Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Sektor za budžet i finansijeSektor za budžet i finansije je osnovna unutrašnja jedinica Ministarstva odbrane koja obavlja poslove koji se odnose na: normativno uređenje finansijskog poslovanja u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije; planiranje, organizovanje, izvršenje i kontrolu finansijskog poslovanja; finansijsku politiku Ministarstva odbrane; planiranje budžeta odbrane i planiranje, programiranje, budžetiranje i sprovođenje finansijskog plana za potrebe Ministarstva odbrane i poslove u oblasti prava i obaveza iz zdravstvenog osiguranja i materijalnog obezbeđenja vojnih osiguranika.
 
Sektorom za budžet i finansije rukovodi pomoćnik ministra odbrane za budžet i finansije.U Sektoru za budžet i finansije obrazovane su sledeće unutrašnje jedinice:
 
1. Uprava za budžet,
2. Odeljenje za zajedničke poslove,
3. Grupa za vojnopolcijske poslove.
 
UPRAVA ZA BUDžET
 
Uprava za budžet je nadležna za oblast finansijskog poslovanja, planiranje i izvršenje budžeta odbrane, stručni nadzor i kontrolu rada organa finansijske službe, kao i za sistem plata, dodataka, naknada i drugih primanja u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije.
 
Za pomoćnika ministra odbrane za budžet i finansije organizaciono i funkcionalno vezane sledeće su organizacione celine:
 
Računovodstveni centar i
Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika (Fond za SOVO).
 
RAČUNOVODSTVENI CENTAR
 
Računovodstveni centar obavlja poslove koji se odnose na materijalnu i finansijsku kontrolu, plate, naknade i druga lična primanja, vođenje knjigovodstvene evidencije, platni promet i isplatu poreza.

Telefon:  + 381 11 2064-113
E-pošta: rcmo@mod.gov.rs

 
FOND  ZA SOCIJALNO OSIGURANjE VOJNIH OSIGURANIKA
 
Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika obavlja poslove iz oblasti prava i obaveza iz zdravstvenog osiguranja i materijalnog obezbeđenja vojnih osiguranika, kao i  saradnju sa ostalim republičkim ministarstvima i organizacijama koja se bave poslovima iz oblasti socijalnog osiguranja.
 
direktor Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika
pukovnik Radan Kostić

Faks:  + 381 11 3000-321
Veb sajt:  www.fsovo.mod.gov.rs
E-pošta: fondsovo@mod.gov.rs