Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
12.12.2022.

Oglas za prodaju otpadaka od hrane iz kasarne "Mija Stanimirović" u NišuVP 4137 NIŠ OBJAVLjUJE OGLAS ZA PRODAJU OTPADAKA OD HRANE IZ KASARNE „MIJA STANIMIROVIĆ“ U NIŠU ZA 2023. GODINU.
 
Prodaja otpadaka od hrane vršiće se usmenim javnim nadmetanjem – licitacijom u VP 4137 Niš, objekat br.18, kancelarija br.3, kasarna „Mija Stanimirović“, ul. Jadranska bb, Naselje Donji Komren, Niš dana 28.12.2022. godine, sa početkom u 11.00 časova.
Mesečna količina otpadaka od hrane je od 150-180 kg.
 
Obaveštenja i uslovi nadmetanja mogu se preuzeti svakog radnog dana od objavljivanja oglasa u vremenu od 09.00 do 14.00 časova u VP 4137 Niš.
 
Lice za kontakt: kapetan Dragan Stefanović, CL Vesna Miškulin telefon: 018/508-125.