Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
10.05.2017.

Unapređenje održavanja šuma u vojnim kompleksima
Ministar odbrane Zoran Đorđević sastao se danas sa vršiocem dužnosti direktora JP „Srbijašume“ Predragom Aleksićem i direktorkom JP „Vojvodinašume“ Martom Takač sa kojima je razgovarao o načinu na koji je moguće unaprediti održavanje šumskih kompleksa koji se nalaze u vojnim objektima.

Kako je istakao ministar Đorđević, koji je inicirao današnji sastanak, osnovna namera Ministarstva odbrane jeste da se profesionalna vojska, pre svega, posveti svojim primarnim dužnostima – obuci i osposobljavanju, a da se poslovi u vezi sa održavanjem šuma, kao što su sanitarna seča ili pošumljavanje, prepuste stručnjacima za tu delatnost.

„Interes Ministarstva odbrane jeste spremna, obučena i opremljena Vojska i to je naš prioritet. Sa druge strane, želimo da se šume čiji smo korisnici održavaju na najbolji mogući način, što znači da tome treba da se posveti struka. Očuvanje šumskih kompleksa je, u krajnjem, i državni interes i od značaja je za sve naše građane“, rekao je ministar odbrane.

Predstavnici javnih preduzeća „Srbijašume“ i „Vojvodinašume“ istakli su da su spremni za saradnju, koja će kako su naveli biti od obostrane koristi.

Zajedno sa predstavnicima Ministarstva odbrane, oni će u narednom periodu sagledati stanje šuma u vojnim kompleksima i predložiti mere za unapređenje stanja. Takođe, oni su naglasili da je neophodno definisati pravni okvir za sprovođenje saradnje, odnosno, međusobna prava i obaveze.
Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije korisnici su oko 8000 hektara šumskih kompleksa na teritoriji Republike Srbije. Šume su zastupljene u kasarnama, vojnim ustanovama dohodovnog tipa i na vojnim poligonima.
 
 
photoFOTOGALERIJA