Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Konkursi

 

Period: 01.01.2016 - 03.12.2022

Kategorija: Konkursi

Ukupan broj zapisa: 450

 
 
 
 
13 Feb 2017
13.02.2017
 
U škol­skoj 2017/2018. go­di­ni pri­ma­će se kan­di­da­ti mu­škog i žen­skog po­la (u da­ljem tek­stu: kan­di­da­ti) iz ...