Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
27.05.2017

Novi akcioni plan za primenu Rezolucije 1325



Vlada Srbije usvojila je, na predlog Ministarstva odbrane, Nacionalni akcioni plan (NAP) za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija – Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji (2017-2020). Primena prethodnog akcionog plana za period 2010-2015. ocenjena je kao izuzetno uspešna, a fokus je bio na unapređenju položaja i bezbednosti žena na lokalnom nivou.

 
Uz smernice predsednika Političkog saveta Vlade za sprovođenje NAP i ministra odbrane Zorana Đorđevića, u izradi novog Nacionalnog akcionog plana učestvovali su predstavnici organa državne uprave i lokalne samouprave, akademske zajednice, organizacija civilnog društva i nezavisni eksperti i ekspertkinje, a stručnu podršku pružilo je Ministarstvo odbrane.
 
Imajući u vidu da je u Republici Srbiji u toku proces izrade normativnih, strategijskih i planskih dokumenata koji će se celovitije baviti sprečavanjem nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima, Nacionalni akcioni plan (2017–2020) sadrži aktivnosti koje su usmerene na sprečavanje nasilja nad ženama u multinacionalnim operacijama, u konfliktnom i postkonfliktnom oporavku društva, kriznim i vanrednim situacijama, sa posebnim osvrtom na preventivno delovanje, zaštitu i oporavak žena usled delovanja savremenih izazova, rizika i pretnji bezbednosti koji posebno pogađaju marginalizovane i višestruko diskriminisane kategorije stanovništva.
 
Zaključak Vlade o usvajanju NAP za primenu Rezolucije 1325 SB UN u Republici Srbiji čiji je sastavni deo novi NAP možete preuzeti ovde.