Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
15.12.2022.

SaopštenjeSvi pripadnici Vojske Srbije angažovani u mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Libanu su dobro i nastavljaju da izvršavaju redovne zadatke u skladu sa mandatom misije.
 
Tokom jučerašnjeg incidenta u kojem je poginuo jedan pripadnik snaga Ujedinjenih nacija, pripadnici Vojske Srbije ni na koji način nisu bili ugroženi.
 
Generalštab Vojske Srbije prati situaciju kako u ovoj tako i u drugim mirovnim operacijama u kojima su angažovani pripadnici Vojske Srbije i preduzima mere radi zaštite naših vojnika, starešina i civilnih lica.