Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Konkursi

 

Period: 01.01.2016 - 04.10.2022

Kategorija: Konkursi

Ukupan broj zapisa: 441

 
 
16 Jun 2017
16.06.2017
 
U školskoj 2017/2018. godini lica iz građanstva mogu konkurisati za upis na doktorske akademske studije biomedicine.
 
16 Jun 2017
16.06.2017
 
U školskoj 2017/2018. godini lica iz građanstva mogu konkurisati za prijem na specijalističke akademske studije, u trajanju od godinu dana, na sledećim studijskim programima:
 
16 Jun 2017
16.06.2017
 
Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu upisuje u prvu godinu integrisanih akademskih studija medicine 5 samofinansirajućih studenata za sticanje zvanja doktora ...