Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
TekstFotogalerijaVideogalerija
14.09.2020.

Modernizacija PVO sistema za naše sigurno neboVojska Srbije neprekidno se modernizuje, a posle dužeg niza godina intenzivno se radi i na razvijanju sistema protvvazduhoplovne odbrane. Inžinjeri i konstruktori u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, prateći svetske trendove, nalaze najbolja rešenja koja mogu da se primene na našoj vojnoj tehnici u našoj odbrambeno-tehnološkoj industrijskoj bazi. Vojska Srbije, zahvaljujući tome, u stanju je da se oprema i naoružava mnogo jeftinije.
 
Raketni sistem PVO KUB je samohodni raketni sistem namenjen za uništenje različitih vrsta letelica u vazdušnom prostoru. Sistem odlikuje visoka mobilnost i mogućnost centralizovanog komandovanja i upravljanja vatrom na nivou diviziona. Modernizacijom tog raketnog sistema, postiže se viši nivo efikasnosti, bolja zaštita borbenih posluge i ušteda resursa. Obuhvat modernizacije odnosi se na Uređaj za komandovanje i upravljanje vatrom (UKUV), Radarsku stanicu P-40 koju čine Osmatračko-akvizicijski radar (OAR) 1RL-128D i Radar za merenje visine (RMV) PRV-16(9)B, kao i Radarsku stanicu za osmatranje i navođenje (RStON).
 
Modernizacijom raketnog sistema KUB zadržava se njegova osnovna namena i ostvaruje se poboljšavanje karakteristika sistema, među kojima, prvenstveno, efikasnost sistema komandovanja, stepen iskorišćenja informacionih mogućnosti, formiranje kompletnije i preglednije slike vazdušnog prostora, tačnost praćenja ciljeva u vazdušnom prostoru i usmeravanje nišanskih radara i izvršnih oruđa, kao i mogućnost navođenja nišanskih radara i izvršnih oruđa bez uključenja sopstvenih radarskih sredstava
 
Modernizuje se i protivavionski sistem „BOFORS“ - „PASARS“, namenjen za zaštitu od napada iz vazdušnog prostora jedinica kopnene vojske na maršu i tokom izvođenja borbenih dejstava, zaštitu važnih objekata kao i za uspešno dejstvo po ciljevima na zemlji i vodi.
 
Modernizacija podrazumeva ugrađivanje obrtne platforme sa centralnim delom topa L/70 na modifikovano vozilo FAP 2228 sa oklopljenom kabinom vozača i oklopljenom kupolom poslužilaca oruđa, integraciju sistema za automatsku stabilizaciju i nivelaciju, ugradnju novog municijskog okvira povećanog kapaciteta, uvođenje savremenog navigacionog uređaja na bazi GPS tehnologija i tablet/PC računara komandira sa KIS.
Osnovna varijanta protivavionskog sistema „PASARS“ iz faze 1 uvedena je u naoružanje Vojske Srbije 2019. godine, a na bazi nje izrađena je nulta serija čija interna ispitivanja su u toku. Takođe su, u skladu sa principima spiralnog razvoja, u toku završna ispitivanja novih podsistema iz faze 2, koji će dodatno da unaprede navedeno protivavionsko oruđe i kojim će se nadalje opremati svi „PASARS“-i, uključujući i one iz nulte serije.
 
Faza 2 obuhvata novi dizel elektroagregat i elektroenergetski podsistem, novi podsistem za vizualizaciju vozača, odnosno za vožnju sa prednjim i zadnjim kamerama danju i noću, novi termovizijski nišan kojim će značajno da se unapredi sposobnost oruđa i novi podsistem za elektronsko tempiranje prefragmentirane municije.
 
Treća faza modernizacije „PASARS“-a podrazumeva integraciju raketnog sistema. Jedan od tih sistema je IC samonavođeni raketni sistem „Igla“ kojim raspolaže Vojska Srbije. Konstruktorska ispitivanja ove integracije su u toku, nakon čega će se ovim raketnim sistemom opremiti i sva ranije završena oruđa „PASARS“, čime će njegova efikasnost protiv ciljeva u vazduhu biti znatno povećana.
 
Pokretači i drugi elementi za integrisanje raketnog sistema „Igla“ na „PASARS“, poslužiće za integrisanje i novonabavljenih IC samonavođenih raketa „Mistral“, koje su u ovom trenutku verovatno najbolje na svetu u svojoj klasi.
 
Efekti modernizacije odnose se na povećanje mobilnosti i prohodnosti na terenu u odnosu na postojeći vučni top 40 mm L/70 BOFORS, značajno skraćivanje vremena prevođenja sistema iz marševskog u borbeni položaj i obrnuto na manje od 2 minuta, povećanje vatrene moći i uspešnosti detekcije, akvizicije i dejstva po ciljevima u vazduhu i na zemlji u dnevnim, noćnim i uslovima loše vidljivosti. Opremanjem Vojske Srbije protivavionskim sistemom „PASARS“ značajno će se povećati stepen zaštite kopnenih jedinica od napada iz vazduha tokom marševanja i izvođenja borbenih dejstava.
 
Za modernizaciju radara M-85 „Žirafa“ - osmatračkog radara sa zadatkom praćenja ciljeva u vazdušnom prostoru, određivanje njihovih koordinata i distribuciju istih protivavionskim sistemima "BOFORS"/„PASARS“, u toku su ispitivanja pre uvođenja u naoružanje softverskog radarskog prijemnika, koji značajno poboljšava njegove sposobnosti. Obuhvat modernizacije podrazumeva softversku obradu signala, modernizaciju podsklopova radara, ugradnju GPS uređaja i novog telekomunikacionog podsistema visokog stepena zaštite.
 
Funkcije otkrivanja ciljeva, određivanja karakteristika otkrivenih objekata u vazduhu, praćenja i predaje podatka osmatranja ARJ PVD, ostvaruju se u realnom vremenu primenom savremenih algoritama u obradi radarskog signala. U značajnoj meri biće povećana i bezbednost posade u uslovima ratnih dejstava uvođenjem izdvojenog radnog mesta. Integracijom sistema za automatsko nivelisanje radarske kabine i podizanje antenskog stuba skraćuje se vreme prevođenje radara iz marševskog u borbeni položaj i obrnuto.
 
Radari P-12 i P-18 su osmatrački radari metarskog talasnog područja velikog dometa, namenjeni za osmatranje vazdušnog prostora, otkrivanje objekata u vazdušnom prostoru, klasifikaciju ciljeva, automatsku obradu i predaju podataka osmatranja.
 
Modernizacija radara tipa „P“ odnosi se na poluprovodnički (solid state) predajnik i poluprovodnički prijemnik, sistem za digitalnu obradu signala, operatorsku radnu konzolu, izdvojeno radno mesto, kao i na sistem za klimatizaciju kabine i ostale pomoćne sisteme. Efekti modernizacije odnose se na maksimalno poboljšanje karakteristika radara, produženje njihovog veka upotrebe, osavremenjavanje sistema novim hardversko – softverskim rešenjima, potpunu softversku reprogramabilnost, kao i na angažovanje domaćih istraživačko-razvojnih kapaciteta i smanjenje zavisnosti od uvoza.