Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
10.11.2017.

Unapređenje saradnje u oblasti odbrane sa NemačkomRedovne bilateralne odbrambene konsultacije sa predstavnicima Oružanih snaga Savezne Republike Nemačke održane su u Saveznom ministarstvu odbrane Nemačke. Delegacije dva ministarstva predvodili su načelnik Uprave za međunarodnu vojnu saradnju kapetan bojnog broda Milan Konjikovac i načelnik Decernata za međunarodnu saradnju Bundesvera kapetan fregate Markus Nolte.
 
Sagovornici su istakli da je saradnja u oblasti odbrane intenzivna i raznovrsna, uz prostor za dalji kvalitativan napredak, kao i da zajedničko angažovanje u EU misiji u Maliju predstavlja krunu vojne saradnje i dobru osnovu za jačanje poverenja. Potvrđeno je opredeljenje za dalji razvoj saradnje u težišnim i oblastima od obostranog interesa.
 
Kapetan bojnog broda Konjikovac izjavio je da je bilateralna saradnja u oblasti odbrane sa Nemačkom temeljna i sadržajna, kao i da prati ukupan trend razvoja odnosa dve zemlje. Naglasio je da će susreti na najvišem nivou zaokružiti odličnu i bogatu vojnu saradnju, i potvrditi značaj koji obe zemlje daju jačanju odnosa. Istakao je važnost potpisivanja novog Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između vlada Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke radi definisanja pravnog okvira.
 
Daljoj izgradnji poverenja doprinela bi realizacija zajedničke obuke i vežbi, što bi dalo poseban kvalitet saradnji i podiglo nivo operativnih i funkcionalnih sposobnosti oružanih snaga. Preneo je spremnost za jačanje vojnoekonomske saradnje, kao oblasti u kojoj ima najviše prostora za unapređenje i stvaranje vidljivijih rezultata.
 
Kapetan fregate Nolte je ocenio da su odbrambene konsultacije odlična prilika za razmatranje načina i modaliteta za produbljivanje i razvoj saradnje u oblasti odbrane. Analiza aktivnosti i Plana bilateralne saradnje u tekućoj godini pokazuje da su aktivnosti dobro definisane, a da je Plan objektivan i da u potpunosti odražava zajednički interes, uz ostvareni zadovoljavajući napredak.
 
Savezno ministarstvo odbrane nastaviće sa podrškom Ministarstvu odbrane Republike Srbije kroz program „Pomoć u obuci i školovanju“, a saglasio se sa predlogom o potrebi dvosmernosti vojnoobrazovne saradnje i većeg prisustva pripadnika nemačkih Oružanih snaga u vojnoobrazovnim institucijama u Republici Srbiji. Istakao je pozitivna iskustva iz zajedničkog angažmana vojnomedicinskih timova u multinacionalnim operacijama, kao i spremnost za intenzivniju zajedničku obuku i vežbe, i njihov doprinos jačanju izgradnje poverenja na terenu.
 
Razmotreni su predlozi i usaglašene aktivnosti bilateralne vojne saradnje za 2018. godinu.