Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
09.11.2017.

Održan dinamički prikaz dela projekta "1500+"Dinamičkom prikazu dela projekta "1500+" i testiranju novog streljačkog naoružanja, zaštitne balističke opreme i drugih sredstava iz proizvodnog programa preduzeća odbrambene industrije Srbije, na poligonu „Nikinci“, danas su prisustvovali ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković sa saradnicima. 
 
Ministar Vulin podsetio je da se po naređenju vrhovnog komandanta Vojske Republike Srbije, predsednika Aleksandra Vučića, projekat "1500" nastavlja projektom "1500+".
 
- To je naš način da pokažemo da ćemo armiju i dalje unapređivati, da će svaki naš vojnik biti opremljen u skladu sa najvišim svetskim standardima i da će moći da se nosi sa svakom opasnosti i svakim izazovom koji može pred njega biti postavljen. Mi smo vam danas pokazali novu generaciju streljačkog naoružanja ali i novu balističku zaštitu i opremu, prikazali smo vam i nova vozila, novu optiku i pokazali smo vam, što je najvažnije, sve ono što je produkt naše pameti i našeg znanja. Ovo su osmislili i uradili, u najvećoj mogućoj meri, naši konstruktori i inženjeri, naša odbrambena industrija Srbije - rekao je ministar odbrane i dodao da nema mnogo zemalja u svetu koje mogu da se pohvale da rade tako široku paletu proizvoda namenjenih vojsci.
 
- Naša Vojska, zahvaljujući ovakvoj politici i ovakvom opremanju, moći će da se nosi sa bilo kojim izazovom koji se pred nju postavi, naš vojnik će biti zaštićen, biće mu svakako povećana i efikasnost baš kao i naših jedinica, a biće omogućeno našim starešinama da na bolji i bezbedniji način komanduju. Biće omogućeno da naša armija zaista može da se ponosi onim što smo danas ovde prikazali.  Najznačajniji svetski časopisi u ovoj oblasti su govorili i pisali o prikazu naše "Slobode 2017", posebno obraćajući pažnju na modularnu pušku, produkt naše pameti i našeg znanja a poštovanu i cenjenu svuda u svetu, baš kao što je i naša Vojska - rekao je ministar Aleksandar Vulin.
 
Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković istakao je da se u Vojsci Srbije pažljivo prati sve što se događa na savremenom bojištu, u skladu sa naglim i brzim razvojem savremenih sredstava naoružanja i vojne opreme.
 
- Najvažnije od svega je da naš vojnik na bojištu bude dobro zaštićen i da njegovi vitalni delovi tela budu zaštićeni a sredstva koja ste danas videli pružaju najveći mogući stepen zaštite našem vojniku koji je najmanje jednak sa stepenom zaštite svakog vojnika mnogo savremenijih i razvijenijih zemalja. Takođe, sa sredstvima i opremom kojom raspolaže vojnik, on može lako i brzo da uoči opasnost što je veoma važno a isto tako i da brzo na nju reaguje. Videli ste efikasnost dejstva iz streljačkog naoružanja, sa borbenog oklopnog vozila, a smatram najvažnijim to što smo danas mogli da uočimo da smo uspeli, uprkos svim teškoćama, da sačuvamo kapacitete naše odbrambene industrije i da sposobnost našeg vojnika, a samim tim i naše vojske, ne zavisi od drugih, odnosno od uvoza već da mi razvijamo ono što nam treba - rekao je general Diković.
 
V.d. pomoćnika ministra za materijalne resurse Nenad Miloradović  podsetio je da projekat "1500+" predstavlja nastavak opremanja elitnih jedinica Vojske Srbije najsavremenijim naoružanjem i vojnom opremom, prethodno započet kroz realizaciju projekta "1500".

- Prikazanim naoružanjem značajno će se povećati sposobnosti, pre svega, pešadijskih i specijalnih jedinica Vojske Srbije  i to je jedan od naših prioriteta i on se odvija u sklopu znatno šireg projekta razvoja i povećanja sposobnosti naoružanja Vojske Srbije koji je započeo pre dve godine i predviđa da se 90 sistema novog i modernizovanog naoružanja municije i vođenih raketa ali i ostalog uvede u Vojsku Srbije i da se njene sposobnosti dovedu na zadati nivo - rekao je Miloradović.
 
Projekat "1500+" obuhvata naoružanje i vojnu opremu iz domaćeg razvoja u koje spada nova generacija streljačkog naoružanja povećane efikasnosti, koja obuhvata modularne automatske puške M17  6,5 x 39 mm / 7,62x39 mm, snajperske puške repetirke M07 i poluautomatske M91 / 16, dalekometne snajperske puške 12,7 mm M12 i taktičke pištolje E3 9mm PARA -  što su sve proizvodi "Zastava oružja a.d." Kragujevac i RBGR 40mm, koji proizvodi PPT Namenska.
 
Opremu čini i nova generacija municije 6,5 x 39 mm GRENDEL i 7,62 x 54R, kao i nova generacija nišanskih sistema za automatske puške (optički i refleksni nišan) i optoelektronski video nišan kao i osmatračko- nišanskih monokulara i binokulara za noćna dejstva.
 
Sredstva kojima se jedinice Vojske Srbije opremaju u okviru projekta "1500+" su i  savremeni komplet zaštitne balističke i taktičke opreme, naoružana daljinski upravljana bezposadna platforma "Miloš",  nova generacija osmatračkih optoelektronskih sistema "MIP-1" kao i oklopna borbena vozila "Lazar- 3".
 
 Osim navedenog, projekat "1500+" obuhvata i set komunikaciono-informatičke opreme sa odgovarajućim softverima komandno-informacionog sistema, izviđačke bespilotne vazduhoplovne platforme "Vrabac" i KVADKOPTER i nova neborbena vozila ZASTAVA NTV.
 
photoFOTOGALERIJA
videoVIDEOGALERIJA
09.11.2017
mp4 (206,87 MB)
Izjava ministra Vulina
09.11.2017
mp4 (208,53 MB)
Izjava generala Dikovića
09.11.2017
mp4 (227,52 MB)
Izjava pomoćnika ministra za materijalne resurse Miloradovića
09.11.2017
mp4 (193,75 MB)
Prikaz