašinskog inženjerstva, posedovanje stručnog naziva diplomirani inženjer mašinstva ili specijalista strukovni inženjer mašinstva (240 ESPB),
- poznavanje jednog stranog jezika (prednost engleski i ruski),
- poznavanje rada na računaru,

Radno mesto pod rednim brojem 7:
- Završene studije elektrotehničkog inženjerstva, posedovanje stručnog naziva diplo-mirani inženjer elektrotehnike ili specijalista strukovni inženjer elektrotehnike (240 ESPB),
- poznavanje jednog stranog jezika (prednost engleski i ruski),
- poznavanje rada na računaru.

Radno mesto pod rednim brojem 8:
- Završene studije mašinskog inženjerstva, posedovanje stručnog naziva diplomirani inženjer mašinstva ili specijalista strukovni inženjer mašinstva (240 ESPB), va-zduhoplovni smer,
- poznavanje jednog stranog jezika (prednost engleski i ruski),
- poznavanje rada na računaru.

Radno mesto pod rednim brojem 9:
- Završene studije mašinskog inženjerstva, posedovanje stručnog naziva diplomirani inženjer mašinstva ili specijalista strukovni inženjer mašinstva (240 ESPB),
- poznavanje jednog stranog jezika (prednost engleski i ruski),
- poznavanje rada na računaru.

Radno mesto pod rednim brojem 10:
- Završene studije tehnološkog inženjerstva, posedovanje stručnog naziva diplomirani inženjer tehnologije ili specijalista strukovni inženjer tehnologije (240 ESPB), oblast hemijsko inženjerstvo,
- poznavanje jednog stranog jezika (prednost engleski i ruski),
- poznavanje rada na računaru.

Radno mesto pod rednim brojem 11:
- Završene studije tehnološkog inženjerstva, posedovanje stručnog naziva diplomirani inženjer tehnologije ili specijalista strukovni inženjer tehnologije (240 ESPB), oblast hemijsko inženjerstvo,
- poznavanje jednog stranog jezika (prednost engleski i ruski),
- poznavanje rada na računaru.

Radno mesto pod rednim brojem 12:
- Završene studije mašinskog inženjerstva, posedovanje stručnog naziva inženjer ma-šinstva ili strukovni inženjer mašinstva (180 ESPB), vazduhoplovni smer,
- poznavanje jednog stranog jezika (prednost engleski i ruski),
- poznavanje rada na računaru.

Radno mesto pod rednim brojem 13:
- Završene studije mašinskog inženjerstva, posedovanje stručnog naziva inženjer ma-šinstva ili strukovni inženjer mašinstva (180 ESPB), vazduhoplovni smer,
- poznavanje jednog stranog jezika (prednost engleski i ruski),
- poznavanje rada na računaru.

Radno mesto pod rednim brojem 14:
- Završena srednja škola za saobraćajna zanimanja, posedovanje 5. stepena stručne spre-me (VKV), odnosno specijalizacija,
- vozačka dozvola „D“ kategorije.

Radno mesto pod rednim brojem 15:
- Završena srednja škola za mašinska zanimanja, posedovanje 5. stepena stručne spreme (VKV), odnosno specijalizacija,
- položen specijalistički ispit za rukovaoca parnih kotlova sa ATK.

Radno mesto pod rednim brojem 16:
- Završena srednja škola za vazduhoplovnotehnička zanimanja, položen specijalistički ispit za VKV avio-mehaničara.

Radno mesto pod rednim brojem 17:
- Završena srednja škola za zanimanja mototehničke struke, položen specijalistički ispit za VKV auto-mehaničara.

Radno mesto pod rednim brojem 18:
- Završena srednja škola za zanimanja metalske struke, položen specijalistički ispit za VKV za preciznog mehaničara.

Radno mesto pod rednim brojem 19:
- Završena srednja škola za vazduhoplovnotehnička zanimanja, položen specijalistički ispit za VKV avio-mehaničara.

Radno mesto pod rednim brojem 20:
- Završena srednja škola za zanimanja metalske struke, položen specijalistički ispit za VKV metalostrugara.

Radno mesto pod rednim brojem 21:
- Završena srednja škola za vazduhoplovnotehnička zanimanja, položen specijalistički ispit za VKV avio-mehaničara.

Radno mesto pod rednim brojem 22:
- Završena srednja škola za vazduhoplovnotehnička zanimanja, položen specijalistički ispit za VKV avio-mehaničara.

Radno mesto pod rednim brojem 23:
- Završena srednja škola za elektrotehnička zanimanja, posedovanje odgovarajućeg 5. ste-pena stručne spreme (VKV), odnosno specijalizacija.

Radno mesto pod rednim brojem 24:
- Završena srednja škola za elektrotehnička zanimanja, položen specijalistički ispit za VKV elektromehaničara.

Radno mesto pod rednim brojem 25:
- Završena srednja škola za zanimanja mototehničke struke, položen specijalistički ispit za VKV auto-mehaničara.

Radno mesto pod rednim brojem 26:
- Završena srednja škola za zanimanja metalske struke, obrazovni profil auto-limar, posedovanje odgovarajućeg 5. stepena stručne spreme (VKV), odnosno specijalizacija.

Radno mesto pod rednim brojem 27:
- Završena srednja škola za zanimanja metalske struke, obrazovni profil metalofarbar, posedovanje odgovarajućeg 5. stepena stručne spreme (VKV), odnosno specijalizacija.

Radno mesto pod rednim brojem 28:
- Završena srednja škola za zanimanja metalske struke, položen specijalistički ispit za VKV za preciznog mehaničara.

Radno mesto pod rednim brojem 29:
- Završena srednja škola u trajanju od četiri godine, obrazovni profil birotehničar ili pravni tehničar ili poslovni administrator,
- da poseduje ECDL sertifikat.

Radno mesto pod rednim brojem 30:
- Završena srednja škola u trajanju od četiri godine.

Radno mesto pod rednim brojem 31:
- Završena srednja škola u trajanju od četiri godine,
- položen struči ispit za radnike koji rade na poslovima zaštite od požara.

Radno mesto pod rednim brojem 32:
- Završena srednja škola u trajanju od četiri godine, obrazovni profil elektrotehni-čar.

Radno mesto pod rednim brojem 33:
- Završena srednja škola u trajanju od četiri godine, obrazovni profil elektrotehni-čar.

Radno mesto pod rednim brojem 34:
- Završena srednja škola u trajanju od četiri godine, obrazovni profil hemijsko-tehno-loški tehničar.

Radno mesto pod rednim brojem 35:
- Završena srednja škola za zanimanja metalske struke, obrazovni profil: precizni me-haničar.

Radno mesto pod rednim brojem 36:
- Završena srednja škola u trajanju od četiri godine, za vazduhoplovnotehnička zanima-nja.

Radno mesto pod rednim brojem 37:
- Završena srednja škola u trajanju od četiri godine, obrazovni profil elektrotehni-čar radio i video-tehnike, avio-tehničar za elektronsku opremu ili mehatroničar za radarske sisteme.

Radno mesto pod rednim brojem 38:
- Završena srednja škola u trajanju od četiri godine, obrazovni profil avio-tehničar za vazduhoplove i motore.

Radno mesto pod rednim brojem 39:
- Završena srednja škola u trajanju od četiri godine, obrazovni profil avio-tehničar za vazduhoplove i motore.

Radno mesto pod rednim brojem 40:
- Završena srednja škola u trajanju od četiri godine, obrazovni profil avio-tehničar za vazduhoplove i motore.

Radno mesto pod rednim brojem 41:
- Završena srednja škola u trajanju od četiri godine, obrazovni profil mašinski teh-ničar.

Radno mesto pod rednim brojem 42:
- Završena srednja škola u trajanju od četiri godine, obrazovni profil avio-tehničar za vazduhoplove i motore.

Radno mesto pod rednim brojem 43:
- Završena srednja škola u trajanju od četiri godine, obrazovni profil avio-tehničar za elektronsku opremu vazduhoplova.

Radno mesto pod rednim brojem 44:
- Završena srednja škola u trajanju od četiri godine, obrazovni profil elektrotehni-čar radio i video-tehnike, avio-tehničar za elektronsku opremu ili mehatroničar za radarske sisteme.

Radno mesto pod rednim brojem 45:
- Završena srednja škola u trajanju od četiri godine, obrazovni profil avio-limar.

Radno mesto pod rednim brojem 46:
- Završena srednja škola u trajanju od četiri godine, obrazovni profil avio-tehničar za vazduhoplove i motore.

Radno mesto pod rednim brojem 47:
- Završena srednja škola u trajanju od četiri godine, za vazduhoplovnotehnička zanima-nja.

Radno mesto pod rednim brojem 48:
- Završena srednja škola u trajanju od četiri godine, obrazovni profil mašinski teh-ničar.

Radno mesto pod rednim brojem 49:
- Završena srednja škola u trajanju od četiri godine, obrazovni profil elektrotehni-čar radio i video-tehnike, avio-tehničar za elektronsku opremu ili mehatroničar za radarske sisteme.

Radno mesto pod rednim brojem 50:
- Završena srednja škola u trajanju od četiri godine, obrazovni profil tekstilni teh-ničar.

Radno mesto pod rednim brojem 51:
- Završena srednja škola u trajanju od četiri godine, obrazovni profil avio-tehničar za vazduhoplove i motore.

Radno mesto pod rednim brojem 52:
- Završena srednja škola u trajanju od četiri godine, obrazovni profil elektrotehni-čar komunikacija.

Radno mesto pod rednim brojem 53:
- Završena srednja škola u trajanju od četiri godine mototehničke struke, obrazovni profil auto-mehaničar.

Radno mesto pod rednim brojem 54:
- Završena srednja škola u trajanju od četiri godine mototehničke struke, obrazovni profil auto-mehaničar.

Radno mesto pod rednim brojem 55:
- Završena srednja škola u trajanju od četiri godine mašinske struke, obrazovni pro-fil mašinski tehničar.

Radno mesto pod rednim brojem 56:
- Završena srednja škola u trajanju od četiri godine mašinske struke, obrazovni pro-fil mašinski tehničar.

Radno mesto pod rednim brojem 57:
- Završena srednja škola u trajanju od četiri godine mašinske struke, obrazovni pro-fil mašinski tehničar.

Radno mesto pod rednim brojem 58:
- Završena srednja škola u trajanju od četiri godine mašinske struke, obrazovni pro-fil mašinski tehničar.

Radno mesto pod rednim brojem 59:
- Završena srednja škola u trajanju od četiri godine hemijske struke, obrazovni profil vulkanizer.

Radno mesto pod rednim brojem 60:
- Završena srednja škola u trajanju od četiri godine hemijske struke, obrazovni profil vulkanizer.

Radno mesto pod rednim brojem 61:
- Završena srednja škola u trajanju od četiri godine hemijske struke, obrazovni profil vulkanizer.

Radno mesto pod rednim brojem 62:
- Završena srednja škola u trajanju od tri godine, obrazovni profil: građevinski bra-var.

Radno mesto pod rednim brojem 63:
- Završena srednja škola u trajanju od tri godine, obrazovni profil: limar.

Radno mesto pod rednim brojem 64:
- Završena srednja škola u trajanju od tri godine, obrazovni profil: metalofarbar.

Radno mesto pod rednim brojem 65:
- Završena osnovna škola.


II. Zajedničko za sva formacijska mesta:

- Izborni postupak:
U izbornom postupku biće primenjeni Kriterijumi propisani Odlukom o utvrđivanju mera za sprovođenje strategije karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, a koji obuhvataju:
- prosek ocena sa poslednjeg nivoa školovanja (40% od ukupnog broja bodova),
- psihološka procena kandidata (40% od ukupnog broja bodova),
- razgovor sa kandidatom (20% od ukupnog broja bodova),
- medicinsko-zdravstvena procena i
- bezbednosna provera.


- Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak:
Kandidati čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi dokazi i koji ispunjavaju sve uslove za zaposlenje na formacijskim mestima za koja konkurišu biće upućeni na procenu psiholoških kapaciteta u nadležne vojnozdrav-stvene ustanove. Navedena procena vrši se pomoću standardizovanih testova. O datumu, vremenu i mestu obavljanja procene psiholoških kapaciteta, i razgovora sa kandidatom, kandidati će biti obavešteni pisanim putem ili putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavi.

Kandidati koji ne zadovolje na psihološkoj proceni ili koji se ne odazovu pozivu da uče-stvuju u ovoj fazi izbornog postupka gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku.

Sa kandidatima koji zadovolje psihološku procenu, konkursna komisija obaviće razgovor, koji će se bodovati sa 20% od ukupnog broja bodova, u skladu sa Odlukom o utvrđivanju mera za sprovođenje strategije karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije.
Za kandidate koji uđu u najuži izbor, uz njihovu pisanu saglasnost biće izvršena bezbed-nosna provera u skladu sa Pravilnikom o bezbednosnim proverama lica koje obavlja Vojnobezbednosna agencija.

Izabrani kandidati pre prijema u radni odnos dostaviće lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za rad na formacijskom mestu na koje su konkurisali.


III. Mesto rada: Batajnica.


IV. Rok za podnošenje prijava na javni konkurs:

15 (petnaest) dana. Počinje da teče narednog dana od dana kada je javni konkurs oglašen u magazinu „Odbrana”.

V. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu:

potpukovnik, mr Zvonimir Lević, dipl.inž., telefon 011/3716-012.

VI. Adresa na koju se podnosi prijava za javni konkurs:

Poštom preporučeno na adresu: VZ „Moma Stanojlović” – Batajnica, za pukovnika Milenka Pavlovića 160, 11273 Batajnica, sa naznakom „za javni konkurs”.

VII. Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs:

Uz prijavu u kojoj se navode osnovni lični podaci, adresa stanovanja, kontakt-telefon, meil adresa, redni broj formacijskog mesta na koje se konkuriše, kandidati pored krat-ke biografije prilažu i sledeće:
1. Za formacijska mesta pod rednim brojem 1 do 13: original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema, odnosno stečeno propisano zvanje; uvere-nje o državljanstvu (ne starije od šest meseci); izvod iz matične knjige rođenih (ako nije novi obrazac – ne starije od šest meseci); original ili overena fotokopija do-kaza o poznavanju rada na računaru; original ili overena fotokopija dokaza o pozna-vanju stranog jezika; original ili overene fotokopije isprava kojima se dokazuje rad-no iskustvo (rešenja, potvrde poslodavca i drugi akti iz kojih se vidi na kojim po-slovima i u kom periodu je stečeno radno iskustvo); uverenje nadležnog organa MUP-a da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora u trajanju od najmanje šest (6) meseci; uverenje nadležnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni od-nos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa.

2. Za formacijska mesta pod rednim brojem 14 do 28: original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje zahtevana stručna sprema, odnosno stečeno propisano zva-nje; original ili overena fotokopija svedočanstva za svaki završen razred srednje škole; uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci); izvod iz matične knjige rođenih (ako nije novi obrazac – ne starije od šest meseci); original ili overene fotokopije isprava kojima se dokazuje radno iskustvo (rešenja, potvrde poslodavca i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i u kom periodu je stečeno radno isku-stvo); uverenje nadležnog organa MUP-a da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora u trajanju od najmanje šest (6) meseci; uverenje nadležnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog po-vrede dužnosti iz radnog odnosa.

3. Za formacijska mesta pod rednim brojem 29 do 64: original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje zahtevana stručna sprema, odnosno stečeno propisano zva-nje; original ili overena fotokopija svedočanstva za svaki završen razred srednje škole; uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci); izvod iz matične knjige rođenih (ako nije novi obrazac – ne starije od šest meseci); original ili overene fotokopije isprava kojima se dokazuje radno iskustvo (rešenja, potvrde poslodavca i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i u kom periodu je stečeno radno isku-stvo); uverenje nadležnog organa MUP-a da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora u trajanju od najmanje šest (6) meseci; uverenje nadležnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog po-vrede dužnosti iz radnog odnosa.

Za formacijsko mesto pod rednim brojem 29 potrebno je dostaviti i original ili overenu fotokopiju sertifikata ECDL, a za formacijsko mesto pod rednim brojem 31 potreban je original ili overena fotokopija dokaza o položenom stručnom ispitu za poslove zaštite od požara.

4. Za formacijsko mesto pod rednim brojem 65: original ili overena fotokopija svedo-čanstva osnovne škole kojom se potvrđuje zahtevana stručna sprema; uverenje o drža-vljanstvu (ne starije od šest meseci); izvod iz matične knjige rođenih (ako nije novi obrazac – ne starije od šest meseci); original ili overene fotokopije isprava koji-ma se dokazuje radno iskustvo ( rešenja, potvrde poslodavca i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i u kom periodu je stečeno radno iskustvo); uverenje nadle-žnog organa MUP-a da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora u trajanju od najmanje šest (6) meseci; uverenje nadležnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa.

Svi dokazi se prilažu u originalu ili u fotokopiji, koja je overena u opštini, sudu ili kod javnog beležnika.


Napomena:

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini, sudu ili kod javnog beležnika biće odbačene zaključkom.

Saglasno odredbi člana 125. Zakona o Vojsci Srbije, pri izboru za prijem u službu u svojstvu civilnog lica na službi u Vojsci Srbije dodatno se vrednuje činjenica da je kandidat supružnik, odnosno član porodice poginulog profesionalnog pripadnika Voj-ske Srbije, poginulog ili umrlog od posledica povreda zadobijenih u vršenju službe u Vojsci Srbije, dete palog borca, supružnik profesionalnog pripadnika Vojske Srbije premeštenog iz jednog u drugo mesto službovanja i supružnik, odnosno član porodice profesionalnog vojnog lica. Nakon realizacije svih aktivnosti u selekciji, a pre for-miranja liste za izbor, navedenim kandidatima koji ispunjavaju uslove člana 125. Zakona o Vojsci Srbije, ukupno ostvaren broj bodova uvećava se za 5%.

Probni rad obavezan je za sve one kandidate koji prvi put zasnivaju radni odnos u držav-nom organu. Probni rad za radni odnos zasnovan na neodređeno vreme traje 6 meseci. Zapo-slenom koji ne zadovolji na probnom radu otkazuje se radni odnos bez prava na novčanu na-knadu zbog otkaza.

Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju imenuje ministar odbrane.

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/16) propisano je, pored ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o ko-jima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.
Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti: da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učini-ti sam. Navedenu izjavu moguće je preuzeti u VZ „Moma Stanojlović” – Batajnica. Potpi-sanu izjavu neophodno je dostaviti uz napred navedene dokaze, kako bi organ mogao dalje da postupa.
Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljan-stvu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje iz MUP-a da lice nije osuđivano na kaznu zatvora u trajanju od najmanje 6 meseci; uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa.

Kandidati koji konkurišu na više formacijskih mesta podnose pojedinačne prijave za svako formacijsko mesto na koje konkurišu, u kojima navode uz koju od prijava su prilo-žili tražene dokaze.

Lice koje je već zaposleno u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, a koje se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih pod-nosi rešenje o raspoređivanju na radno mesto, odnosno na formacijsko mesto u organu u kojem radi ili rešenje da je neraspoređeno.

- Izjava