Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Inspektorat odbrane - NadležnostiInspektorat odbrane obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na: - pripreme za odbranu;
- sprovođenje odluka i akata organa upravljanja sistemom odbrane;
- rad, materijalno i finansijsko poslovanje i građevinsku delatnost komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije, organa i ustanova Ministarstva odbrane;
- ostvarivanje i usklađivanje organizacije obezbeđenja telekomunikaciono-informacionog sistema, kriptozaštite i drugih oblika zaštite informacija;
- operativnu i funkcionalnu sposobnost komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije;
- radnopravni status profesionalnih pripadnika Vojske Srbije;
- bezbednost i zdravlje na radu, zaštitu od požara i eksplozija, zaštitu životne sredine, zaštitu životinja i metrološku delatnost; 
- inspekcijski nadzor nad primenom standarda i kontrolom kvaliteta proizvoda i usluga koji se nabavljaju za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije
- druge poslove, propisane zakonom.

U obavljanju poslova, iz funkcionalne nadležnosti, ostvarena je saradnja sa inspekcijskim službama i organima drugih ministarstava Republike Srbije, kao i referentnim labaratorijama i ustanovama.
Integrisane inspekcije, koje se realizuju od 2010. godine, doprinose kvalitetnijem i objektivnijem prikazu stanja, u subjektima i oblastima izvršenja.

Subjekti kod kojih se vrši inspekcija su:

- organizacione jedinice Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije;
- komande, jedinice i ustanove Vojske Srbije;
- ustanove Ministarstva odbrane;
- preduzeća namenske industrije i
- veliki tehnički sistemi, od značaja za odbranu.

Vrste inspekcija:

- redovne
- vanredne i
- povratne

Obim inspekcije:

- potpuna i
- delimična