Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
04.02.2016.

Mali lovac na velike problemePoremećaj rada srčanog ritma do sada se mogao ispitivati praćenjem dvadesetčetvoročasovnog monitoringa EKG-a, takozvanim „holterom” aparatom, koji je tokom tog perioda mogao da snima i beleži eventualne promene i stanje u srčanom radu i ritmu. Svetske studije, međutim, pokazale su da nekada čak ni takvo praćenje nije dovoljno da se utvrde određeni poremećaji, koji se, manjom ili većom učestalošću, ne registruju.

Nova meto¬da regi¬stro¬va¬nja srča¬nog rit¬ma na VMAKako objašnjava načelnik Klinike za kardiologiju Vojnomedicinske akademije pukovnik profesor dr sc. med. Radomir Matunović, poseban problem nastaje kod pacijenata s takozvanim krizama svesti, kod kojih je utvrđeno da nema neuroloških oštećenja, a koji se posle toga upućuju na ispitivanja kardiologu kako bi se pronašao uzrok pomenutih kriza.

– Te „krize svesti” su takvog nivoa da posredno ili neposredno ugrožavaju život pacijenta. Vrlo česti razlozi „krize svesti”, osim neurološkog, jesu srčanog porekla, i reč je o pauzama u srčanom radu ili nepravilnom ubrzanom srčanom radu – naglašava pukovnik Matunović.

On objašnjava da su pomenuti „holteri” u tim slučajevima vrlo često davali „lažno negativne” rezultate, odnosno signalizirali da nema kardiološkog oboljenja, a pacijenti su ostajali bez prave dijagnoze. Upravo zbog toga razvijena je metoda registrovanja srčanog ritma u toku nekoliko meseci, pa i do tri godine, a za koju je bio neophodan i određeni nivo tehnološkog razvoja u medicini.

– Reč je o malom uređaju, nazvanom „rivil link”, koji se stavlja pod kožu i sve vreme registruje srčani rad, posle čega se očitava i proverava da li je ritam u tom periodu bio regularan ili ne. Ako je, u međuvremenu, došlo do izvesne „krize svesti”, na osnovu čitanja zapisa mi možemo da utvrdimo da li je taj događaj zaista vezan za srčani rad – ističe dr Radomir Matunović, dodajući da modela koji je ugrađen pacijentu na VMA najnovija verzija uređaja, čije su dimenzije znatno manje i koji je lakši za ugradnju.

Broji otkucaje tri godine, a staje u kutiju šibica

Prema rečima pukovnika Matunovića, „link” je ne samo veliko tehnološko dostignuće, već se pod kožu može specijalnim špricem staviti bez hirurške procedure. Takođe dodaje da je „pamet” koju on sadrži nemoguće smestiti u manji format.

– Povezan je s još jednim pametnim uređajem, odnosno za softversku podršku, tako da mi u svakom trenutku možemo da imamo kontakt sa pacijentom. U slučaju da se javi „kriza svesti”, pacijent pritisne taster na tom uređaju i tada se evidentira čak i izvestan period pre aktivacije. To znači da „link” ne samo što beleži kompletan srčani ritam i do tri godine, koji kasnije na kompjuteru možemo da listamo deo po deo, on može da pošalje i signal i da nas fokusira na posebne trenutke i posebna stanja u koja ulazi pacijent – objašnjava dr Matunović, ukazujući da je reč o vrhu medicinske tehnologije, koji, zapravo, potpuno rasvetljuje tu sivu zonu, do sada nepoznatih poremećaja u srčanom radu.

Načelnik Klinike za kardiologiju VMA, takođe, ocenjuje da takav uređaj omogućuje kardiolozima da sagledaju ono što ranije nisu bili u mogućnosti, a, s druge strane, i da naprave korelaciju između kliničkog događanja, eventualnih sinkopa, „kriza svesti”, mučnine ili bilo kakvih drugih neprijatnosti kod pacijenta.

– Na ovaj način postoji mogućnost da „ulovimo” „krizu svesti” i sinkopu koja je nastala usled srčanog poremećaja, kao i da „ulovimo krizu” svesti koja nije vezana za srčani rad. Pomoću ovog uređaja, mi smo u mogućnosti da one pacijente koji su do sada „puštani niz vodu” s „krizama svesti” pravovremeno uputimo na pravo mesto – zaključuje pukovnik Matunović.

Prvi „link” osluškuje srce pripadnika naše vojske

Spisak pacijenata koji su kandidati za primenu nove metode broji već desetak imena, a prema rečima dr Radomira Matunovića, u poslednjim danima godine za nama, 29. decembra, pripadniku Vojske Srbije, ocu dvoje dece, u tridesetim godinama, ugrađen je prvi „link” u ovom delu Evrope.

– Kod pacijenta imamo već i prve vesti sa uređaja, jer je imao „krizu svesti”, a mi smo taj snimak EKG nalaza već obradili. U skladu s tim snimkom i nalazom, softverski smo podesili parametre koji će nam već u eventualnoj sledećoj epizodi „krize svesti” najverovatnije dati pravi odgovor i mogućnost da pacijentu postavimo odgovarajuću dijagnozu i utvrdimo tretman – objašnjava načelnik Klinike za kardiologiju VMA, dodajući da se pomenuti pacijent s „krizama svesti” nepoznatog uzroka bori već nekoliko godina. Zbog tih naprasnih kriza, objašnjava dr Matunović, pacijent je imao čak i fizička povređivanja, a to stanje bilo je veoma neprijatno i za njegovu porodicu.

Kada je reč o nastavku primene procedure, dr Matunović ističe da je uređaj u evidenciji republičkog registra, a da će već u narednom ugovoru s Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje ta stavka biti uključena u proceduru, pa će osiguranici RFZO moći da se adekvatno ispituju i leče.

– To znači da smo se mi otvorili prema sistemu, a sad je pitanje zdravstvenog sistema naše zemlje da prepozna značaj i uvaži to što želimo da ponudimo – zaključuje dr Radomir Matunović, načelnik Klinike za kardiologiju VMA.

Biljana MILjIĆ
Snimio Žarko SKOKO