Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
03.10.2019

Delegacija Uprave za odnose sa javnošću u poseti Ministarstvu odbrane Ujedinjenog Kraljevstva
Delegacija Uprave za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane, koju predvodi načelnik pukovnik Mihailo Zogović, nalazi se u poseti Ministarstvu odbrane Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske.
Tokom prvog dana posete članovi delegacije posetili su Direktorat za komunikacije Ministarstva odbrane Ujedinjenog Kraljevstva u Londonu, gde ih je dočekao brigadni general Peter Monteit. Tokom sastanka bilo je reči o novim oblicima saradnje u oblasti odnosa sa javnošću, a predstavljena je i organizacija poslova u ovoj oblasti u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama Ujedinjenog Kraljevstva.

Drugog dana posete delegaciji su u Haltonu prikazani potencijali i način rada Združenog centra za informativne aktivnosti, koji se bavi obukom u oblasti informativnih, medijskih i psiholoških operacija, kao i organizacija, zadaci i deo aktivnosti 77. brigade britanske vojske, koja je zadužena za informativne, medijske i psihološke operacije.

- Nastojaćemo da u narednom periodu razvijamo saradnju sa Ministarstvom odbrane Ujedinjenog Kraljevstva sa ciljem jačanja naših sposobnosti, pre svega u domenu medijskih i informativnih operacija – istakao je pukovnik Zogović na kraju posete.