Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
TekstFotogalerijaVideogalerija
26.10.2018.

Promocija knjige „Bitka za Paštrik – sećanja učesnika 1999“ na Sajmu knjiga
Na štandu Ministarstva odbrane i Vojske Srbije na Sajmu knjiga danas je predstavljena knjiga „Bitka za Paštrik – sećanja učesnika 1999 “, sedmi deo edicije „Ratnik“,u kojem su sabrana sećanja učesnika borbi za Paštrik tokom agresije NATO-a 1999. godine, na prvoj liniji odbrane pred pokušajima kopnene invazije neprijatelja na Kosovo i Metohiju, na granici Albanije i SR Jugoslavije. U knjizi su potresne priče o danima kada je kamen Paštrika goreo, ali su heroji odbrane ostajali na svojim položajima, ne dajući ni pedalj svoje otadžbine.

Na promociji o knjizi su govorili komandant 549. motorizovane brigade general-major u penziji Božidar Delić i komandant isturenog komandnog mesta koje je formirano odmah po otpočinjanju operacije „Strela“ brigadni general u penziji Stojan Konjikovac.General Delić istakao je da se 549. mehanizovana brigada nije slučajno obrela u Prizrenu, kao što ni sam početak NATO agresije nije bio iznenađenje.

- Nismo doživeli nikada ni strategijsko, ni operativno, ni taktičko iznenađenje, jer veliki i moćni obično rade po šablonu, pa smo mogli da predvidimo njihove postupke, rekao je on ističući da je ta brigada još u februaru raselila sva materijalna i tehnička sredstva, ne ostavljajući za sobom nijedan metak. Jedinica je u ratu brojala oko 14 hiljada ljudi – istakao je general Delić dodajući da je njegov glavni zahtev starešinama bio da se vojnik čuva,a da starešina mora ići prvi.

Kada je došla 1999. godina i pale prve bombe, za dve nedelje brigada je razrešila sve probleme u pozadini  i razbila šiptarsko-terorističke jednice, pa je cela 549. mehanizovana brigada izašla na državnu granicu.

- Glavni napad je otpočeo na Gorožupskom pravcu. U prvom napadu u četiri ešelona jedan za drugim, kretale su se terorističke snage. U tom momentu na tom pravcu bilo je oko 450 naših ljudi, rekao je Delić i dodao da su oni primili prvi udar dok nisu pristigla pojačanja.

- Svaka jedinica dala je iz svojih sasatava pešadijske čete koje su do večeri stavljene na raspolaganje potpukovniku Konjikovcu i svaka je dobila svoj kilometar na Paštriku, uz naređenje da odsudno brane prvu liniju, rekao je Delić. On je posebno naglasio da je sanitetsko zbrinjavanje bilo dobro organizovano i da su u Prizrenu formirane četiri hirurške sale.

Imajući na umu sve što se tih dana dešavalo, danonoćno bombardovanje NATO avijacije, napade terorističkih snaga i artiljerijska dejstva sa teritorije Albanije, čudo je kako su vojnici i oficiri uspeli sve to da izdrže.

- Druge jedinice upućivane su na Paštrik, ali nisu mogle da izdrže te izuzetno teške uslove. Kada sam izvestio pretpostavljene, rekao sam, ovo mogu da izdrže, ipak samo moji borci iz 549. brigade, zaključio je general Delić.

Govoreći o knjizi, general Stojan Konjikovac je istakao da ona sadrži svedočenja boraca i da čuva od zaborava događaje na Paštriku. Takođe, ona na  „najbolji način opominje naš narod na ono što jeste i što treba da bude“.

- U ratu je 549. motorizovana brigada sa ojačanjima brojala oko 14.000 boraca. Nalazila se u prvom ešelonu Prištinskog korpusa, te je imala ulogu glavnih snaga odbrane Kosova i Metohije iz pravca Albanije. Nakon povlačenja OEBS-a i humanitarnih organizacija, znali smo da uskoro sledi napad, koji smo dočekali potpuno spremni, rekao je general Konjikovac.Neprijateljska operacija „Strela“ na Paštriku  trajala je od 26. maja do 14. juna.

– Cilj operacije bio je da se razbiju naše snage na granici i da neprijatelj izvrši kopnenu invaziju na teritoriju Kosova i Metohije. Kada je napad počeo nijedan dan nije bio bez borbi i dejstava neprijateljske avijacije i artiljerije. Najteži dan bio je 31. maj kada su upotrebili sve snage da ostvare svoj cilj, ali su naši vojnici istrajali i ostali na svojim položajima. Neprijatelj je uveo i strategijsku avijaciju – avioni B-1 i B-52 koji su tokom operacije 24 puta gađali položaje 549. motorizovane brigade. Ali pomeranja položaja jedinica nije bilo, istakao je general Konjikovac.

U operaciji „Strela“ brigada je imala 25 poginulih i 126 ranjenih, a neprijatelj daleko više. U zoni odbrane brigade ukupno je poginulo 87 boraca, a 300 je ranjeno.

Brigada je nastavila s uspešnim držanjem linije odbrane sve do potpisivanja Vojnotehničkog sporazuma u Kumanovu, 9. juna 1999. godine i prva je odlikovana ordenom „Narodnog heroja“.

General Konjikovac istakao je da pripadnici 549. motorizovane brigade nisu obrukali pretke i da potomci mogu biti ponosni na njih.

Generali Delić i Konjikovac zahvalni su Ministarstvu odbrane na objavljivanju edicije "Ratnik" i ocenili su pojavljivanje knjiga iz edicije veoma važnim,  jer se na taj način čuva sećanje na herojsku borbu za otadžbinu na Kosovu i Metohiji i učvršćuje istorijsko pamćenje koje jača identitet srpskog naroda i njegove države.

Na štandu Ministarstva odbrane i Vojske Srbije 27. oktobra u 16 časova biće održana promocija još jednog dela iz edicije „Ratnik“ – „Prištinski korpus – sećanja učesnika 1999“. O knjizi će govoriti general-pukovnik u penziji Vladimir Lazarević, general-potpukovnik u penziji Mladen Ćirković, recenzent dr Mile Bjelajac i priređivač Dragana Marković.
 
Najavu aktivnosti na štandu Ministarstva odbrane i Vojske Srbije možete videti ovde.