Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
TekstFotogalerijaVideogalerija
09.09.2020.

MiG 29 - garancija suvereniteta našeg nebaZahvaljujući opremanju avionima MiG-29 i novim helikopterima, nabavljenim posle 25 godina, modernizaciji postojećih resursa i ulaganjima u poboljšanje materijalnog statusa pilota i letača, srpsko Ratno vazduhoplovstvo značajno je ojačano.
 
Vojska Srbije trenutno raspolaže sa 14 aviona MiG-29 koji se svrstavaju u jedne od najsavremenijih aviona na svetu.

Tokom 2017. godine u operativnu upotrebu uvedeno je šest aviona MiG-29 koje je Vojska Srbije dobila iz Ruske Federacije, a u 2019. godini izvršeno je opremanje sa još četiri aviona ovog tipa, koji su donacija Republike Belorusije i koji će u našu zemlju biti dopremljeni po završetku modernizacije započete u beloruskom „558. avio remontnom zavodu“ u Baranovičima u februaru ove godine. Svi započeti radovi vrše se u skladu sa ugovornim obavezama, tehnološkom dinamikom i tehničkom dokumentacijom.
 
Nabavka aviona MiG-29 kroz vojnotehničku pomoć Ruske Federacije i Republike Belorusije, samo je jedan od pokazatelja rezultata razvijene i odlične vojno-ekonomske saradnje i saradnje u oblasti odbrane sa partnerskim zemljama.
 
Višenamenski borbeni avioni MiG-29 u osnovi su namenjeni za lovačko-presretačka dejstva protiv neprijateljskih vazduhoplova, a u pomoćnoj nameni za dejstva po ciljevima na zemlji i vodi. Maksimalna brzina ovih aviona iznosi 2.400km/h (2,25 maha), maksimalna visina leta  18.000 metara, a taktički radijus 1.500 kilometara. Modernizacijom aviona MiG-29 povećava se borbena efikasnost i vatrena moć, čime  se značajno unapređuju sposobnosti Ratnog vazduhoplovstva i PVO za kontrolu i zaštitu vazdušnog prostora iznad Republike Srbije i na njenim prilazima.
 
Jedan od uslova za normalno funkcionisanje vazdušnog saobraćaja jeste sposobnost Ratnog vazduhoplovstva i PVO da obezbedi nesmetan prelet civilnih vazduhoplova preko teritorije naše države, te se u skladu s tim avioni MiG-29 koriste i u sastavu dežurne jedinice kojom se obezbeđuje konstantna kontrola vazdušnog prostora  24 časa, 365 dana u godini.

Sa ciljem obezbeđivanja neophodnih uslova za čuvanje i održavanje vazduhoplova, na vojnom aerodromu „Pukovnik – pilot Milenko Pavlović“ u Batajnici u toku je završna faza radova na izgradnji hangara za smeštaj aviona MiG-29 u sastavu dežurne jedinice. Obezbeđivanjem uslovi za smeštaj aviona, uticaj vremenskih faktora biće sveden na minimum, smanjeno vreme potrebno za pripremu vazduhoplova i omogućeno manje naprezanje ljudstva.
 
Podizanju operativnih sposobnosti Ratnog vazduhoplovstva i PVO doprineo je i proces obuke i usavršavanja vojnih pilota za avione MiG-29. Sa većim brojem aviona MiG-29 višestruko je povećan i broj časova naleta za svakog pilota iz sastava eskadrile, čime je obučenost ljudstva na znatno višem nivou nego što je to bilo u prethodnom periodu. Takođe, za potrebe obuke mlađih pilota, tokom 2019. godine izvršena je osnovna i borbena obuka u Ruskoj Federaciji.
 
Svi piloti i letači mogu se pohvaliti i najsavremenijom letačkom opremom u vidu letačkih kombinezona, čizama, rukavica. Materijalni status pilota i letača u Ratnom vazduhoplovstvu direktno je poboljšan povećanjem plata te su, primera radi, prvi put od ove godine plate vojnih pilota izjednačene sa platama pilota u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Takođe, utvrđeni su i bolji formacijski elementi za pilote i tehničare, čime je omogućeno brže napredovanje kroz službu.
 
Uz opremanje novim vazduhoplovima, ozbiljan program usavršavanja, neprekidno kondicioniranje i održavanje postignutih sposobnosti naših pilota, značajno su doprineli unapređenju operativnih sposobnosti Ratnog vazduhoplovstva i PVO.