Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
TekstFotogalerija
20.10.2021.

Obuka rezervnog sastava u jedinicama Vojske SrbijeU jedinicama Kopnene vojske i Komande za obuku realizuje se višednevna obuka lica iz rezervnog sastava Vojske Srbije za različite vojnoevidencione specijalnosti.
 
Skoro 300 rezervista pešadijskih, artiljerijskih i logističkih specijalnosti osposobljavaju se za kvalitetno i samostalno izvršavanje namenskih zadataka u okviru svojih rodova i službi.
 
U jedinicama Kopnene vojske lica iz rezervnog sastava se obučavaju za borbenu upotrebu samohodnih višecevnih lansera raketa 128mm M-77 „oganj“ i uvežbavaju taktičke radnje i postupke u okviru posluge ovog modernizovanog artiljerijskog sistema.
 
Istovremeno, u jedinicama Komande za obuku realizuje se obuka rezervnog sastava logističkih specijalnosti, koji svoja znanja obnavljaju kroz praktičan rad na poslovima iz domena logistike, prevashodno na rekonzervaciji i opravci motornih vozila, medicinskom zbrinjavanju i pripremi hrane.
 
Osim osposobljavanja logističkog kadra, realizuje se i obuka rezervnog starešinskog sastava jedne brigade i tri pešadijska bataljona, tokom koje se uvežbava štabni rad u procesu donošenja odluka za organizovanje i izvođenje vojnih operacija.   
 
Ova planska obuka, pre svega ima za cilj da lica iz rezervnog sastava obnove znanja koja su stekla tokom odsluženja vojnog roka, ali i da se upoznaju sa savremenim načelima upotrebe jedinica i obuče za rad sa sredstvima koja se sada nalaze u naoružanju Vojske Srbije.