Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Arhiva

 

Period: 01.01.2016 - 16.04.2024

Ukupan broj zapisa: 7919

15 Sep 2017
15.09.2017
 
Na sve­ča­noj ce­re­mo­ni­ji is­pred Do­ma Na­rod­ne skup­šti­ne, 9. sep­tem­bra, pro­mo­vi­sa­ni su naj­mla­đi pot­po­ruč­ni­ci Voj­ske Sr­bi­je. Pr­ve ofi­cir­ske či­no­ve do­bi­lo je 187 ka­de­ta i ka­det­ki­nja 138. kla­se Voj­ne aka­de­mi­je i 3. kla­se Me­di­cin­skog fa­kul­te­ta ...
 
14 Sep 2017
Videogalerija
14.09.2017
 
Odgovarajući na pitanja novinara o situaciji na jugu Srbije i u Kopnenoj zoni bezbednosti, s obzirom na ulazak Srpske liste u privremene institucije Kosova i Metohije ministar odbrane Aleksandar Vulin je odgovorio da su ...
 
14 Sep 2017
Videogalerija
14.09.2017
 
Odgovarajući na pitanje novinara o novoj provokaciji na KiM i privođenju pripadnika Crvenog krsta Srbije, ministar Vulin je rekao da se radi o neobjašnjivom napadu na jednu humanitarnu organizaciju.
 
 
14 Sep 2017
FotogalerijaVideogalerija
14.09.2017
 
Ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik Generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković sa saradnicima prisustvovali su izvođenju višednevne Multinacionalne komandno-štabne vežbe Vojske Srbije i Nacionalne garde Ohaja „Sajber Tesla 2017“ u ...
 
14 Sep 2017
Fotogalerija
14.09.2017
 
U kasarni Topčider danas je organizovana svečanost povodom dana intendantske, tehničke i saobraćajne službe Vojske Srbije.