Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
TekstFotogalerija
22.07.2021.

Predavanje načelnika Generalštaba generala Milana Mojsilovića o vojnoj saradnji sa EUNačelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović održao je danas predavanje u prostorijama Delegacije Evropske unije u Beogradu o doprinosu Vojske Srbije zajedničkoj bezbednosnoj i odbrambenoj politici EU.

Tokom predavanja, general Mojsilović je članovima Delegacije EU i vojnim predstavnicima Austrije, Belgije, Bugarske, Grčke, Italije, Mađarske, Nemačke, Slovačke, Slovenije, Rumunije, Francuske i Holandije predstavio ključne aktivnosti koje Vojska Srbije realizuje u okviru zajedničke bezbednosne i odbrambene politike i saradnje sa državama članicama EU.

Kao prioritetne aktivnosti saradnje načelnik Generalštaba je izdvojio učešće pripadnika Vojske Srbije u misijama i operacijama EU za upravljanje krizama, angažovanje Vojske Srbije u borbenoj grupi EU „Helbrok“ i saradnju sa Evropskom odbrambenom agencijom. Istaknuto je da ova saradnja doprinosi sveukupnom usklađivanju bezbednosnog i odbrambenog organizovanja Republike Srbije sa modernim standardima, izgradnji kapaciteta i sposobnosti sistema nacionalne bezbednosti i odbrane, jačanju interoperabilnosti sa članicama EU, kao i da pospešuje ukupni proces evrointegracija Republike Srbije.