Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Arhiva

 

Period: 01.01.2016 - 21.06.2024

Ukupan broj zapisa: 8072

01 Mar 2018
01.03.2018
 
Na­še okru­že­nje po­no­vo je ušlo u fa­zu sma­nje­ne sta­bil­no­sti, te sto­ga pa­žlji­vo pra­ti­mo sva do­ga­đa­nja u re­gi­o­nu. Naj­ve­ća pret­nja bez­bed­no­sti Sr­bi­je i da­lje je si­tu­a­ci­ja u na­šoj ju­žnoj po­kra­ji­ni, ima­ju­ći u vi­du iz­ra­zi­tu et­nič­ku mo­bi­li­za­ci­ju Al­ba­na­ca pro­tiv Sr­ba ko­ji ži­ve na tom pro­sto­ru. Do­dat­no za­bri­nja­va i či­nje­ni­ca da je zna­tan broj bo­ra­ca upra­vo s Ko­so­va i Me­to­hi­je oti­šao na ra­ti­šta u Si­ri­ji i Ira­ku, kao i nji­ho­ve ak­tiv­no­sti po po­vrat­ku u Po­kra­ji­nu. Ja­ča­nje na­ci­o­na­li­stič­ke re­to­ri­ke usme­re­ne ...
 
28 Feb 2018
FotogalerijaVideogalerija
28.02.2018
 
U kasarni „Topčider“ danas je održana analiza logističke podrške Vojske Srbije za 2017. godinu kojoj je prisustvovao načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković sa saradnicima.
 
28 Feb 2018
FotogalerijaVideogalerija
28.02.2018
 
Ministar odbrane Aleksandar Vulin sastao se danas sa ambasadorom Ruske Federacije u Republici Srbiji Aleksandrom Čepurinom.
U srdačnom i prijateljskom razgovoru posvećenom temama daljeg razvoja vojnotehničke i ...
 
28 Feb 2018
FotogalerijaVideogalerija
28.02.2018
 
Razmatranje modela koncepta razvoja Srednje stručne vojne škole, odnosno školovanja podoficira za dužnosti u jedinicama Vojske Srbije, bila je tema sastanka koji su danas ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik ...
 
28 Feb 2018
FotogalerijaVideogalerija
28.02.2018
 
Pripadnici šestog kontingenta Vojske Srbije, koji su prethodnih šest meseci bili angažovani na medicinskom zbrinjavanju osoblja u misiji UN u Centralnoafričkoj Republici (MINUSCA), stigli su kasno večeras u ...