Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
03.09.2019

Seminar o radu kadrovske službe
U okviru aktivnosti kojima se obeležava Dan kadrovske službe – 1. septembar, danas je u Domu Garde u Topčideru održan seminar o radu kadrovske službe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Seminar u organizaciji Uprave za kadrove Sektora za ljudske resurse otvorio je državni sekretar Aleksandar Živković, radom seminara rukovodio je pukovnik Zlatko Mišić, a otvaranju je prisustvovao i brigadni general Savo Iriškić, načelnik Uprave za ljudske resurse.

Otvarajući seminar, državni sekretar Živković čestitao je praznik svim pripadnicima kadrovske službe i poželeo im uspeh u daljem radu.
 - Čovek je od davnina u središtu svakog sistema, odnosno organizacije, i kao takav predstavlja najznačajniji resurs. Od njega zavisi potencijal i vitalnost svakog elementa organizacione strukture. Zbog toga je upravljanje ljudskim resursima izuzetno stručno i odgovorno pitanje - istakao je državni sekretar Živković, dodajući da organizovanje raznih oblika obrazovanja kadra ima za cilj i upoznavanja sa novinama u oblasti upravljanja ljudskim resursima.

Govoreći o temama koje su u fokusu rada seminara, državni sekretar Živković istakao je da je uveren da će njihovom realizacijom uz interaktivan pristup svih učesnika, cilj u potpunosti biti ostvaren, te da smatra da su prisutni predstavnici kadrovske službe najkvalitetniji i najodgovorniji i da će se njihova pitanja i sugestije pozitivno odraziti na unapređenje i razvoj upravljanja ljudskim resursima u sistemu odbrane.

Cilj seminara je da se sumiranjem rezultata u oblasti upravljanja ljudskim resursima, problemskim pristupom kroz usmerenu, konstruktivnu i otvorenu razmenu ideja, daju odgovori na najvažnija pitanja iz oblasti funkcionisanja kadrovske službe i usaglasi delovanje organa kadrovske službe u sistemu odbrane.

Među temama posebno se izdvaja problematika koja se odnosi na postupak prijema lica u Ministarstvo dobrane i Vojsku Srbije i prevazilaženje problema radi skraćenja trajanja samog postupka. Osim toga, sagledana su i nova rešenja koja se odnose na regulisanje stanja u službi i unapređivanja oficira i podoficira.

Završni deo današnjeg skupa posvećen je predstavljanju mehanizama psihosocijalne podrške i mogućnostima za uspostavljanje integrisanog sistema organizacione podrške za pripadnike i članove porodica zaposlenih u Ministarstvu odbrane i Vojske Srbije.

 
photoFOTOGALERIJA