Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
03.10.2023.

Obaveštenje o pokretanju procesa izbora kandidata za učešće u multinacionalnoj operaciji EUTM Mozambique u Mozambiku 
 
Obaveštavaju se zainteresovani kandidati da je otpočeo proces izbora za:
 
1. Multinacionalnu operaciju EUTM Mozambique u Mozambiku na period od šest meseci, sa početkom angažovanja od mart/april 2024. godine, za dužnost:
 
  • štabni oficir u J-4 Komande misije – 1 dužnost, specijalnost inžinjerija ili građevinska služba, čin poručnik - kapetan prve klase
 
Na osnovu člana 14. Pravilnika o kriterijumima za izbor i načinu izbora pripadnika Vojske Srbije koji se pripremaju i obučavaju za učešće u multinacionalnim operacijama i načinu izdavanja sertifikata o osposobljenosti („Službeni vojni list“, broj 5/21) zainteresovana lica detaljnije informacije o opštim i posebnim kriterijumima za predmetni proces izbora mogu dobiti u matičnim jedinicama.
 
Rok za prijavu zainteresovanih kandidata je 01.11.2023. godine.