Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
11.01.2024.

Obaveštenje o pokretanju procesa izbora kandidata za učešće u multinacionalnim operacijama EUTM Somalia u Somaliji i EUTM RCA u Centralnoafričkoj RepubliciObaveštavaju se zainteresovani kandidati da je otpočeo proces izbora za:
 
1. Multinacionalne operacije EUTM Somalia u Somaliji (sa početkom angažovanja od avgusta 2024. godine) i EUTM RCA u Centralnoafričkoj Republici (sa početkom angažovanja od oktobra 2024. godine) na period od šest meseci, za dužnosti:
 
EUTM Somalia u Somaliji
  • Šef sanitetske službe – 1 dužnost, doktor medicine, poželjno lekar specijalista, čin major – potpukovnik
  • Vođa sanitetskog tima – 1 dužnost, doktor medicine, poželjno lekar specijalista, čin potporučnik – kapetan prve klase
  • Medicinski tehničari – 4 dužnosti, medicinski tehničar, čin podoficir/vojni službenik/profesionalni vojnik
 
EUTM RCA u Centralnoafričkoj Republici
  • Šef sanitetske službe  – 1 dužnost, doktor medicine, poželjno lekar specijalista, čin major – potpukovnik
  • Lekar (šef ambulante) – 1 dužnost, doktor medicine, poželjno lekar specijalista, čin poručnik – potpukovnik
  • Medicinski tehničar u ambulanti – 3 dužnosti, medicinski tehničar, čin podoficir/profesionalni vojnik
  • Medicinski tehničari u Timu za hitnu medicinsku pomoć – 2 dužnosti, medicinski tehničar, čin podoficir/profesionalni vojnik
 
Na osnovu člana 14. Pravilnika o kriterijumima za izbor i načinu izbora pripadnika Vojske Srbije koji se pripremaju i obučavaju za učešće u multinacionalnim operacijama i načinu izdavanja sertifikata o osposobljenosti („Službeni vojni list“, broj 5/21) zainteresovana lica detaljnije informacije o opštim i posebnim kriterijumima za predmetni proces izbora mogu dobiti u matičnim jedinicama.
 
Rok za prijavu zainteresovanih kandidata je 09.02.2024. godine.