Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
TekstFotogalerijaVideogalerija
16.09.2020.

Modernizacija borbenih-oklopnih vozila (BOV-3) u komandno-izviđačka vozila (KIV)Komandno-izviđačko vozilo (KIV) je još jedno složeno borbeno sredstvo nastalo kao rezultat domaćeg znanja i potencijala, angažovanjem Vojnotehničkog instituta kao nosioca razvoja i velikog broja kooperanata. Nakon uspešne realizacije i ispitivanja prototipova u Tehničkom opitnom centru i usvajanja KIV u naoružanje i vojnu opremu, tokom 2019. godine započeta je izrada nulte serije. Nosilac izrade nulte serije je FAP Priboj u saradnji sa više kooperanata.
 
Usavršavanjem borbenih oklopnih vozila BOV-3 dobijene su četiri varijante komandno-izviđačkih vozila (KIV) - komandno vozilo komandanta pešadijskog bataljona, komandno-izviđačko vozilo komandanta artiljerijskog diviziona, komandno-izviđačko vozilo komandira artiljerijske baterije i izviđačko vozilo komandira izviđačkog odeljenja.

Očekivani efekti koji se postižu realizacijom ovog projekta su: skraćenje vremena za prikupljanje i prenos podataka, donošenje i prenošenje odluka i izveštaja i obezbeđenje uslova za efikasno planiranje i vođenje operacija; automatizacija procesa upravljanja artiljerijskom vatrom, obezbeđenje potrebnih kapaciteta, brzine i kvaliteta prikupljanja, obrade, prenosa i zaštite informacija; smanjenje i otklanjanje posledica dejstava neprijatelja, posebno njegovih sredstava za elektronska dejstva.
 
Zajednički činilac za sve četiri varijante KIV je osnova vozila BOV M16, nastala modernizacijom osnove vozila BOV-3. Posadu čini šest lica, čiji sastav zavisi od varijante KIV. Osnova vozila BOV M16 odlikuje se visokim stepenom balističke zaštite, dobijenom ugradnjom nove generacije modularnog oklopa.
 
Na vozilima su, takođe, postavljeni i novi hodni delovi povećane nosivosti sa ojačanim vešanjem. Platforma je opremljena podsistemom naoružanja i to sa daljinski upravljanom borbenom stanicom DUBS 7,62/40 mm, koju čine mitraljez PTK 7.62 mm i automatski bacač granata 40 mm.
 
Za potrebe komandovanja KIV je opremljen odgovarajućom savremenom telekomunikacionom i informatičkom opremom, kao osnovom za formiranje komandno-informacionih sistema.

Vozilo je, takođe, opremljeno dizel agregatom snage 5 kW za potrebe napajanja opreme i sistema unutar vozila. Ovo nezavisno napajanje sa električnom energijom se koristi kada glavni motor ne radi. S obzirom na to da je posada u KIV izložena dugotrajnom radu, usavršavanjem platforme obezbeđen je i sistem za klimatizaciju i grejanje, koji omogućava posadi nesmetan rad u uslovim visokih i niskih temperatura.
 
Sistem za poboljšanje vizuelizacije vozača čine dve televizijske kamere, termovizijska kamera i sistem za prikaz slike. Televizijske kamere projektuju sliku u okularima i svojom postavkom omogućuju 3D predstavu, odnosno vozač dobija predstavu o dubini scene.
 
Komandno vozilo komandanta pešadijskog bataljona obezbeđuje komandantu praćenje toka dejstava potčinjenih jedinica i komandovanje. Uvezano je u komandno-informacioni sistem i omogućava razmenu podataka na svim nivoima.
 
Komandno-izviđačko vozilo komandanta artiljerijskog diviziona i komandira artiljerijske baterije, u sadejstvu sa Univerzalnom pokretnom artiljerijskom računarskom stanicom, automatizuje proces upravljanja artiljerijskom vatrom. Kompletan softver za upravljanje artiljerijskom vatrom izrađen je u Vojnotehničkom institutu.
 
Izviđačko vozilo komandira izviđačkog odeljenja opremljeno je Multisenzorskom izviđačkom platformom MIP-3. Omogućava komandiru izviđačkog odeljenja osmatranje i izviđanje uz pomoć više različitih i komplementarnih senzora, koji istovremeno osmatraju zonu od interesa, danju i noću i u otežanim vremenskim uslovima, radi prikupljanja obaveštajnih podataka, otkrivanja, geolociranja i praćenja ciljeva od interesa.