Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
03.04.2023.

Oglas za prodaju rashodovanih pokretnih stvariVP 2084 BEOGRAD
 o g l a š a v a
P   R   O   D   A   J   U
pisanim  i  usmenim javnim  nadmetanjem
 

Prodaji se izlažu rashodovane pokretne stvari i to:
 
Teretna m/v:         TAM 130 T10, TAM 150 T11, FAP 1314,   FAP 1921, FAP 2026, TAM 2001, TAM 110, TAM 5000 D      
                                  
Specijalna m/v:   GREJDER MG-130 TH GREJDER MG-145 TH, VALjAK DVV-11, KOLES DIZALICA, POSIPAČ PESKA I SOLI, TAM 110 T7 SA NADGRADNjOM, TAM  150 T11 SA NADGRADNjOM, TAM 5000 D SA NADGRADNjOM, FAP 1314 SA NADGRADNjOM

Ostala PS:          AGREGAT ADP-14, AGREGAT ADP-15, AGREGAT ADP-16, AUTOBUS IKARBUS, AUTOMOBIL AR-55, PEĆ ELEKTROKOMORNA, KRILO PROZORA DRVENO, HLADNjAČA 32m3, GAZ MINIBUS, HYUNDAI KOMBI, RENO TRAFIK, AUTOMOBIL UAZ, FIAT DUKATO 2,8 JTD, POLUPRIKOLICA GM-22,  DELOVI ZA INŽINjERIJSKA PS, KOMPRESOR FAGRAM
 
Rashodovane pokretne stvari nalaze se na  sledećim lokacijama: kasarna ,,Milan Blagojević“ Kragujevac, kasarna „Ribnica“ Kraljevo, VU ,,Morović“, kasarna „Boško Palkovljević Pinki“ Sremska Mitrovica, kasarna „Aleksandar Berić“ Novi Sad, kasarna „Jugovićevo“ Novi Sad, kasarna ,,Tvrđava“ Novi Sad, kasarna ,,Vojvoda Radomir Putnik“ Gornji Milanovac, TRZ Čačak, VU ,,Tara“, vojni aerodrom ,,Pukovnik – pilot Milenko Pavlović“ Batajnica, VK ,,Stari Banovci“, kasarna „Radovan Medić” Batajnica i kasarna ,,Topčider“ Beograd, kasarna „Ivan Stefanović Srba“ Smederevo, kasarna „Major Milan Tepić“ Jakovo, kasarna „Kneževac“ Beograd, VK „Dobanovci“ Beograd i kasarna „Cerski junaci“ Šabac. Razgledanje rashodovanih pokretnih stvari održaće se od 17.04. do 25.04.2023. godine, na lokacijama razmeštaja rashodovanih pokretnih stvari, u vremenu od 08,00 do 14,00 časova.

Pravo razgledanja imaju sva pravna i fizička lica koja  otkupe tendersku dokumentaciju.

Pisano javno nadmetanje održaće se 26.04.2023. godine sa početkom u 10,00 časova, u VP 2084  Beograd-Kneževac, ulica Oslobođenja 30, putem prikupljanja pisanih ponuda. Pravo učešća na nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše bespovratnu uplatu na iznos od 3.000,00 dinara, na ime otkupa tenderske dokumentacije.

Uplatu izvršiti na račun broj 840-19540845-28, primalac  MO RS RC Beograd, poziv na broj 122812122336, svrha uplate: Troškovi nadmetanja 04/2023.

Potvrdu o uplati  na iznos od 3.000,00 dinara, učesnici nadmetanja predaju predstavniku prodavca prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije. Tenderska dokumentacija preuzima se od  04.04.2023. godine do 25.04.2023. godine, u vremenu od  08,00 do 14,30 časova i 26.04.2023. godine, do 09,00 časova, u VP 2084  Beograd-Kneževac, ulica Oslobođenja 30.

Pre početka nadmetanja kupci su u obavezi da polože kauciju u gotovom novcu, u visini od 10 %  od početne cene rashodovanih pokretnih stvari koje licitiraju, na blagajni VP 2084 Beograd, u vremenu od  07,30  do 09,45 časova. Pisane ponude se predaju u delovodstvo VP 2084 Beograd, lično, najkasnije do 26.04.2023. godine, do 09,55 časova.

Bliže informacije o prodaji mogu se dobiti putem telefona broj 011/3053-433, 011/3053-389, ili u prostorijama VP 2084 Beograd.