Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Konkursi

 

Period: 01.01.2016 - 30.03.2023

Kategorija: Konkursi

Ukupan broj zapisa: 477

 
 
 
16 Jun 2017
16.06.2017
 
U školskoj 2017/2018. godini lica iz građanstva mogu konkurisati za upis na doktorske akademske studije biomedicine.
 
16 Jun 2017
16.06.2017
 
U školskoj 2017/2018. godini lica iz građanstva mogu konkurisati za prijem na specijalističke akademske studije, u trajanju od godinu dana, na sledećim studijskim programima: