Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
19.01.2018.

SaopštenjePovodom zlonamernih tumačenja informacije o privođenju Aleksandra Radića, obaveštavamo javnost da je Vojna policija 27.12.2017. godine na aerodromu Batajnica zatekla imenovanog prilikom neovlašćenog prisustva u vojnom objektu koji pripada Tehničkom opitnom centru. Tom prilikom Radić je, takođe neovlašćeno, fotografisao novo naoružanje i vojnu opremu u trenutku ispitivanja na avionu „Orao“.

Aleksandar Radić nije imao dozvolu za ulazak u vojni objekat i boravak na aerodromu Batajnica, kao ni za fotografisanje i snimanje,  niti je za to podneo bilo kakav zahtev. Naglašavamo da je u svim armijama sveta zabranjeno prisustvo i boravak lica u vojnim objektima, ukoliko za to nemaju odobrenje nadležnih organa.

Uz saglasnost i prisustvo Radića izvršen je uvid u materijal koji je snimio fotoaparatom, nakon čega su obavešteni nadležni organi Ministarstva unutrašnjih poslova. Po dolasku policijskih službenika Radić je, u skladu sa članom 53. stav 9. Zakona o Vojsci Srbije, predat sa dokumentacijom i opremom koju je imao kod sebe na dalju nadležnost i postupanje organa MUP. Postupak u vezi sa ovim slučajem je u nadležnosti javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

Nadležni organi Vojske Srbije u navedenom slučaju su postupili u skladu sa svojim ovlašćenjima i sproveli odgovarajuće procedure, te navodi da je nalog za privođenje izdao ministar odbrane, načelnik Generalštaba VS, ili pomoćnik ministra odbrane za materijalne resurse nisu istiniti, kao ni da je Vojna policija protiv Aleksandra Radića podnela krivičnu prijavu.