Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Arhiva

 

Period: 01.01.2016 - 21.06.2024

Ukupan broj zapisa: 8072

02 Okt 2017
FotogalerijaVideogalerija
02.10.2017
 
Predsednik Grčke Prokopios Pavlopulos položio je danas venac na Spomenik neznanom junaku na Avali u pratnji ministra odbrane Republike Srbije Aleksandra Vulina i načelnika Generalštaba Vojske Srbije generala ...
 
02 Okt 2017
FotogalerijaVideogalerija
02.10.2017
 
Ministar odbrane Aleksandar Vulin razgovarao je danas sa ambasadorom Kraljevine Španije Miguelom Fuertesom Suarezom o saradnji dve zemlje u oblasti odbrane, perspektivama njenog daljeg razvoja i trenutnoj ...
 
02 Okt 2017
02.10.2017
 
Pripadnici 210. inžinjerijskog bataljona Druge brigade Kopnene vojske u novovaroškom selu Miševići, zavičaju vojvode Petra Bojovića, završili su rekonstrukciju puta do rodne kuće slavnog vojskovođe.
 
02 Okt 2017
02.10.2017
 
Mi­ni­star od­bra­ne Alek­san­dar Vu­lin sa­stao se pret­hod­nih da­na sa pred­stav­ni­ci­ma NA­TO-a u Bri­se­lu i ODKB u Mo­skvi. Re­pu­bli­ka Sr­bi­ja ne­ma na­me­ru da po­sta­je član ODKB, kao što ne­ma na­me­ru ni da po­sta­ne član NA­TO-a – po­ru­čio je mi­ni­star Vu­lin. Period između dve Odbrane obeležilo je nekoliko važnih vežbovnih aktivnosti Vojske Srbije. Pri­pad­ni­ci Pr­vog i Dru­gog reč­nog od­re­da Reč­ne flo­ti­le i Pr­vog pu­ka za raz­mi­ni­ra­nje Oru­ža­nih sna­ga Ma­đar­ske iz­ve­li su na Du­na­vu, od 1274. do 1276. plov­nog ...
 
01 Okt 2017
FotogalerijaVideogalerija
01.10.2017
 
Ministar odbrane Aleksandar Vulin, kao izaslanik predsednika Republike Srbije, prisustvovao je danas u Sabornom hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Šibeniku ...