Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
07.04.2017.

Oglas radi otuđenja nepokretnosti koje nisu neophodne za funkcionisanje Vojske Srbije putem prikupljanja pismenih ponuda

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU
REPUBLIKE SRBIJE
Beograd, ul. Kralja Milana br. 16
 
Na osnovu člana 27. stav 1. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br. 72/11, 88/13 i 105/14), raspisuje
 
O  G  L  A  S
RADI  OTUĐENjA NEPOKRETNOSTI KOJE NISU NEOPHODNE ZA FUNKCIONISANjE VOJSKE SRBIJE
PUTEM PRIKUPLjANjA PISMENIH PONUDA
 
PREDMET OTUĐENjA
 
 1. Vojni kompleks - kasarna „Kadinjača“ u Valjevu, koji kompleks čini 15 objekata visokogradnje,  ukupne površine 4.056 m2, postojeći na kat. parc. br. 7785 KO Valjevo i zemljište koje čini kat. parc. br. 7785 površine 2 ha 39 a 09 m2, upisana u LN broj 14765 KO Valjevo, po sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 1.310.636,71 evra.
 
    Visina depozita 1.300.000,00 dinara, poziv na broj 2017701464571201704
 
2. Vojni kompleks – kasarna „NH Žarko Zrenjanin“ u Vršcu, koga čini 40 objekata, ukupne površine 14.898,67 m2, i to:  objekat KN-2 (Upravna zgrada), površine 1450,40 m2, objekat KN-3 (Klub vojnički), površine 338,42 m2, objekat KN-4 (Zgrada za vežbaonicu), površine 709,65 m2, objekat KN-5 (Akumulatorska stanica), površine 256,51 m2, objekat KN-6 (Radionica tehnička), površine 730,87 m2, objekat KN-7 (Magacin), površine 45,65 m2, objekat KN-8 (Magacin), površine 63,17 m2, objekat KN-9 (Klozet), površine 4,22 m2, objekat KN-10 (Garaža zatvorena sa tri strane), površine 534,20 m2, objekat KN-11 (Garaža zatvorena sa tri strane), površine 534,20 m2, objekat KN-12 (Garaža zatvorena sa tri strane), površine 534,20 m2, objekat KN-13 (Nadstrešnica), površine 472,26 m2, objekat KN-14 (Garaža zatvorena sa tri strane), površine 534,20 m2, objekat KN-15 (Garaža zatvorena sa tri strane), površine 516,20 m2, objekat KN-16 (Magacin), površine 337,74 m2, objekat KN-17 (Kotlarnica), površine 93,00 m2, objekat KN-18 (Magacin), površine 8,83 m2, objekat KN-19 (Zgrada sa hidroforskim postrojenjem), površine 19,00 m2, objekat KN-20 (Pekara), površine 154,16 m2, objekat KN-21 (Magacin hrane), površine 412,47 m2, objekat KN-22 (Zgrada za stanovanje vojnika), površine 1344,34 m2,  objekat KN-23 (Zgrada za stanovanje vojnika), površine 1344,34 m2,  objekat KN-24 (Kantina), površine 210,45 m2,  objekat KN-25 (Kuhinja sa trpezarijom), površine 630,73 m2,  objekat KN-26 (Magacin), površine 643,13 m2, objekat KN-27 (Zgrada za stanovanje vojnika), površine 1376,30 m2, objekat KN-28 (Zgrada za stanovanje vojnika), površine 1377,96 m2, objekat KN-29 (Zgrada za plinsku stanicu), površine 4,99 m2,  objekat KN-30 (Kiosk), površine 4,00 m2, objekat KN-94 (Vratara), površine 9,60 m2, objekat KN-97 (Trafostanica), površine 17,47 m2,  objekat KN-98 (Smećara), površine 8,32 m2, objekat KN-99 (Objekat za spaljivanje smeća), površine 16,00 m2, objekat KN-100 (Stolarska radionica), površine 41,80 m2, objekat KN-101 (Nadstrešnica), površine 33,00 m2, objekat KN-102 (Nadstrešnica), površine 27,00 m2,  objekat KN-103 (Bina), površine 32,54 m2, objekat KN-104 (Venjak), površine 22,54 m2, objekat KN-105 (Osmatračnica), površine 4,00 m2, objekat KN-106 (Stražara), površine 0,81 m2, ukupne površine 14.898,67 m2, svi postojeći na kat. parc. br. 24673, br. 24674, br. 24675, br. 24676, br. 24677, br. 24678, br. 24679, br. 9024 i 9672, sve KO Vršac, i zemljište ukupne površine 33ha 62 a 98 m2, i to kat. parc. br. 24673, površine 81 a 33 m2, br. 24674, površine 29 a 03 m2, br. 24675, površine 8 ha 75 a 75 m2, br. 24676, površine 4 a 01 m2, br. 24677, površine 62 a 44 m2, br. 24678, površine 26 a 25 m2, br. 24679, površine 6 ha 64 a 87 m2, sve upisane u LN br. 10624 KO Vršac i kat. parc. br. 9024, površine 15 ha 30 a 46 m2, i br. 9672, površine 88 a 84 m2, upisane u LN broj 14184 KO Vršac, po sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 2.916.756,58 evra.

    Visina depozita 2.900.000,00 dinara, poziv na broj 2017702464571201704
 
3. Vojni kompleks „KP 13368/1, 13368/3, 13390/1, 13422/1  i 13422/2 KO Zrenjanin I“ u Zrenjaninu i to zemljište koje čini kat. parc. br. 13368/1, površine 32 a 48 m2, kat. parc. br. 13368/3, površine 1 a 53 m2, kat. parc. br.  13390/1, površine 32 a 38 m2, kat. parc. br. 13422/1, površine 62 a 48 m2 i kat. parc. br. 13422/2, površine 24 m2,  odnosno ukupne površine 1 ha  29 a 11 m2, sve upisane u list nepokretnosti broj 21219 KO Zrenjanin I, po sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 44.716,73 evra.
 
       Visina depozita 45.000,00 dinara, poziv na broj 2017703464571201704
 
4. Vojni kompleks – „Novi Dobočaš", skladište u Irigu, a koga čine 22 (dvadesetdva) objekta visokogradnje, ukupne površine 1.861,86 m2 i to: objekat KN-2 magacin UBC, zidano-montažni, površine 420,20 m2, objekat KN-3 magacin UBC, zidani, površine 191,40 m2, objekat KN-4 magacin UBC, zidani, površine 191,40 m2, objekat KN-5 magacin UBC, zidani, površine 191,40 m2, objekat KN-6 magacin UBC, zidani, površine 191,40 m2, objekat KN-7, akumulatorska stanica, zidana, površine 22,20 m2, objekat KN-8, magacin, zidan, površine 260,73 m2, objekat KN-9, magacin UBS, zidan, površine 191,40 m2, objekat KN-10, stražara, zidana, površine 128,42 m2, objekat KN-11, kancelarija, zidana, površine 28,39 m2, objekat KN-12, kancelarija, zidana, površine 10,08 m2, objekat KN-13, ostava, zidana, površine 7,32 m2, objekat KN-14, PP spremište, zidano, površine 1,30 m2, objekat KN-15, PP spremište, zidano, površine 1,30 m2, objekat KN-16, PP spremište, zidano, površine 1,30 m2, objekat KN-17, PP spremište, zidano, površine 1,30 m2, objekat KN-18, PP spremište, zidano, površine 1,30 m2, objekat KN-19, stražarnica, betonska, površine 0,64 m2, objekat KN-20, prijavnica, metalna, montažna, površine 4,36 m2, objekat KN-21, bunker, betonski, površine 3,50 m2,  objekat KN-22, bunker, betonski, površine 3,50 m2 i objekat KN-23, bunker, betonski, površine 9,02 m2, postojeći na kat.parc.br. 1343, KO Vrdnik, koja je upisana u LN br. 746 KO Vrdnik, sa zemljištem, koga čini kat.parc.br. 1343, KO Vrdnik, ukupne površine 48.279,00 m2, upisana u LN br. 746, KO Vrdnik, po sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 253.407,19 evra.
Lice koje u postupku bude izabrano za najpovoljnijeg ponuđača, obavezuje, da se pridržava propisa iz oblasti zaštite životne sredine, odnosno, Pravilnika o listi opasnih materija i njihovim količinama i kriterijumima za određivanje vrste dokumenta koje izrađuje operater seveso postrojenja odnosno kompleksa („Sl. glasnik RS“, br. 41/10 i 51/15), kao i člana  3, 15 i 25. Zakona o poljoprivrednom zemljištu odnosno član 70. i 88. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 i 145/14).

     Visina depozita 250.000,00 dinara, poziv na broj 2017704464571201704
 
                     5. Vojni kompleks „Beketovo”, po nameni objekat UPT u Irigu, koji čini šest objekata ukupne površine 675,45 m2, i to: objekat KN-7 „Magacin eksploziva i municije”, površine 192,00 m2, objekat KN-11 „Kuhinja sa trpezarijom”, površine 222,80 m2, objekat KN-12 „Zgrada za stanovanje”, površine 234,78 m2, objekat KN-29 „TS u zgradi”, površine 10,58 m2, objekat KN-37 „Stražarnica - prijavnica”, površine 8,04 m2 i objekat KN-38 „Venjak”, površine 7,25 m2, kao i zemljište ukupne površine 16 ha 63 a 59 m2, koje čine kat. parc. broj 5301, površine 15 ha 46 a 25 m2 i kat. parc. broj 5302/3, površine 1 ha 17 a 34 m2, obe KO Vrdnik, upisane u LN  broj 746 KO Vrdnik, kao „zemljište za vojne potrebe - poljoprivredno zemljište”, po sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 245.224,88 evra.

      Visina depozita 240.000,00 dinara, poziv na broj 2017705464571201704
 
 
6. Vojni kompleks – skladište pogonskog goriva „Vitanovac“ u Kraljevu, koga čine 13 objekata, ukupne površine 520,35 m2 i pet rezervoara za skladištenje pogonskog goriva, kapaciteta 7.200 m3, postojeći na kat. parc. br. 3607 i br. 3949/2 i zemljište koje čini kat. parc. br. 3607, površine 4 ha 53 a 83 m2 i kat. parc. br. 3949/2, površine 32 a 36 m2, obe u KO Vitanovac i obe upisane u LN broj 345 KO Vitanovac, po ukupnoj sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 872.928,96 evra.

     Visina depozita 870.000,00 dinara, poziv na broj 2017706464571201704
 
7. Vojni kompleks „Ratina“ u Kraljevu i to zemljište koje čini kat. parc. br. 1103/1, površine 16 ha 27 a 48 m2, upisano u list nepokretnosti broj 129 KO Ratina, kao „zemljište u građevinskom području“, po sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 208.317,88 evra.
 
     Visina depozita 210.000,00 dinara, poziv na broj 2017707464571201704
 
                      8. Vojni kompleks „Poljci”, objekat UPT u Kraljevu, a koji čini zemljište i to kat. parc. br. 1827/2 površine 6 a 15 m2, KO Cvetke, kat. parc. br. 1830/2, površine 14 a 39 m2 KO Cvetke i kat. parc. br. 1831/2 površine 8 a 01 m2,   KO Cvetke, sve upisano u LN broj 406 KO Cvetke, koje u prirodi predstavljaju nekategorisan put, po ukupnoj sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni u ukupnom iznosu od 18.271,90 evra.
 
     Visina depozita 20.000,00 dinara, poziv na broj 2017708464571201704
 
9. Vojni kompleks „Jabuka“ u Pančevu, koga čine kat. parc. br. 2845, površine 19 ha 47 a 23 m2 i kat. parc. br. 2875, površine 10 ha 29 a 14 m2, obe KO Kačarevo i obe upisane u LN br. 571 KO Kačarevo i kat. parc. br. 5196, površine 1 ha 72 a 64 m2 i kat parc. br. 5133/4, površine 16 ha 99 a 31 m2, obe KO Jabuka i obe upisane u LN br. 590 KO Jabuka, po ukupnoj sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 382.281,23 evra.
Lice koje u postupku bude izabrano za najpovoljnijeg ponuđača, dužno je da se pridržava čl. 3 i 25. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 65/08-dr.zakon i 41/09), odnosno člana 87. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14).
 
      Visina depozita 380.000,00 dinara, poziv na broj 2017709464571201704
 
                         10. Vojni kompleks „Zabrđe“, po nameni skladište, u Petrovcu na Mlavi, koji čini 9 (devet) vanknjižnih objekata, ukupne neto površine 623,33 m2, i to objekat KN-2, stražara, površine 141,13 m2, objekat KN-3 magacin eksploziva i municije, površine 21,14 m2, objekat KN-4 magacin eksploziva i municije,  površine 21,03 m2, objekat KN-7 stražarnica, površine 0,70 m2, objekat KN-8, magacin MS inted.službe, površine 405,18 m2, objekat KN-10, stražarnica,  površine 0,70 m2, objekat KN-11, magacin, eksploziva i municije, površine 28,97 m2, objekat KN-12, stražarnica,  površine 0,70 m2 i objekat KN-30, objekat pumpne stanice za vodu, površine 3,78 m2, kao i zemljište ukupne površine 2 ha 21 a 69 m2, koje čini kat. parc. broj 2555, KO Zabrđe, upisana u LN  broj 662 KO Zabrđe, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 75.674,28 evra.
 
    Visina depozita 75.000,00 dinara, poziv na broj 2017710464571201704
 
11. Vojni kompleks – „Put-Izvor-železnička stanica“ opština Pirot, koga čini zemljište i to kat. parc. br. 4201, površine 6.698 m2 i kat. parc. br. 4321, površine 7.998 m2, odnosno ukupne površine 14.696 m2, obe upisane u LN br. 1171 KO Pirot van-varoš, po sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni u ukupnom iznosu od 59.727,68 evra.
 
     Visina depozita 60.000,00 dinara, poziv na broj 2017711464571201704
 
12. Vojni kompleks - skladište "Azanja" u Smederevskoj Palanci, koga čine objekti i to: objekat KN-3 (klozet), površine 1,80 m2, objekat KN-4 (šupa), površine 9,20 m2,  objekat KN-5 (stražara), površine 68,90 m2, objekat KN-6 (magacin eksploziva i municije), površine 391,50 m2, objekat KN-7 (magacin artificije), površine 6,80 m2, objekat KN-8 (magacin), površine 2,2 m2, objekat KN-9 (magacin), površine 13,6 m2, objekat KN-10 (magacin eksploziva i municije), površine 243,1 m2, objekat KN-20 (zgrada sa hidroforskim postrojenjem), površine 6,90 m2, objekat KN-25 (psetarnik), površine 9,20 m2, objekat KN-29 (stražarnica), površine 1,10 m2, objekat KN-30 (stražarnica), površine 1,10 m2, i objekat KN-31 (osmatračnica), površine 5,20 m2, postojeći na kat.parc.br. 13300 i 13188/5, sve KO Azanja, upisane u LN br. 717 KO Azanja, sa zemljištem, koga čine kat.parc.br. 13300 i 13188/5 u KO Azanja, ukupne površine 11.186 m2, upisane u LN br. 717, KO Azanja, po sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 25.941,56 evra.
 
        Visina depozita 25.000,00 dinara, poziv na broj 2017712464571201704
 
13. Vojni kompleks „KP 2056, KO Vodice i KP  6497/2, KO S.Palanka 1“, koje čini zemljište u Smederevskoj Palanci i to  kat. parc. br. 2056, površine 87.673 m2,  upisana u LN broj 699 KO Vodice kao „poljoprivredno zemljište“ i kat. parc. br. 6497/2,  površine 129.033 m2, upisana u LN broj 6658 KO Smederevska Palanka 1, kao „ostalo građevinsko zemljište“, odnosno ukupne površine 216.706 m2, po sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od  676.763,73 evra.

     Visina depozita 670.000,00 dinara, poziv na broj 2017713464571201704
 
14. Vojni kompleks - skladište „KULINOVCI”, Čačak, koga čine objekti, ukupne površine 665,33 m2, i to: objekat KN - 2 (stražarnica), površine 1,21 m2, objekat KN - 3 (magacin artificije), površine 20,12 m2, objekat KN - 4 (magacin), površine 216,11 m2, objekat KN - 5 (magacin eksploziva i municije), površine 203,20 m2, objekat KN - 6 (magacin eksploziva i municije), površine 203,20m2, objekat KN - 7 (stražarnica), površine 1,21 m2, objekat KN - 24 (magacin UBS-a), površine 5,76 m2, objekat KN - 25 (psetarnik), površine 14,52 m2, svi postojeći na kat. parc. br. 393 KO Kulinovci i zemljište pod objektima i zemljište za redovnu upotrebu objekata koje čini kat. parc. br. 393 KO Kulinovci,  površine 1 ha 96 a 28 m2, upisana u LN broj 138 KO Kulinovci, po ukupnoj  početnoj kupoprodajnoj ceni u  iznosu od 413.505,38  evra.
 
Visina depozita 410.000,00 dinara, poziv na broj  2017714464571201704
  
Za vojni kompleks pod rednim br. 5, 6 i 7, se pretpostavlja da su tokom NATO bombardovanja zagađeni neeksplodiranim ubojnim sredstvima, da isti nisu ispitani i nisu očišćeni od neeksplodiranih ubojnih sredstava i troškovi ispitivanja i čišćenja padaju na teret kupaca.
 
Svi vojni kompleksi mogu se razgledati, uz prethodnu najavu obilaska, dana 18. aprila i 19. aprila 2017. godine, u vremenu od 12,00 do 14,00 časova.

Sve potrebne informacije povodom ovog oglasa, mogu se dobiti u vremenu od 10 do 15 časova u Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije, na telefon 011/3346-607 i u Ministarstvu odbrane, o statusu vojnih kompleksa i u vezi obilaska istih, od vojnih službenika Jelene Grujić i Stefana Stefanovića, na telefon 011/3201-759.
 
2. USLOVI OTUĐENjA
 
Predmetne nepokretnosti otuđuju se kao jedinstvene celine, u postojećem –„viđenom“ stanju, bez prava kupca na naknadne reklamacije.
                                               
Konačna kupoprodajna cena nepokretnosti biće utvrđena nakon sprovedenog postupka prikupljanja pismenih ponuda.
 
Kupoprodajna cena nepokretnosti, utvrđena u visini najpovoljnije ponude, uplatiće se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, na uplatni račun budžeta Republike Srbije.
 
Rok plaćanja kupoprodajne cene je 8 (osam) dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.
 
3. USLOVI PRIJAVLjIVANjA
 
Rok za podnošenje ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja oglasa.
Pravo učešća na oglasu imaju sva pravna lica i fizička lica, koja uplate depozit u visini naznačenoj pored svakog vojnog kompleksa, a koja ispunjavaju uslove oglasa.
Uredna i potpuna pisana ponuda, pored ostalog, mora da sadrži sve podatke o podnosiocu ponude, i to:
            - za fizička lica: ime i prezime, adresu stana i fotokopiju lične karte;
            - za pravna lica: naziv i sedište, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar privrednih subjekata, kopiju ugovora o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke kod koje ima račun, kopiju rešenja o dodeljenom poreskom identifikacionom broju - PIB, ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje (direktor), njegov potpis i pečat;
            - broj računa za vraćanje depozita
 
Polaganje depozita vršiće se uplatom na račun: 840-833804-55 Republička direkcija za imovinu Republike Srbije – depozit za sprovođenje postupka raspolaganja vojnom i drugom državnom imovinom, sa pozivom na broj naveden uz svaki kompleks pojedinačno.
 
Ponude se, uz dokaz o uplati depozita, dostavljaju na adresu:
 
Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, 11000 Beograd, ul. Kralja Milana br. 16, preporučenom pošiljkom ili se lično predaju na pisarnici Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, u zatvorenoj koverti na kojoj je jasno označeno: PONUDA ZA KUPOVINU - redni broj i naziv nepokretnosti - NE OTVARAJ.
Nepotpune i neblagovremene ponude neće biti razmatrane.
Ponuda u kojoj cena nije navedena u evrima ili je data opisno neće se razmatrati.
 
4. IZBOR NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA
 
Postupak otvaranja pismenih ponuda sprovešće se komisijski.
Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene kupoprodajne cene, kao i da ispunjava sve uslove ovog oglasa.
U slučaju da dva ili više ponuđača ponude istu kupoprodajnu cenu Direkcija zadržava pravo da po slobodnom uverenju i proceni izvrši izbor najpovoljnijeg ponuđača.
Ukoliko na oglas pristigne jedna ponuda, ista će se uzeti u razmatranje.
Ukoliko ponuđač čija je ponuda proglašena najpovoljnijom, u roku od 8 dana od dana prijema poziva za zaključenje ugovora, ne potpiše ugovor, smatraće se da je odustao od kupoprodaje, a na zaključenje ugovora biće pozvan sledeći najpovoljniji ponuđač.
Učesnike oglasa Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, obavestiće pismeno o izboru najpovoljnije ponude, u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke nadležnog organa, o izboru najpovoljnijeg ponuđača.
Depozit se u slučaju da ponuđač ne bude izabran kao najpovoljniji, vraća u roku od 20 radnih dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, a u slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od zaključenja ugovora, uplaćeni depozit neće biti vraćen.