Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Arhiva

 

Period: 01.01.2016 - 30.05.2024

Ukupan broj zapisa: 8007

16 Sep 2017
Videogalerija
16.09.2017
 
Komentarišući izjavu Hašima Tačija da će Priština do kraja ove godine formirati svoju vojsku, tokom današnje posete Centru za tražioce azila u Krnjači, ministar odbrane Republike Srbije Aleksandar Vulin ...
 
16 Sep 2017
FotogalerijaVideogalerija
16.09.2017
 
Ministar odbrane i predsednik Radne grupe za rešavanje mešovitih migracionih tokova, Aleksandar Vulin, posetio je danas Centar za smeštaj tražioca azila u Krnjači. Tokom obilaska, ministar Vulin se upoznao sa prilikama u Centru, kao i ...
 
15 Sep 2017
Videogalerija
15.09.2017
 
Ministar odbrane Aleksandar Vulin prisustvovao je večeras Svečanoj akademiji u Narodnom pozorištu, održanoj povodom manifestacije „Dani Srpske u Srbiji“, koja svedoči o političkim, privrednim, kulturnim, sportskim ...
 
15 Sep 2017
15.09.2017
 
Na svečanoj akademiji "Dani Kinoteke Republike Srpske", posvećenoj obeležavanju 25 godina od osnivanja filmskog arhiva Republike Srpske, Vojnofilmski centar „Zastava film“ dobio je povelju Kinoteke za dugogodišnju ...
 
15 Sep 2017
15.09.2017
 
Na sve­ča­noj ce­re­mo­ni­ji is­pred Do­ma Na­rod­ne skup­šti­ne, 9. sep­tem­bra, pro­mo­vi­sa­ni su naj­mla­đi pot­po­ruč­ni­ci Voj­ske Sr­bi­je. Pr­ve ofi­cir­ske či­no­ve do­bi­lo je 187 ka­de­ta i ka­det­ki­nja 138. kla­se Voj­ne aka­de­mi­je i 3. kla­se Me­di­cin­skog fa­kul­te­ta ...