Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Arhiva

 

Period: 01.01.2016 - 21.05.2024

Ukupan broj zapisa: 7982

17 Jan 2018
Fotogalerija
17.01.2018
 
Ministar odbrane Aleksandar Vulin, sa saradnicima, sastao se sa predstavnicima Samostalnog sindikata metalaca Srbije koje okuplja šest privrednih društava Odbrambene industrije Srbije.
 
15 Jan 2018
FotogalerijaVideogalerija
15.01.2018
 
Ministar odbrane Aleksandar Vulin i ambasador Republike Kube u Beogradu Gustavo Trista del Toro saglasili su se danas da postoji obostran pozitivan impuls za uspostavljanje saradnje između dveju ...
 
15 Jan 2018
15.01.2018
 
Za­ko­nom o bu­dže­tu Re­pu­bli­ke Sr­bi­je za 2018. Mi­ni­star­stvu od­bra­ne opre­de­lje­na su sred­stva u iz­no­su od 70,5 mi­li­jar­di di­na­ra, što je za 11,6 mi­li­jar­di vi­še u odnosu na prošlu godinu. Iz­nos od 70,5 mi­li­jar­di di­na­ra pred­sta­vlja zbir sred­sta­va iz „dr­žav­ne ka­se” u iz­no­su od 67,4 mi­li­jar­di di­na­ra i pri­ho­da Mi­ni­star­stva od 3,1 mi­li­jar­de di­na­ra. Dr­žav­ni se­kre­tar Bo­jan Jo­cić za „Od­bra­nu” ka­že da je bu­džet bo­lje iz­ba­lan­si­ran ne­go pret­hod­ne ...
 
14 Jan 2018
FotogalerijaVideogalerija
14.01.2018
 
Ministar odbrane Aleksandar Vulin je u pratnji načelnika Generalštaba Vojske Srbije generala Ljubiše Dikovića i komandanta Kopnene vojske general-potpukovnika Milosava Simovića obišao danas pripadnike Zajedničkih ...
 
14 Jan 2018
FotogalerijaVideogalerija
14.01.2018
 
Uoči pravoslavne Nove godine ministar odbrane Aleksandar Vulin posetio je zaposlene u Vojnom medicinskom centru Hitna pomoć na Slaviji, gde su ga zastupnik načelnika Uprave za vojno zdravstvo pukovnik ...