Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Arhiva

 

Period: 01.01.2016 - 12.07.2024

Ukupan broj zapisa: 8116

17 Jul 2017
17.07.2017
 
Ne­pu­ne dve ne­de­lje od iz­bo­ra na funk­ci­ju mi­ni­stra, Alek­san­dar Vu­lin ja­sno de­fi­ni­še pri­o­ri­te­te svog man­da­ta – po­bolj­ša­nje ma­te­ri­jal­nog po­lo­ža­ja pri­pad­ni­ka si­ste­ma od­bra­ne i re­a­fir­ma­ci­ja dru­štve­ne ulo­ge Voj­ske Sr­bi­je. Po­li­ti­ka od­bra­ne, ka­že no­vi re­sor­ni mi­ni­star, ne­će se me­nja­ti, a na­ša ze­mlja osta­će voj­no ne­svr­sta­na. ...
 
16 Jul 2017
FotogalerijaVideogalerija
16.07.2017
 
Radnik fabrike M. I. (1962), teško povređen prilikom požara tehnološkog otpada koji se desio pre dva dana u fabrici „Milan Blagojević – namenska“ u Lučanima, preminuo je danas u Vojnomedicinskoj
 
16 Jul 2017
Fotogalerija
16.07.2017
 
Na poligonu Bugarske armije “Šabla“ u toku su intenzivne pripreme pripadnika 250. raketne brigade za protivvazduhoplovna dejstva RViPVO za zajedničko bojno gađanje ciljeva u vazdušnom prostoru sa raketnim sistemima ...
 
16 Jul 2017
FotogalerijaVideogalerija
16.07.2017
 
Ministar odbrane Aleksandar Vulin danas je, u pratnji državnog sekretara Aleksandra Živkovića, načelnika Generalštaba generala Ljubiše Dikovića i komandanta Kopnene vojske general-potpukovnika Milosava Simovića, ...
 
15 Jul 2017
FotogalerijaVideogalerija
15.07.2017
 
Ministar odbrane Aleksandar Vulin otvarajući manifestaciju „Mišićevi dani“ u Mionici rekao je da je generacija Živojina Mišića za nas izborila pravo da odlučujemo sami o sebi.