Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
24.11.2017.

Oglas radi otuđenja nepokretnosti koje nisu neophodne za funkcionisanje Vojske Srbije putem prikupljanja pismenih ponudaREPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU
REPUBLIKE SRBIJE
Beograd, ul. Kralja Milana br. 16
 
Na osnovu člana 27. stav 1. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br. 72/11, 88/13 i 105/14), raspisuje
 
O  G  L  A  S
RADI  OTUĐENjA NEPOKRETNOSTI KOJE NISU NEOPHODNE ZA FUNKCIONISANjE VOJSKE SRBIJE
PUTEM PRIKUPLjANjA PISMENIH PONUDA
 
  1. PREDMET OTUĐENjA
 
1. Vojni kompleks – "Medoševac" skladište PG u Nišu, koga čini 8 (osam) objekata, ukupne površine 791,53 m2, i to: KN-2 (stražara), površine 61,80 m2, KN-3 (nadstrešnica), površine 63,54 m2, KN-4 (magacin), površine 62,98 m2, KN-6 (bunker za komandno mesto), površine 28,48 m2, KN-7 (rezervoar), površine 184,96 m2, KN-8 (rezervoar), površine 184,96 m2, KN-9 (magacin MS tehničke službe), površine 204,00 m2 i KN-18 (stražarnica), površine 0,81 m2, svi postojeći na kat. parc. br. 79, i zemljište, ukupne površine 39.594,00 m2 koga čini kat. parc. br. 79, KO Medoševac, upisana u LN br. 1539, KO Medoševac u postupku javnog nadmetanja, odnosno postupku prikupljanja pismenih ponuda, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 1.782.621,82 evra.
  Visina depozita 1.700.000,00 dinara, poziv na broj 20177014642560201704

2. Vojni kompleks „Šikara“ vežbalište u Somboru koji čini zemljište i to kat. parc. br. 20311/2, površine 2 ha 69 a 84 m2 i kat. parc. br. 20311/3, površine 1 ha 10 a 38 m2, odnosno ukupne površine 3 ha 80 a 22 m2, upisane u LN broj 5251 KO Sombor-2, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 61.937,54 evra.
       Visina depozita 60.000,00 dinara, poziv na broj 20177024642560201704
 
3. Vojni kompleks „Ul. Voje Dulić br. 2“ po nameni Klub Vojske u Požarevcu, spratnosti Po+P+1, površine 1592,86 m2, koji se nalazi u ul. Voje Dulića br. 2, postojeći na kat. parc. br. 1239 KO Požarevac, sa zemljištem koje   čini kat. parc. br. 1239 KO Požarevac, ukupne površine 8a 90 m2, sve upisano u LN broj 15716 KO Požarevac, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu  od 1.578.636,50 evra.
  Visina depozita 1.500.000,00 dinara, poziv na broj 20177034642560201704
 
4. Vojni kompleks – "Lečilište Avala", kasarna u Beogradu-Voždovac, koga čini 6 (šest) objekata, ukupne površine 677,91 m2, i to: objekat KN-2, stambeni zidani objekat, površine 110,80 m2, objekat KN-3, stambeni zidani objekat, površine 169,62 m2, objekat KN-4, stambeni zidani objekat, površine 195,90  m2,  objekat KN-5, stambeni zidani objekat, površine 103,97 m2, objekat KN-6, garaža zidana, površine 75,60  m2 i  objekat KN-7, trafostanica zidana, površine 22,02  m2, svi postojeći na kat. parc. br. 61/2 KO Ripanj, sa zemljištem koje čini kat. parc. br. 61/2 KO Ripanj, ukupne površine 175.519,00 m2, upisana u LN br. 5461 KO Ripanj,  po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 732.749,99 evra.
     Visina depozita 700.000,00 dinara, poziv na broj 20177044642560201704
 
5. Vojni kompleks „KP 13368/1, 13368/3, 13390/1, 13422/1  i 13422/2 KO Zrenjanin I“ u Zrenjaninu i to zemljište koje čini kat. parc. br. 13368/1, površine 32 a 48 m2, kat. parc. br. 13368/3, površine 1 a 53 m2, kat. parc. br.  13390/1, površine 32 a 38 m2, kat. parc. br. 13422/1, površine 62 a 48 m2 i kat. parc. br. 13422/2, površine 24 m2,  odnosno ukupne površine 1 ha  29 a 11 m2, sve upisane u list nepokretnosti broj 21219 KO Zrenjanin I, po sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 35.773,39 evra.
    Visina depozita 35.000,00 dinara, poziv na broj 20177054642560201704

6. Vojni kompleks „Ul. Mišarska br. 3, stan br. 6“, koji čini jednosoban stan broj 6, u Beogradu, u ul. Mišarska br. 3, na prvom spratu površine 20 m2, u objektu broj 1, postojećem na kat. parc. br. 5075 KO Vračar, upisanom u LN br. 3077 KO Vračar, kao „stambena zgrada za kolektivno stanovanje-ulična”, koji stan je upisan kao poseban deo broj 6 kao jednosoban stan na prvom spratu, po ukupnoj  početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 27.461,35 evra.
    Visina depozita 30.000,00 dinara, poziv na broj 20177064642560201704

7. Vojni kompleks „Ul. Mišarska br. 3, stan br. 4“, koji čini jednosoban stan broj 4, u Beogradu, u ul. Mišarska br. 3, na prvom spratu površine 28 m2, u objektu broj 1, postojećem na kat. parc. br. 5075 KO Vračar, upisanom u LN br. 3077 KO Vračar, kao „stambena zgrada za kolektivno stanovanje-ulična”, koji stan je upisan kao poseban deo broj 4 kao jednosoban stan na prvom spratu, po ukupnoj  početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 38.445,90 evra.
    Visina depozita 40.000,00 dinara, poziv na broj 20177074642560201704
 
8. poslovni prostor – lokal boj 2 površine 26m2, u ul. Rajka Mitića br. 28, u Beogradu,  u prizemlju stambeno poslovne zgrade, postojeće na kat. parc. br. 20605/1 KO Savski Venac, upisan u LN broj 1596 KO Savski Venac,  kao poseban deo objekta 1 pod rednim brojem 2 kao „poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost-lokal“, po ukupnoj  početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 43.267,20 evra.
    Visina depozita 40.000,00 dinara, poziv na broj 20177084642560201704
 
9. poslovni prostor – lokal boj 4 površine 31m2, u ul. Rajka Mitića br. 28, u Beogradu,  u prizemlju stambeno poslovne zgrade, postojeće na kat. parc. br. 20605/1 KO Savski Venac, upisan u LN broj 1596 KO Savski Venac,  kao poseban deo objekta 1 pod rednim brojem 4 kao „poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost-lokal“, po ukupnoj  početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 51.587,81 evro.
    Visina depozita 50.000,00 dinara, poziv na broj 20177094642560201704
 
10. poslovni prostor - lokal 2, površine 29m2 u ul. Generala Pavla Jurišića Šturma 4A, (prethodni naziv ulice Veljka Lukića Kurjaka) u Beogradu, u prizemlju poslovne zgrade, postojeće na kat. parc. br. 20576/1 KO Savski Venac, upisan u LN 819 KO Savski Venac, kao poseban deo objekta broj 1 pod rednim brojem 2, kao „poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost“, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 41.693,99 evra.
                   Visina depozita 40.000,00 dinara, poziv na broj 20177104642560201704
 
11. poslovni prostor -  lokal broj 9 površine 45m2, u ul. Rajka Mitića br. 28A, u Beogradu, u niskom prizemlju stambeno poslovne zgrade,  postojeće na kat. parc. br. 20605/1 KO Savski Venac, upisan u LN broj 1596 KO Savski Venac, kao poseban deo objekta br. 2, pod rednim brjem 9, kao „poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost-lokal“, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 74.885,53 evra.
                   Visina depozita 75.000,00 dinara, poziv na broj 20177114642560201704
 
12. poslovni prostor, površine 37 m2, u Novom Beogradu, u prizemlju zgrade u ul. Bulevar Arsenija Čarnojevića broj 35, postojeće na kat. parc. broj 2852 KO Novi Beograd,  upisan u LN broj  2446 KO Novi Beograd, kao poseban deo zgrade broj 2, pod rednim brojem 1, kao „poslovni prostor trgovine“,  po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 40.470,81 evra.
                  Visina depozita 40.000,00 dinara, poziv na broj 20177124642560201704
 
13.  Vojni kompleks „Ul. Jovana Popovića bb” Klub vojske Srbije u Beloj Crkvi, ukupne površine 3231,23 m2, i to: objekat KN-2 (Klub vojske), površine 2827,03 m2, objekat KN-3 (kuglana), površine 196,44 m2, objekat KN-4 (zgrada za hidroforsko postrojenje), površine 17,06 m2 i objekat KN-6 (kuhinja sa restoranom), površine 190,70 m2, svi postojeći na kat. parc. broj 2247 KO Bela Crkva, i zemljište koje čini kat. parc. broj 2247 KO Bela Crkva, ukupne površine 42 a 88 m2, upisana u LN broj 1880 KO Bela Crkva, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 384.493,00 evra.
                 Visina depozita 380.000,00 dinara, poziv na broj 20177134642560201704
 
Za vojni kompleks pod rednim br. 1 i 4, se pretpostavlja da su tokom NATO bombardovanja zagađeni neeksplodiranim ubojnim sredstvima, da isti nisu ispitani i nisu očišćeni od neeksplodiranih ubojnih sredstava i troškovi ispitivanja i čišćenja padaju na teret kupaca.
Svi vojni kompleksi i poslovni prostori mogu se razgledati, uz prethodnu najavu obilaska, dana 4. i 5. decembra 2017. godine, u vremenu od 12,00 do 13,00 časova.
Sve potrebne informacije povodom ovog oglasa, mogu se dobiti u vremenu od 10 do 15 časova u Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije, na telefon 011/3346-607 i u Ministarstvu odbrane, o statusu vojnih kompleksa i u vezi obilaska istih, od vojnih službenika Jelene Grujić i Stefana Stefanovića, na telefon 011/3201-759.
 
2. USLOVI OTUĐENjA
 
Predmetne nepokretnosti otuđuju se kao jedinstvene celine, u postojećem –„viđenom“ stanju, bez prava kupca na naknadne reklamacije.                                        
Konačna kupoprodajna cena nepokretnosti biće utvrđena nakon sprovedenog postupka prikupljanja pismenih ponuda.
Kupoprodajna cena nepokretnosti, utvrđena u visini najpovoljnije ponude, uplatiće se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, na uplatni račun budžeta Republike Srbije.
Rok plaćanja kupoprodajne cene je 8 (osam) dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.
 
3. USLOVI PRIJAVLjIVANjA
 
Rok za podnošenje ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja oglasa.
Pravo učešća na oglasu imaju sva pravna lica i fizička lica, koja uplate depozit u visini naznačenoj pored svakog vojnog kompleksa, a koja ispunjavaju uslove oglasa.
Uredna i potpuna pisana ponuda, pored ostalog, mora da sadrži sve podatke o podnosiocu ponude, i to:
            - za fizička lica: ime i prezime, adresu stana i fotokopiju lične karte;
            - za pravna lica: naziv i sedište, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar privrednih subjekata, kopiju ugovora o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke kod koje ima račun, kopiju rešenja o dodeljenom poreskom identifikacionom broju - PIB, ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje (direktor), njegov potpis i pečat;
            - broj računa za vraćanje depozita
 
Polaganje depozita vršiće se uplatom na račun: 840-833804-55 Republička direkcija za imovinu Republike Srbije – depozit za sprovođenje postupka raspolaganja vojnom i drugom državnom imovinom, sa pozivom na broj naveden uz svaki kompleks pojedinačno.
Ponude se, uz dokaz o uplati depozita, dostavljaju na adresu:
 
Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, 11000 Beograd, ul. Kralja Milana br. 16, preporučenom pošiljkom ili se lično predaju na pisarnici Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, u zatvorenoj koverti na kojoj je jasno označeno: PONUDA ZA KUPOVINU - redni broj i naziv nepokretnosti - NE OTVARAJ.
Nepotpune i neblagovremene ponude neće biti razmatrane.
Ponuda u kojoj cena nije navedena u evrima ili je data opisno neće se razmatrati.
 
4. IZBOR NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA
 
Postupak otvaranja pismenih ponuda sprovešće se komisijski.
Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene kupoprodajne cene, kao i da ispunjava sve uslove ovog oglasa.
U slučaju da dva ili više ponuđača ponude istu kupoprodajnu cenu Direkcija zadržava pravo da po slobodnom uverenju i proceni izvrši izbor najpovoljnijeg ponuđača.
Ukoliko na oglas pristigne jedna ponuda, ista će se uzeti u razmatranje.
Ukoliko ponuđač čija je ponuda proglašena najpovoljnijom, u roku od 8 dana od dana prijema poziva za zaključenje ugovora, ne potpiše ugovor, smatraće se da je odustao od kupoprodaje, a na zaključenje ugovora biće pozvan sledeći najpovoljniji ponuđač.
Učesnike oglasa Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, obavestiće pismeno o izboru najpovoljnije ponude, u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke nadležnog organa, o izboru najpovoljnijeg ponuđača.
Depozit se u slučaju da ponuđač ne bude izabran kao najpovoljniji, vraća u roku od 20 radnih dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, a u slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od zaključenja ugovora, uplaćeni depozit neće biti vraćen.