Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
18.05.2020

Oglas za prodaju i košenje trave na aerodromu MoravaNa osnovu člana 70. stav 3) Pravilnika o materijalnom poslovanju u MO i VS („SVL“ br. 29/14,09/17 i 34/18 ) i Odluke komandanta 98.vazduhoplovne brigade (u daljem tekstu 98.vbr) i br. 03-2-4/9894 -1 od 13.05.2020.godine, 98.vazduhoplovna brigada objavljuje oglas za prodaju i košenje trave na vojnom aerodromu Morava za 2020.godinu.

Prodaja trave obaviće se usmenim javnim nadmetanjem - licitacijom u prostorijama 98.vbr na aerodromu Morava 26.05.2020.godine sa početkom u 10.00 časova.

Obaveštenja i uslovi nadmetanja mogu se preuzeti svakog radnog dana od objavljivanja oglasa od 08.00 do 14.00 časova u 98.vbr.s.Lađevci 36204 bb, na prijavnici a.Morava.

Lice za kontakt: major Ivan Kekerić, telefon 036/305-310.