Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
30.03.2017.

Svim pripadnicima Vojske omogućeno da glasaju - ministar odbrane doneo naredbu 9. marta 2017.Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije, u saradnji sa Republičkom izbornom komisijom, omogućili su svim pripadnicima da mogu da realizuju svoje aktivno biračko pravo na predsedničkim izborima 2. aprila.
 
Pored toga, ministar odbrane Zoran Đorđević je još 9. marta izdao naređenje broj 2252-7, da se svim profesionalnim pripadnicima Vojske Srbije na dužnostima van mesta prebivališta i licima na školovanju i usavršavanju u vojnoškolskim ustanovama u zemlji i inostranstvu, kao i punoletnim učenicima Vojne gimnazije, slušaocima Kursa za rezervne oficire i licima na dobrovoljnom služenju vojnog roka, omogući da izađu na glasačka mesta u mestima gde su upisani u biračke spiskove.
 
Takođe su i lica koja se nalaze u multinacionalnim operacijama i na školovanju u inostranstvu blagovremeno obaveštena kako mogu da ostvare svoje biračko pravo preko diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije u inostranstvu.
 
Najveći broj pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije svoje biračko pravo ostvariće u mestu prebivališta, na glasačkom mestu gde su upisani u birački spisak.
 
Onima koji su na dan izbora službeno angažovani u komandi, jedinici ili ustanovi, biće omogućeno da odu na glasačko mesto i glasaju.
 
Vojnici na dobrovoljnom služenju vojnog roka i lica koja se nalaze na školovanju u zemlji dobiće vikend odsustvo kako bi mogli da odu u mesta gde su upisani u birački spisak i glasaju.
 
Pripadnicima koji su službeno sprečeni da na dan glasanja izađu na mesto gde su upisani u birački spisak, omogućeno je da glasaju u najbližim naseljenim mestima u kojem realizuju zadatak.
 
Tako će, na jedan od navedenih načina, svi pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, u skladu sa dosadašnjom praksom, moći da realizuju svoje aktivno biračko pravo na izborima za predsednika Republike Srbije 2. aprila.