Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Stambeno kreditiranjeObaveštenje 10.05.2017. godine

„Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita je rezervisala sva sredstva odobrena za subvencije za 2017. godinu i nije u mogućnosti da vrši prijem novih zahteva.
Svi zahtevi koji su primljeni u NKOSK i za koje bude doneta pozitivna odluka biće realizovani u skladu sa utvrđenom procedurom.“

Obaveštenje 31.03.2017. godine

Od danas počinje prijem zahteva za dobijanje stambenog kredita prema Programu dugoročnog stambenog kreditiranja profesionalnih vojnih lica Vojske Srbije za 2017. godinu, u kojem učestvuju Ministarstvo odbrane, Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita i banke.
Više informacija možete pronaći ovde.

Obaveštenje: 30.03.2017. godine


Radi sprovođenja Programa dugoročnog stambenog kreditiranja profesionalnih vojnih lica za 2017. godinu (u daljem tekstu: Program), potpisan je Ugovor o regulisanju međusobnih odnosa u poslovima stambenog kreditiranja profesionalnih vojnih lica Vojske Srbije uz korišćenje sredstava iz budžeta Republike Srbije sa pet banaka i to:

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA a.d. Beograd,
KOMERCIJALNA BANKA a.d. Beograd,
SOCIETE GENERALE BANK a.d. Beograd,
EUROBANK a.d. Beograd i
BANCA INTESA a.d. Beograd.

Skrećemo posebnu pažnju da navedene banke primenjuju različite uslove, u smislu visine kamatne stope, životnog osiguranja i slično, a što može imati značajan uticaj na finansijske aspekte kredita, te preporučujemo da se lica zainteresovana za rešavanje stambenog pitanja putem Programa detaljno informišu po pitanju svih uslova kako bi izvršili izbor banke sa najpovoljnijim uslovima, jer se kamate kod banaka razlikuju i do 0,5%.

Obaveštenje 30.01.2017. godine
 

Vlada Republike Srbije je, na sednici održanoj 24.01.2017. godine, Zaključkom 05 Broj: 420-425/2017 usvojila Program dugoročnog stambenog kreditiranja profesionalnih vojnih lica Vojske Srbije za 2017. godinu, kojim su opredeljena finansijska sredstva u iznosu od 462.000.000 dinara.
Takođe, radi blagovremenog informisanja profesionalnih pripadnika Vojske Srbije koji svoje stambeno pitanje žele da rešavaju putem stambenog kredita, Sektor za budžet i finansije je na svom internom sajtu www.sbif.mo na RAMKO, u delu Stambeno kreditiranje, postavio smernice za informisanje vezane za proceduru stambenog kreditiranja, gde se svi zaposleni pripadnici mogu informisati o rešavanju stambenog pitanja putem subvencionisanog kredita, kao i o ponudama banaka.

O bankama koje budu potpisale ugovor za sprovođenje Programa bićete blagovremeno obavešteni.

Prilozi:
Zaključak Vlade Republike Srbije sa Programom dugoročnog stambenog kreditiranja profesionalnih vojnih lica Vojske Srbije za 2017. godinu  (pdf)
Prilog 1 (word)
Prilog 2(word)
Prilog 3(word)
Prilog 4 brisovna dozvola(word)
Prilog 5 ugovor o odricanju(word)
Prilog 6 (word)