Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
11.04.2014

Saradnja Srbije i Hrvatske u oblasti odbraneU Upravi za međunarodnu vojnu saradnju danas je održan sastanak zastupnika načelnika Uprave za međunarodnu vojnu saradnju pukovnika Milana Konjikovca i izaslanika odbrane Republike Hrvatske Ivana Jušića. Razgovarano je o saradnji u oblasti odbrane između ministarstava odbrane Republike Srbije i Republike Hrvatske i usaglašavanju Plana bilateralne vojne saradnje za ovu godinu.

Sagovornici su se saglasili da, i pored restriktivne budžetske politike obe zemlje, saradnja u proteklih nekoliko godina ima stalni uzlazni trend. Saradnja se težišno odvija kroz razmenu iskustava u transformaciji oružanih snaga, dosadašnjeg učešća u multinacionalnim operacijama, u oblastima ABHO i logistike, kao i u domenu budžetiranja.

Zajednički je ocenjeno da bilateralni odnosi dve zemlje predstavljaju „kičmu regiona“ i presudno utiču na bezbednosnu situaciju u okruženju. Izraženo je zadovoljstvo zbog uspostavljenog kontinuiteta poseta visokog nivoa, kao i planova za izvršenje zajedničkih vežbi u cilju unapređenja operativnih i funkcionalnih sposobnosti oružanih snaga.
 
Pukovnik Konjikovac preneo je zainteresovanost Ministarstva odbrane Republike Srbije za unapređenje vojnoobrazovne i vojnomedicinske saradnje. Naglašena je otvorenost Ministarstva odbrane Republike Srbije za iskustva Republike Hrvatske u unapređenju administrativnih kapaciteta u okviru Zajedničke bezbednosne i odbrambene politike.

Izaslanik odbrane Republike Hrvatske pukovnik Ivan Jušić preneo je spremnost Hrvatske da pruži podršku Srbiji u procesu evropskih integracija, prenošenjem iskustava u pogledu aktivnosti iz oblasti Zajedničke bezbednosne i odbrambene politike EU, projekata Evropske odbrambene agencije i koncepta borbenih grupa Evropske unije.

Na kraju sastanka pukovnici Konjikovac i Jušić potpisali su Plan bilateralne vojne saradnje za 2014. godinu.