Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
06.04.2017.

Potpisan Plan bilateralne vojne saradnje sa Bosnom i HercegovinomTokom sastanka u Upravi za međunarodnu vojnu saradnju, načelnik Uprave kapetan bojnog broda Milan Konjikovac i izaslanik odbrane Bosne i Hercegovine pukovnik Robert Sušac ocenili su da je veliki broj realizovanih aktivnosti potvrda opredeljenja dva sistema odbrane za dalje unapređenje saradnje.

Potpisan Plan bilateralne vojne saradnje sa Bosnom i Hercegovinom 
Kapetan bojnog broda Konjikovac naglasio je značaj susreta visokog nivoa za definisanje strateških smernica dalje saradnje. On je istakao da se najbolji rezultati ostvaruju u oblasti školovanja i obuke i izrazio nadu da će Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine i u narednom periodu upućivati svoje pripadnike na sve nivoe školovanja i usavršavanja na Vojnoj akademiji. Potvrđujući značaj regionalne saradnje, preneo je zainteresovanost za unapređenje i inteziviranje saradnje u okviru Balkanskih vojnomedicinskih snaga, kroz zajedničku obuku i vojnomedicinske vežbe.
 
Pukovnik Sušac preneo je opredeljenje za unapređenje saradnje u oblasti školovanja i obuke, izrazivši očekivanje za nastavak kursiranja pripadnika  Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u Međunarodnom centru za obuku za operacije podrške miru u Butmiru, kao i intenzivniju saradnju centara za mirovne operacije. On je istakao podršku razvoju Centra ABHO u Kruševcu  kao regionalnog i partnerskog centra.
 
Zajednički je konstatovano da postoji prostor za unapređenje saradnje u rešavanju viškova naoružanja i municije, putem delaboracije i uništavanja.
 
Na kraju razgovora usaglašen je i potpisan Plan bilateralne vojne saradnje za 2017. godinu.