Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
22.11.2022.

Rezultati javnog poziv organizacijama civilnog društva za učestvovanje u radnoj grupi za izradu Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije SBUN 1325 – Žene, mir i bezbednostRezultati javnog poziv organizacijama civilnog društva za učestvovanje u radnoj grupi za izradu Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije SBUN 1325 – Žene, mir i bezbednost.

- Prilog 1 – Predlog predstavnika OCD
- Prilog 2 – Lista pristiglih prijava
- Prilog 3 – Rang lista
- Prilog 4 – Lista odbačenih prijava