Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Vest

 

Period: 01.01.2016 - 06.07.2022

Kategorija: Vest

Ukupan broj zapisa: 4927

01 Jun 2016
Fotogalerija
01.06.2016
 
Rezervni pripadnici mehanizovanog bataljona Bačke brigade realizovali su na automatizovanom tenkovskom strelištu „Orešac“ kombinovano gađanje ciljeva iz spregnutog mitraljeza i topa 20 ...
 
01 Jun 2016
Fotogalerija
01.06.2016
 
U Sektoru za materijalne resurse, u organizaciji Uprave za odbrambene tehnologije, održava se seminar pod nazivom „Upravljanje procesom ugovaranja&39;&39; (&39;&39;~Contract ...
 
01 Jun 2016
FotogalerijaVideogalerija
01.06.2016
 
Ministar odbrane Zoran Đorđević danas je na Vojnoj akademiji posetioekipu koja snima treću sezonu istoimene serije, koja je prethodne dve sezone privukla veliku pažnju gledalaca.
 
01 Jun 2016
01.06.2016
 
U NATO agenciji za snabdevanje i nabaku (~NATO Support and Procurement Agency NSPA~), u Kapelanu, Luksemburg, održan je 109. sastanak Grupe direktora NATO kodifikacionog sistema. Sastanku je ...
 
01 Jun 2016
01.06.2016
 
Naj­ve­ća vežba od nastan­ka Voj­ske Srbi­je „Morava“ poče­la je 23. maja i tra­ja­će do 5. juna. Na vežbi uče­stvu­ju jedi­ni­ce od ...